Nedávný případ násilného zákroku dvojice strážníků obecní policie v Lipníku nad Bečvou, kteří kopali do muže ležícího na zádech na zemi, vyprovokoval nevládní organizaci k oslovení poslanecké sněmovny s žádostí o novelizaci Zákona o obecní policii, a zařazení povinného psychologického testu pro čekatele a strážníky městské policie. (pdf)

„Jeden ze strážníků dokonce stál těžkou služební obuví na hlavě ležícího muže, šlápnutím přitiskl muži hlavu stranou obličeje do země a povýšeně ho při tom ponižovali vulgarismy: „kundo“, „zmrde“, „pičo“, kundo-vole“, zkurvená pičo“ popisuje incident, který zachytila kamera (zdroj), ve svém apelu Spolek věřitelů a přátel práva.

„Problém je v tom, že se nejedná o jeden případ,“ sdělil deníku The Epoch Times podavatel petice pan Zbyněk Prousek. „Je třeba z řad současných strážníků co nejrychleji eliminovat osobnosti, které jsou pro práci strážníka nevhodné, ba až rizikové a následky jejich případné nezpůsobilosti pro stát drahé i dobrou pověst poškozující.“

„Když strážník někoho zatýká nebo zneškodňuje, má to být koncert profesionální práce. Má být dobře vyškolen, jak to má dělat na úrovni a podle pravidel,“ sdělil Epoch Times soukromý detektiv Zbyněk Prousek.

Policie pravidelně informuje o některých úspěšných a profesionálních zákrocích policistů v rámci Týdeníku policie. Ať už se jedná o zásah strážníků v pražském metru (další případ), vlakovém nádraží nebo v nemocnici.

Existují však také případy neprofesionálního jednání strážníků, na které se spolek v apelu na Poslaneckou sněmovnu odkazuje. Zahrnují například úmrtí mladíka na pouti na Příbramsku, za které je stíhán strážník městské policie. (zdroj) Dalším je případ strážníka, který podle zpráv v Plzni postřelil muže, který ho měl ohrožovat nožem. (zdroj)

Podle petentů je však třeba společnost „chránit před příčinami zneužívání veřejné moci“, a současně „posilovat víru lidí v principy právního státu“, k čemuž by mělo napomoci navrhované povinné zařazení psychologického testu strážníků.

Petenti dále upozorňují na případ v pražských Čakovicích, během něhož strážník městské policie zabil ženu, dítě a poté sám sebe (zdroj). Další zprávy hovoří o tom, že čtyřiadvacetiletý Tomáš tragicky zahynul v Březnici po zásahu hlídky městských strážníků (zdroj) nebo o incidentu, během něhož dal strážník v Českých Budějovicích ženě „pěstí“. (zdroj)

A nakonec ještě přidávají stěžovatelé incident, při němž strážník městské policie v Brně zlomil invalidní ženě ruku v rameni, protože si nechtěla nasadit roušku. (zdroj)

Peticí by se měl pravděpodobně zabývat Petiční výbor sněmovny. Deník Epoch Times požádal výbor o komentář.

Poslankyně Helena Válková, která je členkou petičního výboru odpověděla, že se jedná o „velmi aktuální téma“, kterým se sama dlouhodobě zabývá.

„Jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva jsme měla možnost se touto problematikou hlouběji zabývat a jistě je namístě zvážit, zda i legislativně neupravit některé předpoklady pro výkon této velmi viditelné profese – městského strážníka,“ míní Válková.