„Přípravy na složení slibu prezidenta republiky vrcholí,“ uvádí na svém twitterovém účtě Markéta Pekarová Adamová. „Slavnostní set pro prezidentský slib se skládá z desek a slavnostního archu. Autorem desek je Karel Matějka, písmo na slavnostním archu vytvořila Petra Dočekalová. Jsem moc ráda, že jsme takto mohli podpořit mladé umělce.“ dodala. Grafika prezidentského slibu nicméně budí rozpaky veřejnosti.

Dále Pekarová Adamová tweetuje, že dnes proběhla generální zkouška na inauguraci pro prezidentský pár.

Právě zvolený prezident Petr Pavel, ač se nehlásí k žádné církvi, v průběhu inaugurace přijme církevní požehnání od katolických, evangelických a židovských zastupitelů církví. Těžištěm této části obřadu bude kaple sv. Václava ve svatovítské katedrále, kde nový prezident vzdá čest relikvii svatého Václava, patrona českých zemí, a také pronese krátký projev, uvádí web cirkev.cz.

Svatováclavská kaple je významná i tím, že se jí vchází do Korunní komory s korunovačními klenoty českých králů. Církevní program v této kapli má začít k večeru (18h) a zúčastní se ho pražský arcibiskup Jan Graubner, čeští a moravští biskupové a vrchní zemský rabín Karol Sidon. Přítomni budou i další církevní hodnostáři, například předsednictvo Ekumenické rady církví (ERC).

Po projevech a modlitbách pronese svou řeč Petr Pavel. Po státní hymně zazní Svatováclavský chorál a po přesunu do nové části katedrály zahraje Česká filharmonie několik slavnostních skladeb, jako např. Te Deum nebo Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila.

„Před 173 lety se narodil velký státník. Tomáš Garrigue Masaryk snil o státě, ve kterém si budeme o svém osudu rozhodovat sami a kde vlastenectví bude projevem lásky k vlastnímu národu, nikoliv nenávisti k jiným. Tyto ideály může každý z nás udržovat,“ vzpomněla při této příležitosti Markéta Pekarová Adamová inspiraci na svém Twitteru.

O půlnoci z 8. na 9. března stáhne hradní stráž prezidentskou standartu a prezidentské pravomoci na okamžik formálně přejdou na předsedu vlády a předsedkyni Sněmovny. Inaugurace prezidenta je nejvýznamnějším a nejslavnostnějším ceremoniálem. Slavnost se tradičně koná ve Vladislavském sále na Pražském hradě.