ČR: Pošta je službou veřejnosti. Vzhledem k nedobrému stavu České pošty, jež má strategický význam, si Ministerstvo vnitra (MV) vzalo na starost připravit transformaci České pošty. Během letošního roku se tento státní podnik má změnit v životaschopnou instituci. Od 1. března 2023 Poštu dočasně povede dosavadní statutární zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán.

Návrh transformace České pošty, kterou MV letos připraví, umožní státnímu podniku adekvátně reagovat na vývoj na poštovním trhu a stát se moderní institucí nabízející občanům moderní služby, uvedla Klára Dlubalová z odboru tisku MV a dodala:

„Plány, kam má Česká pošta dále směřovat, dnes 1. února 2023 představil ministr vnitra Vít Rakušan. Transformaci připraví meziresortní pracovní skupina. Cílem bude najít politickou shodu na tom, jakou podobu má státní podnik mít, jak se má dále rozvíjet, jak reagovat na digitalizaci a jaké služby nabízet.“

Protože pošta je službou veřejnosti, jedním z hlavních předpokladů je, že základní poštovní služby zůstanou zachovány a pobočky se nebudou rušit v malých městech a vesnicích.

„Nutnou transformaci předchozí politické vedení léta odkládalo. Já si ji však beru za svou prioritu. Pošta se musí přizpůsobit novým trendům a my najdeme takové řešení, které poštu změní v moderní životaschopný podnik,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Podle ministra vnitra je otázkou politické i odborné diskuse, zda se pošta např. rozdělí na část, která bude zajišťovat nutné a neziskové listovní služby, a na část, která je schopná generovat zisk. Politická shoda je na tom, že transformace musí proběhnout co nejdříve a Ministerstvo vnitra nechce její přípravu odkládat.

Ministr vnitra také konstatoval, že z výběrového řízení nevzešel vhodný kandidát na nového generálního ředitele. Současný generální ředitel proto skončí posledního února letošního roku a od 1. března poštu povede jeho statutární zástupce, ředitel divize státní poštovní služby Miroslav Štěpán.

„Je skvělé, že poštu v době přípravy transformace povede manažer, který na poště řídí pro poštu i občany stěžejní pobočkovou síť,“ dodal Vít Rakušan.

Poté v době, až bude vytvořený konkrétní návrh transformace, vypíše Ministerstvo vnitra řádné výběrové řízení na generálního ředitele.

Bude vedena i diskuze o větší efektivitě pobočkové sítě: např. o tom, zda pošta opravdu potřebuje vlastnit velké a neúsporné pobočky nebo kolik poboček je třeba mít v jednom městě. Zásadní součástí této diskuse však bude komunikace s regiony, místními samosprávami a odbory.

Platí také, že v malých městech a vesnicích se pobočky rušit nebudou, ujistil Rakušan.