Následující text je úryvkem z knihy The Gentlemen’s Book of Etiquette, and Manual of Politeness od Cecila B. Hartleyho, vydané nakladatelstvím Locke & Bubier v roce 1875.

Předcházející díl

Když mluvíte o svých přátelích, nesrovnávejte je mezi sebou. Mluvte o přednostech každého z nich, ale nesnažte se vyzdvihovat ctnosti jednoho tím, že je budete stavět do kontrastu s neřestmi druhého.

Bez ohledu na to, jak absurdní anekdoty se ve vaší přítomnosti vyprávějí, nikdy nedávejte najevo nedůvěru. Mohou být pravdivé, a i kdyby byly nepravdivé, dobré vychování vás nutí vyslechnout je se zdvořilou pozorností a zdánlivou vírou. Projevit slovem nebo znamením nedůvěru znamená lhát vypravěči, a to je neodpustitelná urážka.

Vyhýbejte se v rozhovoru všem tématům, která mohou nepřítomného zranit. Gentleman nikdy nebude pomlouvat ani naslouchat pomluvám.

Nemusím snad dodávat, že žádný gentleman si nikdy nepošpiní ústa přísahou. Především přísahat v salonu nebo před dámami je nejen krajně neslušné a vulgární, ale svědčí to o šokující neznalosti pravidel slušné společnosti a dobrého vychování.

Svět si již dávno osvojil určitý způsob mluvy, který se používá v dobré společnosti a který se často mění, a přesto je jedním z charakteristických znaků gentlemana. Slovo nebo dokonce fráze, které se používaly v nejvybranějších kruzích, někdy náhlým výkyvem módy, zkarikováním ve frašce nebo písni nebo z jiného důvodu zcela vyjdou z užívání. Nic jiného než obvyklý styk s kultivovanými a vzdělanými lidmi a styk v běžné společnosti nenaučí gentlemana, jaká slova má používat a jakým se má vyhýbat. Přesto jsou některá slova, která jsou dnes v salonu zcela nemístná.

Vyvarujte se deklamačního stylu; někteří muži před svým projevem mávnou rukou, jako by nařizovali ticho, a když se jim podaří získat pozornost společnosti, začnou mluvit tónem a stylem, který se dokonale hodí do divadla nebo přednáškové místnosti, ale zcela se nehodí do salonu. Takoví lidé zcela zmaří účel společnosti, protože nesnášejí přerušování, a protože jejich řeč plyne v neustálém proudu, nikdo jiný nemůže mluvit, aniž by přerušil nabubřelého idiota, který se takto snaží upoutat veškerou pozornost kruhu kolem sebe.

S takovým člověkem se setkáváme neustále a obvykle se k ostatním nepříjemným vlastnostem přidává egoismus, který je stejně únavný jako nevychovaný.

I ten nejvtipnější člověk se stává nudným a nevychovaným, když se snaží zcela pohltit pozornost společnosti, v níž by měl mít skromnější úlohu.

Pokračování…

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P.M.