V západních Tatrách, kde právě dotočili rozhovor během soustředění Zuberecké chodníčky, se potkali na chodbě Robin Čumpelík z Inovace republiky s Ing. Petrem Drulákem. Někdy i neplánované setkání na chodbě může vynést zajímavý rozhovor.

Jak sdělil Ing. Drulák, dává přednost osobnímu setkání. On-line setkání není hodnotnou alternativou.

Jak se potkali, zmínil Petr Drulák spolek Svatopluk, který založili s Michalem Semínem, s Ivou Rittigovou a s řadou dalších vloni na podzim. Název se váže ke knížeti Svatoplukovi. Větví se na členských několik sekcí, kterým říkají pruty.

Jeden prut se jmenuje Pravice a je pro konzervativně orientované členy, další se nazývá Solidarita, je spíše pro levicově orientované členy.

„Pak máme také prut Cesty, se kterým každý měsíc děláme vždy nějakou výpravu – byli jsme na Blaníku, na Dobříši, ještě nás čeká Říp. Máme prut Kultura, zanedlouho budeme mít takové poetické odpoledne, recitaci klasiků české poezie,“ uvedl Drulák. Navštívili také několik výstav.

„Pak je prut Prosperita určený podnikatelům, kteří nejen s námi diskutují, ale jsou schopni nás i trochu podpořit. To je základní rozvrh. A protože to nemůže být pouze pražský spolek, rozvíjíme i regionální pruty. Máme zájemce v Jindřichově Hradci, v Plzni, v Brně, v Ostravě, Liberci…“ pokračuje Drulák

Snažíme se vytvořit celorepublikový spolek, který bude pěstovat hodnoty vlastenectví, sociální spravedlnosti, a bude také vést pro myšlení těch konceptů společenských. Ono je celkem jednoduché kritizovat vládní kroky, to všechno je zoufale pravda. Snažíme se kultivovat myšlení, myšlenky, které jsou alternativní a hlavně mezi námi samými kultivovat vazby důvěry a přátelství.

Robin Čumpelík je příjemně překvapen a je rád, že získal tyto informace. Protože Inovace republiky chce podporovat rozvoj, chce dát divákům informace, know-how, spojení s odborníky a decentralizovat mediální think tank. Takže už brzy budou informace o národním centru.

Celý rozhovor: