TÉMA: Diskuse a protiepidemických opatřeních

„Infekci přenášejí očkovaní i neočkovaní, i když na začátku všechny vlády západní Evropy, střední Evropy a například Severní Ameriky uváděly, že pokud se člověk naočkuje, tak nebude infekci přenášet. Od samého začátku je tato informace zásadním způsobem dezinformační a vedla k tomu, k čemu nakonec i došlo, že se nakoupila za velmi drahé peníze vakcína a za velmi drahé peníze se vakcíny pálí, což znamená, že pak chybí peníze v sociálním systému. Toto je podstata, kterou zažíváme v současné době. Krize se potom projevuje v sociální oblasti,“ vysvětluje v rozhovoru svůj odborný pohled český profesor MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., který je mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti imunologie.

V rozhovoru s projektem Inovace republiky odpovídá na následující otázky: Proč jsme vymlčeli slizniční imunitu? Jaké jsou potenciální a reálné vedlejší účinky? Proč byla špatná očkovací strategie? Proč veřejnost ztrácí důvěru? Jaké je veřejné mínění ke covidové situaci a řešení pandemické situace?

Profesor Vojtěch Thon dále uvádí, že v rámci dlouhodobé studie shromáždil tým expertů „exaktní data, která jsou přenositelná i pro ostatní země světa například v rámci koordinace Světové zdravotnické organizace (WHO)“.

„Informace jsou globálního charakteru. Česká data jsou precizní. Data publikována v mezinárodních vědeckých časopisech, které jsou peer review, což znamená, že všechna tato data prošla procesem, který je kontrolovaný mezinárodní kritikou,“ uvádí profesor Thon. „Veškerá tato data jsou k dispozici nejen pro českou část populace, ale zejména pro světovou část veřejnosti.“

Studie, o které profesor Thon hovoří, není pouze lokální záležitostí. „Celá studie faktickým způsobem na úrovni evidence besed medicine neboli medicíny založené na důkazech charakterizuje situaci v rámci České republiky, tím i střední Evropy.“

Studie, o které je řeč, je podle Thona největší studií na světě, „která je takto prospektivně provedená“.

„Má charakteristiku v těchto fázích: I. fáze bez vakcinace, II. fáze s vakcinací v době, kdy zde žádné infekce nebyly. Data a informace z těchto fází studie jsou publikována v prestižních vědeckých časopisech ve Spojených státech a Evropě,“ říká profesor Thon s tím, že se data již brzy objeví ve veřejném prostoru.

První fáze studie PROSECO byla zveřejněna zde.

Studie publikovaná v angličtině na stránkách Social Science Research Network (SSRN) zde.

Rozhovor s profesorem Thonem