Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo krátké varování pro obyvatele, protože se objevují falešné domény, které napodobují web MPSV.

„Stále se objevují stránky, které mají uživatele přesvědčit, že přes ně mohou požádat o příspěvek na bydlení. Odkazy jsou rozesílány SMS zprávami a e-maily.“

„Pokud vám přijde SMS nebo e-mail s odkazem na falešné stránky, na odkaz NEKLIKEJTE,“ radí ministerstvo na svých stránkách i přes Twitter a Meta sítě.

„Právě mi to přišlo, vypadá to věrohodně – nepřihlásil jsem se: https://mp-a-sv.online/,“ sdílel uživatel Meta.

Jinou uživatelku zmátlo, že jí přišla podvodná SMS poté, co zrovna nedávno něco vyřizovala na MPSV:

„Tak by mě zajímalo, jak je to možné, když jsem opravdu minulý týden něco vyřizovala na MPSV. Páč mě to zmátlo a už jsem se skoro přihlásila, jen v tom mi došlo, že je to blbost se přihlašovat pod bankovní identitou, a nepřihlásila jsem se a stopla jsem to.“

Další uživatel Meta radí: „Vše vždy ověřuji a volám do té společnosti.“

Podle dalších uživatelů zpráva působí dost věrohodně a ptají se, zda s tím ministerstvo něco udělá.

MPSV na Meta účtě jménem Jiřího Vyhlase odpovídá: „Ano, stránku necháme zablokovat.“

Uživatelé však namítají, že se vytvoří další falešná stránka.

V době tzv. energetické krize někteří jedinci nebo rodiny mají nárok požádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek jim bude poskytnut čtvrtletně, pokud při žádosti splňují patřičná kritéria. Takže o tento příspěvek se musí nejprve požádat, vyplnit formulář a pak jej lze získat.

Ministerstvo PSV současně nabízí kvalitní a rychlé poskytování služeb a informací veřejnosti včetně médií. Lidé se mohou v souvislosti se zaměstnaností obrátit na call centrum služeb zaměstnanosti MPSV, informace o důchodech poskytne pražské call centrum České správy sociálního zabezpečení, o nemocenském pojištění pak specializované telefonické pracoviště ČSSZ ve Zlíně.

Obyvatelé také mohou navštívit MPSV osobně v konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny dotazy v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí. Ty se konají každou středu od 14,00h do 17,00h v přízemí hlavní budovy MPSV. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Pro vstup do budovy je nutno si vzít s sebou doklad prokazující totožnost.