Ministerstvo vnitra spouští informační platformu pro veřejnost

ČR: Ministerstvo vnitra si nechalo vypracovat průzkum od společnosti InsightLab z ledna 2023 o tom, zda lidé mají dostatek informací o aktuálním dění. Výsledky průzkumu ukázaly, že přibližně polovina lidí nemá o aktuálním dění dostatek informací.

Proto resort vnitra spouští informační platformu, která bude aktuální informace o službách státu a dalších aktuálních tématech prezentovat srozumitelně a přístupně pro všechny, sdělila Klára Dlubalová z odboru pro tisk MV.

Součástí platformy bude webová stránka www.nenaletet.cz, na které budou přehledně prezentované informace o aktuálních tématech i fakta a čísla z nezávislých zdrojů. Zde si lidé mohou vyhledávat data, která potřebují.

Internetovou prezentaci doplní pravidelně aktualizované jednoduché plakáty na veřejných vývěskách, informačních plochách ve veřejné dopravě a na dalších místech.

„Vycházíme tak vstříc lidem i samosprávám, které už dlouho volají po lepší komunikaci s občany tak, aby lidé měli přístup k ověřeným informacím a mohli si poradit v různých životních situacích. Snažíme se i informovat o tématech, která rezonují veřejným prostorem, a předcházet tak informačnímu šumu a nejasnostem. Naším cílem je poskytnout lidem informace ve formě, která je přístupná a bude fungovat. I proto chceme využít místní vývěsky a prostor ve vlacích nebo MHD a dostat se skutečně ke všem, včetně lidí, kteří nesledují pravidelně tradiční média,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Polovina lidí nemá dostatek informací o aktuální situaci s dostupností energií a další

Dle průzkumu společnosti InsightLab faktické informace podávané srozumitelnou formou ve fyzické i online podobě považují za užitečné více než dvě třetiny lidí.

Největší hodnotu pro ně mají aktuální informace o dostupnosti energií a celkové situaci v energetice. Za stejně užitečné považují informace o online službách, které stát nabízí, jako je například možnost vyřídit řadu úředních podání čistě elektronicky přes Portál občana. Obě témata vnímá jako užitečná 75 % respondentů. Lidé pociťují informační deficit i u dalších aktuálních témat, jako je třeba dostupnost léků nebo situace ukrajinských válečných uprchlíků, vysvětluje ministerstvo vnitra.

Téměř polovina respondentů v průzkumu uvedla, že jim schází aktuální témata o službách státu, o současné mezinárodní situaci a situaci válečných uprchlíku z války na Ukrajině.

Průzkum Nadačního fondu na podporu nezávislé žurnalistiky a agentury Media z roku 2021 navíc zjistil, že přibližně 37 % lidí nesleduje téměř vůbec zpravodajská média, což znamená, že se k nim aktuální a nezávislé informace dostávají jen velmi obtížně.

Ministerstvo vnitra proto připravuje nové informační platformy, jež by umožnily veřejným institucím informovat občany pohotově, jednoduše a srozumitelně.