ČR: Ministr Vít Rakušan se sešel s autory petice za zachování veřejných poštovních služeb dne 13. února 2023, vyslechl stanoviska i názory autorů petice. Hlavními tématy schůzky byl další rozvoj České pošty, zachování veřejných poštovních služeb, podpora zaměstnanců. V neposlední řadě to byla hlavně podoba nutné transformace státního podniku.

Ministr petentům představil koncepci transformace České pošty. Právě ta je dle něho nutným krokem k tomu, aby stát dokázal zajistit podmínky pro řádné fungování pošty – její rozvoj, ekonomickou stabilizaci a s ní související adekvátní ocenění práce zaměstnanců, uvedla Klára Dlubalová z odboru tisku MV.

Autory petice Vít Rakušan ujistil, že jeho i jejich cíl je stejný, tedy aby pošta byla fungující a stabilní podnik pro 21. století.

„Není na co čekat, transformace musí začít hned. Veřejná poštovní služba musí být zachována, musíme ale současně definovat, jak má tato služba vypadat. Svět se mění a nabízená služba se tomu musí přizpůsobit, nemůže být stejná jako před 20 lety,“ řekl mimo jiné ministr vnitra.

Za skvělé Vít Rakušan považuje, že se díky petici podařilo otevřít veřejnou politickou debatu o osudu České pošty.

Skutečnost, že poštovní pobočky musí být zachovány i v odlehlých obcích, již byla zmíněna předtím.

Ve znění petice stojí: „Peticí za zachování veřejných poštovních služeb vyzýváme stát, aby konečně řešil situaci České pošty a nastavil spravedlivý a ekonomicky udržitelný systém pro veřejné poštovní služby. Musí myslet na občany České republiky a na pošťáky a jejich rodiny.“

V návrhu transformace je jedním z hlavních předpokladů, že základní poštovní služby zůstanou zachovány a pobočky v malých městech a vesnicích se nebudou rušit.

„Hlavní je, že transformace není jen prázdné slovo, ale proces, který bude mít ve finále také pozitivní dopad na zaměstnance České pošty. I proto budu chtít, aby se zástupci Ministerstva vnitra, tedy zakladatele podniku, scházeli se zástupci zaměstnanců častěji,“ doplnil Vít Rakušan.