Následující text je úryvkem z knihy The Gentlemen’s Book of Etiquette, and Manual of Politeness od Cecila B. Hartleyho, vydané nakladatelstvím Locke & Bubier v roce 1875.

Předcházející díl

V běžné konverzaci nikdy nemluvte, když mluví jiná osoba, a nikdy se nesnažte zvýšením vlastního hlasu přehlušit hlas druhého. Nikdy se nepovyšujte a nemluvte diktátorsky; vaše konverzace ať je vždy přátelská a upřímná, prostá jakékoli afektovanosti.

Postavte se na stejnou úroveň jako osoba, s níž hovoříte, a pod trestem, že budete považováni za pedantského idiota, se zdržte vysvětlování jakéhokoli výrazu nebo slova, které použijete.

Nikdy, pokud o to nejste požádáni, nemluvte ve společnosti o své vlastní práci nebo profesi; omezit svůj rozhovor výhradně na téma nebo činnost, která je vaší specialitou, je nízké a vulgární.

Téma rozhovoru přizpůsobte společnosti, ve které se nacházíte. Radostná, lehká konverzace bude někdy stejně nemístná jako kázání na taneční zábavě. Ať je vaše konverzace vážná nebo veselá, jak se to hodí k danému času nebo místu.

Ve sporu, pokud se vám nepodaří strany usmířit, od nich čerpejte. Tím, že se postavíte na jednu nebo druhou stranu, si jistě uděláte jednoho nepřítele, možná dva, ve sporu, kdy řečníci ztratili nervy.

V každodenní konverzaci nikdy negestikulujte, pokud nechcete být mylně považováni za komika páté cenové skupiny.

Nikdy nežádejte nikoho, kdo s vámi hovoří, aby opakoval svá slova. Není nic hrubšího než říci: “Promiňte, mohl byste tu větu zopakovat – zpočátku jsem vás neslyšel,” a naznačit tak, že vaše pozornost byla při jeho prvním projevu roztržitá.

Nikdy se během obecného rozhovoru nesnažte soustředit pozornost výhradně na sebe. Stejně tak je neslušné vstoupit do rozhovoru s někým ze skupiny a snažit se ho vylákat z okruhu obecné konverzace, aby si s vámi povídal o samotě.

Nikdy neposlouchejte rozhovor dvou osob, které se takto stáhly ze skupiny. Pokud jsou tak blízko vás, že se nemůžete vyhnout tomu, abyste je neslyšeli, můžete si s naprostou slušností přesednout.

Svůj vlastní podíl na rozhovoru mějte skromný a stručný, aby odpovídal probíranému tématu, a vyhýbejte se dlouhým řečem a nudným historkám. Pokud však někdo jiný, zejména starý člověk, vypráví dlouhý příběh nebo příběh, který pro vás není nový, uctivě ho poslouchejte, dokud neskončí, a teprve potom mluvte znovu.

Mluvte o sobě jen málo. Vaši přátelé se dozví o vašich přednostech, aniž by vás nutili je sdělovat, a vy si můžete být jisti, že stejně tak je zbytečné odhalovat vaše chyby.

Podvolíte-li se lichotkám, musíte se také podvolit obvinění z pošetilosti a domýšlivosti.

Pokračování…

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P.M.