ČR: Někteří uživatelé internetu jsou znepokojeni útoky hackerů, kradením účtů a celkově ohrožující kyberkriminalitou. „Kyberkriminalita patří v České republice i celosvětově dlouhodobě k nejstrměji rostoucí trestné činnosti. V roce 2022 tvořila s 18,5 tisíci případy více než 10 % z celkové registrované kriminality v Česku. Meziročně tato kriminalita vzrostla takřka o 100 % (94,9 %),“ uvádí české Ministerstvo vnitra (MV).

Zvyšující se kybernetická kriminalita jako aktuální fenomén byla hlavním tématem Dne bezpečnějšího internetu 2023 dne 7. února 2023, kdy Ministerstvo vnitra proto uspořádalo odbornou konferenci.

Podle MV byly v minulém roce nejčastější útoky na přihlašovací údaje k bankovním účtům, přesně cílené ransomware útoky pomocí e-mailu nebo SMS, útoky DoS/DDoS nebo útoky pomocí škodlivých kódů s cílem krádeže dat a účtů uživatelů.

Sofistikované útoky na internetu cílí zejména na seniory a děti

„Útoky na internetu jsou velmi sofistikované a složitě se jim brání nejen dospělí, ale hlavně děti a senioři. Proto je potřeba vedle vzdělávacích aktivit přijímat i technická a legislativní opatření a nástroje, které umožní pružnější odhalování této trestné činnosti. Zároveň ale nesmí být ohrožena ochrana soukromí uživatelů internetu,“ sdělil náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík.

Ministerstvo vnitra podpořilo od roku 2016 přes 40 projektů prevence rizikového chování na internetu. Jejich cílovými skupinami jsou nejčastěji děti a mladiství, rodiče, senioři, pedagogové, ale i sociální pracovníci či příslušníci policie.

Většinou se jedná o projekty krajských ředitelství Policie ČR, například Chraň se, seniore, v online prostředí či PORADCE policejní rádce pro bezpečný život, a projekty obcí a krajů.

V České republice koordinuje Den bezpečnějšího internetu Safer Internet Centrum (CZ.NIC, Linka bezpečí, Dětské krizové centrum a JSNS). V rámci letošní akce je pro různé věkové skupiny připravena příručka, která je volně k dispozici.

Den bezpečnějšího internetu se ve světě připomíná již 20 let.