Ministerstvo vnitra počítá, že v České republice se aktuálně nachází 325 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Od začátku války na Ukrajině do 1. dubna 2023 vydalo Ministerstvo vnitra celkem 504 107 dočasných ochran. Aktuálně se na území České republiky nachází 325 742 osob s dočasnou ochranou. Zhruba jedna třetina osob se vrátila zpět na Ukrajinu.

Ti, kteří mají zájem zůstat, dostali možnost prodloužení dočasné ochrany až do 31. března 2024. Museli se však do konce března 2023 elektronicky zaregistrovat na Informačním portálu pro cizince, v opačném případě jim dočasná ochrana zanikla.

„V rámci registračního procesu jsme získali aktuální informace o počtu osob, které chtějí i nadále zůstat v České republice. K 1. dubnu evidujeme 325 742 osob s dočasnou ochranou. Toto číslo zahrnuje jak osoby, které si dočasnou ochranu prodloužily, tak osoby, které o ni požádaly v letošním roce. Tento výsledek odpovídá našim odhadům,“ uvedla v tiskové zprávě ředitelka odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná.

Ministerstvo vnitra přiznává, že „Česká republika se intenzivně zapojila do pomoci Ukrajině. Pro ukrajinské válečné uprchlíky je třetí nejčastější cílovou zemí. V přepočtu na počet obyvatel jich u nás žije nejvíce v Evropě“.

Do které země emigrovalo nejvíce Ukrajinců?

Doc. Ing. Ševčík, Csc., děkan Národohospodářské fakulty VŠE, upozornil ve videonahrávce od youtubera na Meta, že: „Nikde se nepíše, kam utíká nejvíc Ukrajinců, do které země. Naše sdělovací prostředky píši, že to je Polsko. Není tomu tak. Nejvíce, přes 2 miliony, uteklo do Ruska, Polsko je na druhém místě s 1 200 miliony obyvatel a my jsme na třetím místě, kam se přesunulo 400 tisíc Ukrajinců.“ Podle děkana Ševčíka se tento fakt z našich médii nedozvíme.

„Česko od počátku ruského vpádu na Ukrajinu vydalo ukrajinským uprchlíkům téměř 430 000 víz dočasné ochrany, která jim umožňují přístup na tuzemský pracovní trh, k veřejnému zdravotnímu pojištění a do vzdělávacího systému,“ sděluje web nenaletet.cz, který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky a doplňuje:

„Zhruba 35 procent ukrajinských uprchlíků tvoří děti a mladiství do 18 let věku. Z dospělých pak více než 70 procent představují ženy. Přibližně pět procent ukrajinských uprchlíků představují lidé, kterým je více než 65 let.

Humanitární pomoc se vrací

Počty zaměstnaných uprchlíků z Ukrajiny podle Ministerstva vnitra setrvale rostou a počet příjemců humanitární podpory neustále klesá. Ministerstvo dále uvádí, že na konci ledna v České republice pracovalo více než 94 tisíc ukrajinských uprchlíků. Celkově uprchlíci z Ukrajiny za celý minulý rok údajně odvedli na povinných odvodech do státního rozpočtu kolem 8 miliard korun.

„Pomoc, kterou jim Česká republika poskytla, se tak začíná postupně vracet.“ tvrdí stránka nenaletet.cz, která spolupracuje s dalšími složkami státu i veřejné správy. Podle vnitra stránka pomáhá s orientací v tématech, která zajímají média, veřejnost, ale také v tématech, které jsou terčem dezinformačních kampaní a různých internetových podvodníků.

Podle Ministerstva vnitra proběhla registrace k prodloužení dočasné ochrany úspěšně, umožnila odbavení velkého počtu klientů bez front v relativně krátkém časovém úseku. Předcházela mu cílená komunikační kampaň ve spolupráci s místní samosprávou, centry na podporu integrace cizinců, nestátními neziskovými organizacemi, zaměstnavateli a dalšími subjekty.

Všichni držitelé dočasné ochrany, kteří se k jejímu prodloužení zaregistrovali, si vybrali termín k osobní návštěvě konkrétního pracoviště, kde jim bude vyznačen nový vízový štítek. Tím dojde k prodloužení dočasné ochrany do března 2024. V opačném případě jim dočasná ochrana zanikne.

Zázemí pro krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, tzv. KACPU, od 1. dubna 2023 přebírá Ministerstvo vnitra. Nic zásadního se tím nemění, i nadále bude možné na KACPU požádat o dočasnou ochranu, vyřídit ubytování či na vybraných místech přenocovat.