TÉMA: Příběhy z McGuffeyho čítanky

Jednoho dne šel malý Frank se svou maminkou na procházku, když najednou přišli k pěkné zahradě. Frank do ní nakoukl a viděl, že má čisté štěrkové chodníky a záhony s krásně kvetoucími kytičkami.

Zavolal na maminku a povídá: „Mami, pojď se podívat na tuhle krásnou zahradu. Přál bych si otevřít bránu a jít dovnitř.“

Zahradník, který byl nablízku, zaslechl, co Frank říkal a laskavě ho i s maminkou pozval do zahrady.

Frankova maminka zahradníkovi poděkovala. Obrátila se k synovi a povídala: „Franku, když tě vezmu na procházku do zahrady, nesmíš se ničeho dotýkat.“

Frank se procházel po úhledných štěrkových cestičkách a všechno si prohlížel, ale ničeho, co viděl, se ani nedotkl.

Nešlapal na okraje chodníků a dával si pozor, aby se ani jeho oblečení nedotýkalo květů, aby je nepolámal.

Zahradník měl z Franka velkou radost, protože si skutečně dával velký pozor, aby neudělal žádnou škodu. Ukázal mu různá semena a prozradil mu názvy mnohých květů a rostlin.

Když Frank obdivoval krásu jednoho květu, přišel k bráně chlapec, a když zjistil, že je brána zamknutá, silně s ní zatřásl. Brána se však neotevřela. Potom chlapec zvolal: „Pusťte mě dovnitř, pusťte mě dovnitř; vy mě nechcete pustit do této zahrady?“

„Ne, určitě ne,“ povídal zahradník, „ujišťuji tě, že tě do ní nepustím, protože když jsem tě pustil včera, sahal jsi na moje květy a odtrhl jsi několik vzácných plodů.

Chlapec se zastyděl, a když zjistil, že ho zahradník nepustí dovnitř, pomalu odešel.

Frank viděl a cítil, o kolik šťastnější může být chlapec, který nezasahuje do toho, co mu nepatří.

Společně s maminkou potom pokračovali v procházce po zahradě a velmi se jim tento den líbil. Předtím, než odešli, jim dal zahradník několik pěkných květů.

Toto je příběh z McGuffeyho čítanky, která byla poprvé vydaná ve 30. letech 19. století. V podstatě se jednalo o sérii ilustrovaných čítanek pro děti základních škol, které napsal americký pedagog a duchovní muž William Holmes McGuffey.

Čítanky byly široce používané jako učebnice ve školách ve Spojených státech od poloviny 19. století až do začátku 20. století. Některé školy je využívají dodnes, zejména domácí školy zaměřené na výchovu dětí s klasickým vzděláním a rozvojem mravního charakteru.

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila Bc. Anikó Hanzlová, upravila Veronika Galambošová.