Nová expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze ART, LIFE. Umění pro život představuje od 8. února v šesti tematicky rozdělených sálech plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století.

Vystaveno je více než 1300 předmětů ze sbírky UPM, která čítá celkem půl miliónu exponátů. Expozice ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické.

Stálá expozice začíná sálem Rituály a slavnosti, kde jsou vystaveny stovky předmětů, které provázely lidstvo v průběhu staletí při rituálních obřadech a slavnostech a které vtáhnou návštěvníky do magického světa symbolů a působivých představení církevního i světského rázu.

Bohatě je zde zastoupeno liturgické náčiní, mešní roucha i slavnostní výbava užívaná při hostinách, své místo zde mají ale též drobné předměty, například poutní odznaky sloužící jako dobové talismany.

„Cílem expozice nebylo vytvořit učebnicový přehled dějin užitého umění a designu, ale ukázat umění v jeho životním pohybu, v různých sociálních rolích a funkcích,“ říká hlavní autor expozice Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM.

Výstava dále pokračuje například sálem Mikrosvěty: panovnická kunstkomora, který přibližuje svět kabinetů umění a kuriozit, které od raného novověku sloužily jako pokladnice cenností a přírodnin všeho druhu, a zároveň byly encyklopedií znalostí. Tyto panovnické sbírky představovaly nekonečný labyrint různorodých předmětů.

Vystavované předměty. (upm.cz)

„Také jsme chtěli upozornit na to, že tyto životní okruhy tvorby jsou nadčasové, neustále přítomné, a propojují dávno minulé epochy s dneškem,“ doplňuje Vondráček.

Za denního světla expozice umožňuje i výhled z muzea na okolní architekturu a památky, včetně unikátního pohledu na židovský hřbitov. 

„Architektura expozice, která respektuje výtvarnou působivost sálů muzea, zároveň zdůrazňuje genia loci jeho okolí, například v poslední čtvrti 19. století nově vytvořené náměstí, nyní Jana Palacha, v jehož prostoru se koncentroval nový společensko-kulturní koncept národního uvědomění,“ říká ředitelka Helena Koenigsmarková.

K otevření expozice připravilo edukační oddělení UPM cyklus komentovaných prohlídek s kurátory pro veřejnost a cyklus edukačních programů pro školy s názvem Skrytý život a řeč věcí, jejichž cílem je představit exponáty nejen jako samostatné estetické a funkční objekty, ale také v jejich časových, tvarových, vizuálních, materiálových, funkčních a estetických souvislostech, které vyvolají zájem o jejich příběh, význam a roli v našich životech.