Názory

Ještě před prezidentskými volbami zaslal do veřejného prostoru svůj osobní vzkaz RNDr. Jan Piňos, který působí jako mluvčí projektu Iniciativa 21. Už je po volbách, a tak dávám dál text, kterým Piňosovo zamyšlení končí. Tedy co můžeme dělat my sami pro to, aby se věci kolem nás pohnuly k lepšímu.

„Můžeme žít zdravě a svobodně, nenechat se manipulovat a vystrašit. Můžeme uvažovat samostatně a kriticky. Můžeme být aktivní a tvořiví. Můžeme se spojovat a nenechat rozdělit. Můžeme být solidární a netolerovat bezpráví. Můžeme být odvážní. Můžeme vnímat skutečný svět místo virtuálního, naslouchat vlastním zkušenostem a učit se především životní praxí. Můžeme mít odvahu, sílu a vytrvalost měnit sebe a inspirovat tak své okolí. Můžeme vystoupit z řady a žít sami za sebe. A hlavně můžeme a musíme důvěřovat sami sobě a nespoléhat už na systém, který tolikrát selhal.

„Je potřeba chtít změnu od sebe. Můžeme doufat, že vláda bude rozumnější, ale myslím si, že žádná vláda rozumnější nebude a že se musíme změnit my sami.“ – Jaroslav Simon, klinický psycholog

A co dělat společně? Můžeme propojovat podobně smýšlející lidi a organizovat lokální a regionální sociální, vzdělávací, ekonomické, politické i další kruhy. Můžeme usilovat o maximální soběstačnost pro každodenní život i politickou samosprávu. Vyzkoušeným lékem na nemoc globalizace je nepřekvapivě lokalizace.“

A na závěr cituje Piňos klinického psychologa Jaroslava Simona:

„Co dělat? Souvisí to se vztahem k autoritám. Tak jako potřebujeme dospět ve vztahu k rodičům, stejně tak je potřeba vyrůst ve vztahu k autoritám, ve vztahu ke škole, k politikům, ke státu. Je potřeba dospět, vyrůst, postavit se sám za sebe, a nechovat se vůči lidem na pozicích jako dítě, ale jako dospělý člověk, který je si vědom své moci a svých práv. Je důležité o situaci společně mluvit a dát jí váhu. Je potřeba chtít změnu od sebe. Můžeme doufat, že vláda bude rozumnější, ale myslím si, že žádná vláda rozumnější nebude a že se musíme změnit my sami. Je třeba, abychom vzali svou moc do svých rukou. Pokud si myslíme, že můžeme, nebo pokud si myslíme, že nemůžeme, tak v obou případech máme pravdu.“