Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uzavřeli ujednání o bližší spolupráci na projektech podporujících ekonomickou diplomacii. České exportní firmy by tak dle ministerstva měly získat posílenou podporu na zahraničních trzích v oblastech environmentálních technologií.

V rámci nástroje financování ekonomické diplomacie ČR jsou realizovány především tzv. projekty ekonomické diplomacie (PROPED), které prezentují české exportéry v zahraničí. České ambasády a generální konzuláty, ve spolupráci s asociacemi, svazy a komorami, ročně organizují stovky oborově zaměřených PROPEDů, které pomáhají v zahraničí uspět zejména českým vývozním firmám, ale i českým subjektům ze sektorů vědy a aplikovaného výzkumu.

„Česko má vynikající know-how a technologie např. v oblastech vodohospodářství, obnovitelné energetiky i cirkulární ekonomiky. Jejich větší uplatnění zlepší životní prostředí ve světě. A jejich vývoj a výroba prosperitu v Česku,“ uvedl při podpisu ministr Lipavský. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) do budoucna podpoří exportéry svou expertízou, finančními prostředky i osobní účastí vedení ministerstva na obchodních misích do zahraničí.

„Zapojení Ministerstva životního prostředí do ekonomické diplomacie je důležitým krokem nejen v podpoře českých firem, ale také v podpoře nových technologií, díky kterým dokážeme šetřit energie a ochránit naši přírodu a krajinu. Právě moderní technologie nám pomůžou zvládnout cestu k uhlíkové neutralitě. Diplomatická aktivita MŽP otevře českým firmám dveře do zemí, kam se jinak nebyly schopny dostat. Řada zemí totiž podmiňuje aktivní zapojení českých komerčních subjektů předchozím sjednáním alespoň právně nezávazných dokumentů nebo memorand o spolupráci,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Ve vybraných zemích také můžeme navázat na dlouhodobé aktivity našich resortních organizací, nejčastěji České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo Českého hydrometeorologického ústavu,“ doplňuje Hladík.

V návaznosti na podpis ujednání je Ministerstvo životního prostředí v letošním roce připraveno poskytnout Ministerstvu zahraničních věcí na ekonomickou diplomacii částku dva miliony korun.

„V letošním roce jsme připraveni uskutečnit dvě podnikatelské mise. První bude se Svazem průmyslu a dopravy do Latinské Ameriky a druhou s Hospodářskou komorou ČR do Gruzie a Vietnamu. Chceme navázat také na naši předchozí spolupráci v oblasti biologické rozmanitosti a odpadového hospodářství s Indonésií nebo v rámci ochrany vod s Izraelem. České technologie, například vodní a solární energetika, ale i čistírny pitné vody již dnes fungují v mnoha zemích světa a zajišťují tak energie a zdroje tam, kde dosud nebyly k dispozici. Našim cílem je, aby české značky získaly renomé i v dalších zemích,“ říká Hladík.

Ministerstvo životního prostředí se tak podpisem stává desátým rezortem participujícím v tomto Společném nástroji. Seznam projektů ekonomické diplomacie aktuálně připravovaných v zahraničí v letošním roce je k dispozici zájemcům na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Další české firmy tak dle MŽP mohou sledovat ambasádami nově vypsané projekty, do kterých se budou moci zapojit.