Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zřídil za účelem zvyšování úrovně podpory kojení a zajištění bezpečného používání komerční mléčné výživy Komisi pro výživu kojenců a malých dětí. Komisi vede náměstek Josef Pavlovic (Pirát) a zasedají v ní zástupci ústředních orgánů státní správy, představitelé občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Dnes se uskutečnilo první z plánovaných setkání.

Kojení s sebou nese řadu benefitů jak pro kojence, tak pro ženy samotné. Šetří navíc dle ministerstva zdravotnictví veřejné rozpočty a chrání rovněž životní prostředí.

Bohužel i přes to, že většina žen po porodu zahajuje kojení, klesá dle údajů ministerstva od roku 2003 podíl plně kojených dětí při odchodu z porodnice – v roce 2020 to bylo pouze 73,4 % plně/výlučně kojených dětí. Nyní Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že v 6 měsících se v ČR podíl výlučně kojených dětí pohybuje dlouhodobě pod 20 %, ač Světová zdravotnická organizace (WHO) i odborné společnosti doporučují plné kojení do 6 měsíců a následně se zaváděním stravy minimálně do 2 let věku.

Jedním z prvních úkolů, který Komisi čeká, je vytvoření strategie k plné implementaci programu WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative z roku 2018. Mezi další úkoly patří také implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění.

„Vzhledem k tomu, že Komise se zabývá jak kojením, tak i bezpečným používáním komerční mléčné výživy a jejím marketingem, klademe velký důraz na to, aby členové Komise, kteří hlasují o předložených návrzích, nebyli zatíženi žádným střetem zájmů,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

„Bohužel značná část odborných společností, které jsme zatím oslovili s žádostí o nominaci, nakonec žádného zástupce v Komisi nemá. Z doložených deklarací jsme například zjistili, že jsou dotyčné odborné společnosti sponzorované výrobci komerční mléčné výživy, tudíž jsme jejich střet zájmů vyhodnotili jako významný, přesto jsme je přizvali v roli hostů,“ uvedl Pavlovic.