Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu. Na tento den se mnoho významných budov, a to nejen v ČR, tradičně rozsvítí v modré barvě.

Od roku 2014 pořádá platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“. Kampaň se koná pod záštitou pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Šíření povědomí o autismu a výchozích pravidel přístupu k nim uložilo Usnesení vlády ČR č. 101 z roku 2016 dotčeným rezortům – ministerstvu práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví na základě Podnětu ke zlepšení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Modrá barva dle platformy Naděje pro Autismus symbolizuje komunikaci, jednu ze zásadních bariér vzájemného porozumění.

Vyjádřit pochopení a respekt k lidem na spektru autismu lze dle organizátorů různými způsoby. Účastí na různých společenských, vzdělávacích nebo sportovních akcích, modrým prvkem oblečení nebo prostým sdílením informací.

„Vaše účast znamená významné povzbuzení a uznáním všem, kdo s touto jinakostí žijí nebo se v životě s autismem setkávají denně v roli rodičů, sourozenců, prarodičů či těch, kteří  jim pomáhají profesně,“ uvádí platforma.

Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus – postihují dle světových epidemiologických průzkumů až 2,7 % populace, informuje platforma. V naší zemi žije více než 250 000 občanů s některou z forem autismu. Lidé s PAS však dle platformy dokážou s adekvátní podporu žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

Výčet nejrůznějších akcí napříč celou republikou v průběhu dubna je rozsáhlý – patří k nim výstavy, koncerty, besedy, odborné konference či pochody v modrém. Akce pořádají spolky, školská zařízení, podniky i jednotlivci.