Venus Upadhayaya

3. 5. 2023

Podle OSN předstihne tento týden Indie Čínu jako nejlidnatější země světa. Tato monumentální změna v postavení dvou asijských gigantů, kteří sdílejí dlouhou, militarizovanou hranici v Himalájích, představuje podle odborníků rostoucí možnost změny v globálním statusu obou zemí, zesílení vzájemné konkurence a možnost války.

Demografie hraje v geopolitice klíčovou roli, což představuje jak příležitosti, tak výzvy, tvrdí odborníci a dodávají, že pokud indičtí politici překonají četné výzvy, nárůst počtu obyvatel se promítne do obrovské politické, ekonomické a vojenské síly, která bude hrozbou pro protivníky typu Číny.

„Tuto situaci můžete srovnat se soupeřením mezi USA a Čínou. Teorie mocenského posunu naznačuje, že ,upadající USA‘ ohrožuje rostoucí Čína. Před první světovou válkou byla upadající Británie ohrožována rostoucím Německem. Nyní Indie dohání Čínu a Čína se indického vzestupu obává,“ uvedl v e-mailu pro The Epoch Times Dr. Satoru Nagao, hostující vědec ve washingtonském think tanku The Hudson Institute.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení zůstávají podle Nagaa Spojené státy silné, to jen lidé si myslí, že Spojené státy upadají. „Čína je nyní na vzestupu, ale počet obyvatel naznačuje, že v příštích desetiletích bude čelit stárnutí společnosti. Dříve než Čína upadne, bude chtít zaútočit na Indii,“ napsal výzkumník.

Indie a Čína tvoří od poloviny dvacátého století více než dvě třetiny světové populace. V loňském roce se porodnost v Číně poprvé od roku 1961 propadla. Čína také ztratila velkou část své populace během covidové pandemie.

Porodnost v Indii klesla na 2,2 dítě na ženu, ale DESA (analytický ústav OSN ) předpovídá, že počet obyvatel Indie bude ještě několik desetiletí růst.

Frank Lehberger, německý sinolog a geopolitický analytik, řekl deníku The Epoch Times, že nejpřímějším přínosem toho, že Indie překoná Čínu v počtu obyvatel, je získání celosvětového uznání jako významného motoru hospodářského růstu schopného přilákat rostoucí objem zahraničních investic a rozvíjet svůj exportní průmysl rychlejším tempem než dříve.

„Zdá se, že Indie je na dobré cestě stát se ,příští Čínou‘ a postupně se naplňuje zlaté desetiletí Indie. Tato éra však nastane pouze v případě, že náhodou či záměrně nevypukne velká válka, do níž se zapojí jak Rusko, tak její nový kvazi-spojenec Čína,“ uvedl Lehberger.

Indická ekonomika roste, čínská upadá

Čínská ekonomika utrpěla v posledních letech ránu kvůli drakonické politice nulového covidu, která vážně narušila podnikání a chod továren po celé zemi. Odborníci v brzké době očekávají zpomalení růstu. Podle nedávné analýzy Michaela Pettise, nerezidentního vedoucího pracovníka u Carnegie China, nepřekročí roční růst HDP Pekingu 2 až 3 % pravděpodobně po mnoho let.

A tak zatímco Čína vykázala v roce 2022 jeden z nejhorších hospodářských výsledků za téměř půl století, Indie patřila v loňském roce podle Světového ekonomického fóra k nejvýkonnějším ekonomikám a růst jejího HDP v předchozím čtvrtletí předstihl ten čínský.

Podle společnosti Morgan Stanley se odhaduje, že Indie bude do roku 2027 třetí největší ekonomikou a předstihne Japonsko a Německo, přičemž se očekává, že jeho celosvětový vývoz se do roku 2031 zdvojnásobí.

Lehberger uvedl, že Čína pod vedením Siho zůstane Indií neohrožena a bude se nadále pokoušet postupně obsazovat pozemky na indické straně hraniční linie, což povede ke vzájemným šarvátkám mezi oběma sousedy.

