Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 6. března sešli na druhém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali například aktuálnímu vývoji cen energií, evropským fondům, dopadům ekologické legislativy na rodiny v ČR nebo velkým dopravním stavbám.

Novela energetického zákona stanovila stropy ceny elektřiny a plynu. Byl zaveden nový institut mimořádné tržní situace, který dává pravomoc vládě stanovovat ceny elektřiny a plynu, ukládat povinnost výroby nebo dodávky elektřiny a plynu a limitovat obchodování s nimi. Byla také přijata opatření s cílem zachovat cenovou dostupnost a bezpečnost dodávek energie.

Tripartita se také věnovala analýze reálných dopadů ekologické legislativy EU přijaté koncem roku 2022 na rodiny v České republice a také na Mezinárodní automobilovou federaci (FIA).

Legislativa může mít, dle tiskové zprávy vlády, pozitivní dopad na HDP a zaměstnanost, avšak s přelivem pracovní síly od fosilních odvětví k zeleným se bude zvyšovat počet pracovních míst s vyššími požadavky na kvalifikaci. Vše bude záviset na správném využití výnosů z povolenek a cíleném financování opatření souvisejících s dekarbonizací a sociálními opatřeními na zmírňování negativních dopadů na zranitelné skupiny.

Fondy EU

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se věnovali rovněž stavu implementace programů fondů EU a přípravě programového období 2021–2027. V rámci vyhlášených výzev byly do konce ledna 2023 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 718 miliard korun. Příjemcům bylo do konce ledna 2023 proplaceno 565,3 miliardy.

V rámci vyhlášených výzev v programovém období 2021–2027 byly do konce ledna 2023 zaregistrovány žádosti o podporu v celkové výši 147,3 miliardy korun.

Dopravní stavby

Ministr dopravy Martin Kupka předestřel sociálním partnerům přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun. Státní fond dopravní infrastruktury disponuje pro letošní rok rekordním rozpočtem.