O České poště už proběhlo několikero jednání, protože tato firma je strategický podnik. Ministr vnitra Vít Rakušan přislíbil, že pobočky pošty se rušit nebudou. Ovšem situace firmy České pošty se nevyvíjí příznivě a už se uvažuje, navzdory slibům, o rušení jejích poboček. Takže Ministerstvo vnitra nyní spouští transformaci České pošty. Zachovat dostupné služby pomůže rozdělení podniku na dvě části.

Záchrana České pošty, její „stabilizace a proměna v životaschopnou instituci“ jsou podle ministerstva hlavními cíli transformace státního podniku. Mezi důležité body patří „oddělení státních a komerčních služeb“ i to, že úprava pobočkové sítě se nijak nedotkne malých obcí a městeček, uvádí Klára Dlubalová z tiskového odboru Ministertsva vnitra.

Transformace státního podniku a její etapy

Dnes ministr vnitra Vít Rakušan seznámil vládu se situací České pošty a parametry její transformace, kterou resort vnitra spouští.

„Transformace státního podniku je nutná k tomu, aby pošta mohla nadále fungovat a poskytovat občanům služby v potřebném rozsahu a odpovídající kvalitě dostupné po celé republice,“ uvádí ministerstvo.

Tím reaguje na skutečnost, že Česká pošta v minulosti nebyla schopná nastavit udržitelný obchodní model bez ztrát, a je tak nutné urychleně řešit problémy s její likviditou. Za tu může mimo jiné i nedostatečná kompenzace a pozdní úhrada čistých nákladů za univerzální službu, tedy za službu, kterou musí pošta ze zákona provozovat, vysvětluje K. Dlubalová.

Transformační rámec je nastaven tak, že by mělo dojít k fyzickému oddělení státních a komerčních služeb, včetně změny právní formy komerční části podniku na akciovou společnost.

„Minulé politické reprezentace neměly odvahu situaci České pošty řešit. My ji teď musíme zachránit a zabránit hrozící insolvenci. Proto spouštíme transformaci. Cílem je, aby pošta dlouhodobě prosperovala a nabízela kromě standardních služeb také kontakt se státní správou,“ vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan.

„Pošta má dva základní problémy. Je to špatné financování, respektive dluh, který tady zanechala minulá vláda, která si u pošty objednávala řadu služeb, ale neplatila za ně. Neposkytla dostatečné finanční prostředky, takže je tam ztráta z provozu služeb, která se shromažďovala po léta, a předcházející vláda neudělala vůbec nic pro to, aby si s tou situací poradila. Druhý velký problém, který občané pociťují a zmiňují, je kvalita služeb a celkové fungování České pošty,“ shrnul aktuální situaci premiér Petr Fiala.

V obcích a městečkách se pobočky pošty rušit nebudou

Plán transformace by měl být určen do konce června a vše hotovo do konce příštího roku, uvádí ministerstvo a vysvětluje:

„V části nabízející služby pro stát by měla zůstat pobočková síť jako prodloužená ruka státu nabízející i další služby včetně finančních. Komerční služby by měla nabízet moderní logistická společnost, která se může na trhu pohybovat bez zátěže provozu pobočkové sítě. To bude znamenat změnu zákonů.“

V minulých třech letech sice pošta přijala některá opatření, např. přistoupila k prodeji vybraného majetku nebo redukci manažerských struktur, ta však z dlouhodobého hlediska nic neřeší, jak se ukázalo během vývoje.

Pro letošní rok proto Ministerstvo vnitra navrhuje další stabilizační opatření. Jde např. o úpravu rozsahu pobočkové sítě, resp. snížení minimálního počtu poboček pro poskytování základní služby ze 3 200 na 2 900 nebo úpravu doručování v listovní síti. V plánu je také dosáhnout zrušení limitu kompenzace čistých nákladů.

„Zachování dostupnosti poštovních služeb na venkově i v menších městech je naší prioritou. Pošta rozhodně z obcí odcházet nebude. Naopak, transformace nám umožní poštovní služby na venkově zachovat,“ dodává ministr vnitra s tím, že v obcích a městečkách, kde mají jen jednu poštu, se pobočky rozhodně rušit nebudou.

Ekonomická stabilizace České pošty při zachování dostupnosti nabízených služeb v potřebném rozsahu je hlavním cílem plánované transformace tohoto státního podniku, kterou ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a vedením České pošty připravilo Ministerstvo vnitra.