Michal Cabejšek

22. 3. 2023

Mottem letošního Světového dne vody je „Urychlení změny“. Heslo OSN, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, směřuje zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životně důležité. Týká se ale i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy.

„Stávající zdroje vody jsou u nás zatím ve většině regionů dostačující, ale scénáře vývoje změny klimatu jasně říkají, že se tato situace bude dramaticky měnit, zejména v oblastech s častým výskytem sucha. Některé regiony jsou velmi zranitelné již nyní, což se bude bohužel dále zhoršovat. I proto máme vládou schválenou Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky, která kromě jiného navrhuje komplex opatření, jimiž můžeme nepříznivé důsledky sucha a nedostatku vody zmírnit nebo dokonce eliminovat, uvádí ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

„V lednu jsme ve vládě vyhodnotili naplňování úkolů této Koncepce po pěti letech a rozhodli se v jejích strategických cílech pokračovat. Na zavádění daných opatření spolupracujeme nejen se zemědělci a vodohospodáři, ale směřuje k tomu i dotační politika ministerstva zemědělství v oblasti vodního hospodářství, zejména pak v navyšování počtu domácností napojených na veřejné vodovody a kanalizace a zajištění kvalitních zdrojů vody v přírodním prostředí,“ vysvětluje Nekula.

Záměrem Koncepce je dle Ministerstva zemědělství vytvořit jednotné komunikační platformy k suchu, k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, ke zvýšení objemu vody v půdě úpravami zemědělského hospodaření, což přispěje jak k omezení zemědělského sucha, tak k zachování dostatečných průtoků ve vodních tocích po delší dobu než dosud. Opatření obsahují i zásady zodpovědného hospodaření se srážkovými vodami a šetření vodou v různých technologiích.

Komplexní přístup řešení problému způsobených údajnou změnou klimatu prosazuje také Ministerstvo životního prostředí. „Soustředíme se především na zadržení vody v české krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Miliardami z evropských i národních dotačních programů podporujeme a nadále budeme podporovat tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, směřujeme finance na péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků,“ uvádí náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová.

„Kromě toho se také staráme o dostupnost pitné vody, zkvalitnění zásobování obyvatel pitnou vodou, zlepšení jakosti povrchové i podzemní vody, posílení kapacity vodárenských systémů nebo zvýšení kapacit čistíren odpadních vod a zvýšení podílu obyvatel připojených na čištění odpadních vod. Jen ve stávajícím období Operačního programu Životní prostředí do roku 2027 na to máme dalších 70 miliard korun,“ informuje Volfová.

Ministerstvo životního prostředí navíc plánuje díky dalším dotacím pro 162 nových projektů výstavbu desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. „Operační program Životní prostředí, financovaný z fondů Evropské unie, pomáhá zkvalitnit zásobování obyvatel pitnou vodou, zlepšovat jakost povrchové i podzemní vody, posilovat kapacitu vodárenských systémů nebo zvyšovat kapacitu čistíren odpadních vod a zvyšovat podíl obyvatel připojených na čištění odpadních vod,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Schválené projekty zahrnují také realizaci 44 nových čistíren odpadních vod a u 14 stávajících čistíren zvyšují jejich kapacitu. Dojde také k vybudování téměř 400 kilometrů kanalizace pro odvedení znečištění. Počítá se i se vznikem 15 nových úpraven vody a také s realizací 31 projektů výstavby nebo dostavby vodovodů,“ přibližuje ministr Hladík. Dokončení schválených projektů bude do budoucna znamenat zlepšení kvality a zvýšení množství dodávané pitné vody pro takřka sedmdesát tisíc obyvatel Česka.

Mezi schválenými projekty figuruje například revitalizace pěti zdrojů vody v lokalitě Machnín na Liberecku, kde vlivem sucha a v důsledku rozšíření hnědouhelného lomu Turów dochází k poklesu hladiny místních zdrojů vody. Rekonstrukcí zdejší úpravny vod, která byla mimo provoz od roku 2004, by zde v několika obcích mělo dojít k navýšení objemu pitné vody.

K výstavbě nové úpravny vody by mělo dojít například v Pokojovicích na Třebíčsku. Dále ve Zbirohu v okrese Rokycany se díky dotaci z OPŽP bude doplněná stávající čistírna odpadních vod o dešťovou zdrž. 

Do poloviny roku plánuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit trojici nových výzev, které se věnují podpoře přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. „Tyto výzvy se opět zaměří na budování zdrojů pitné vody, úpraven vody a vodovodů, stejně jako počítají s podporou projektům výstavby čistíren odpadních vod a projektům dobudování a výstavby kanalizací,“ sdělil Hladík

Podle Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) zůstává nejvyšším veřejným zájmem na úseku vodního hospodářství zajistit dostatečné zdroje vody jak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, tak i pro klíčové ekonomické sektory. „Nejsme ochotni přistoupit na omezení, bez kterých se realizace potřebných opatření prostě neobejde. A ta rozdílnost názorů je dána právě vodním blahobytem, ve které naše společnost žije,“ předseda představenstva SVH ČR Petr Kubala.

„Vodní blahobyt nebude trvat věčně a určitě chceme, aby i naše děti byly součástí té krásné přírody, pro kterou jsme, zcela správně, schopni udělat nyní téměř cokoli. Je ale naší povinností zajistit, aby i příští generace měly dostatek zdrojů kvalitní pitné vody, aby měly dostatek zdrojů vody pro energetiku, průmysl, závlahy i přírodu,“ doplňuje. „Bez vody to nepůjde, proto urychleme změny, dokud je čas…“ dodává.

„Urychlení změny má smysl jen v tom případě, že známe cílový stav a cestu, která k jeho dosažení bezpečně vede. Při rozhodování o zajištění nejzákladnější lidské potřeby, vody, dodržení tohoto pravidla platí násobně. Vodohospodáři jsou si velmi dobře vědomi, že plánování, investice, ale také pravidelná údržba při správě vodohospodářské infrastruktury se musí dělat s nejvyšší opatrností a rozvahou, protože se tak děje s ohledem na životnost infrastruktury na mnoho desítek let dopředu,“ říká ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Vilém Žák.

„V tomto směru může mít špatné rozhodnutí nedozírné následky. Proto vodohospodáři sdružení v SOVAK ČR, SVH ČR a CzWA již v roce 2021 přijali Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030, který přesně definuje potřeby oboru na příštích 10 let,“ doplňuje Žák a uzavírá:

„Obsahovou kvalitu a nadčasovou prozíravost tohoto dokumentu prověřila nejen covidová pandemie, ale také události na Ukrajině. Jsme velmi rádi, že spolu s ministerstvem zemědělství můžeme pracovat na naplňování cílů v tomto dokumentu obsažených. Za všechny si dovolím jako příklad uvést financování propojování vodárenských soustav, které je nejefektivnějším způsobem zajištění adaptačních opatření na klimatický vývoj, ale také na řadu dalších mimořádných situací.“

Tématem letošního svátku vody je urychlení změn k vyřešení vodní a hygienické krize. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2021 každý čtvrtý obyvatel planety Země nemá zaručený přístup k bezpečnému a nezávadnému zdroji pitné vody. Téměř polovina světové populace nemá pak k dispozici odpovídající kanalizaci nebo se dokonce musí obejít úplně bez ní.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: 6 způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.