Dalekosáhlé důsledky

Indie není jen tak obyčejná země. Tak jako Čína se pyšní starobylou civilizací a je největší demokracií na světě. Geopolitické důsledky toho, že se Indie stane nejlidnatější zemí světa, jsou proto podle odborníků dalekosáhlé a složité.

Podle Nagaa jsou důsledky pozitivní i negativní. Obrovský počet obyvatel znamená také obrovský trh, což se odrazí v posílení ekonomické a vojenské síly. „Indická populace je mladá. To znamená, že vytváří aktivní energii ve společnosti,“ popisuje Nagao.

Podle Mezinárodní organizace práce je 66 % indické populace ve věku 18-35 let a indická pracovní síla se bude ročně zvyšovat o 8 milionů osob, z čehož většinu budou tvořit mladí lidé vstupující na trh práce. Lehberger podotýká, že prvním a viditelnějším výsledkem populačního prvenství Indie v bude pravděpodobně zvýšená snaha o získání stálého místa v Radě bezpečnosti OSN. To se však nebude líbit Pekingu.

„Umožnit jakékoli vládě v Dillí právo veta v mezinárodních interakcích je něco, čemu se Číňané již několik desetiletí tvrdošíjně snaží zabránit,“ říká Lehberger. Podle ní nejlidnatější demokracie na planetě rovněž posílí svůj jaderný potenciál.

„Potřeba energie a zdrojů se neustále zvyšuje, což pohání indický jaderný program kupředu, a to s pomocí Japonska, Francie nebo USA,“ vysvětluje Lehberger a dodává, že rostoucí indické jaderné obranné schopnosti by mohly být dobře využity jako strategický odstrašující prvek vůči Číně a dalším méně přátelským regionálním mocnostem, jako je Pákistán nebo Turecko.

Jihokorejský prezident Mun Če-in (uprostřed vlevo) si potřásá rukou s indickým premiérem Naréndrou Módím (uprostřed vpravo), zatímco premiér státu Uttarpradéš Jogi Aditjánath (vpravo) přihlíží během slavnostního otevření největší továrny na výrobu chytrých telefonů na světě v indické Noidě, 9. července 2018. (Money Sharma/AFP/Getty Images)

K mocenskému vzestupu Indie od pradávna významně přispívala geografie. Podle odborníků i dnes, kdy Indie předstihla Čínu počtem obyvatel, zvýšila její geografie, a zejména oceány, její postavení v geopolitice.

Lehberger to nazývá „příznivou geografií“ a říká, že Indie by ji nyní měla využít se svými rostoucími trhy a zvyšující se obrannou kapacitou k tomu, aby projektovala tvrdou a ostrou sílu a odsoudila Číňany k tomu, aby zůstali uvězněni v nesourodých základnách, jako je Hambantota na Srí Lance, Gwadar v Pákistánu nebo menší základny na pobřeží Myanmaru.

„Moderní ponorkové a hladinové jednotky, jako jsou jaderné letadlové lodě, by pak Indii pomohly stát se přední námořní mocností v celé oblasti Indického oceánu a zabezpečit mezinárodní námořní cesty od Perského zálivu po strategické průlivy Malacký a Lombokský, jimiž denně proudí zhruba 40 procent světového obchodu se zbožím a komoditami,“ uvedl německý sinolog a analytik.

Podle něj se Indie stane hlavním geopolitickým, vojenským a diplomatickým vyzyvatelem Číny a naopak. „Vzhledem k tomu, že tyto dvě země spolu celosvětově soupeří o zdroje, investice a obchod a politický vliv, např. ekonomické a kulturní páky, může se zvýšit potenciál pro eskalaci vojenského konfliktu, zejména v jaderné oblasti,“ uvedl Lehberger.

Podle Lehbergera bude Čína pro Indii nebezpečím do té doby, než bude čínský komunistický režim poražen navenek nebo se vnitřně zhroutí pod tíhou svých politických a socioekonomických rozporů, podobně jako Sovětský svaz v roce 1991.

Výzvy pro Indii

Podle odborníků to, jak se Indie coby nejlidnatější země světa vypořádá s mnoha interními výzvami, rozhodne o tom, zda měnící se demografie přinese větší příležitosti, nebo zvýšenou krizi.

Burzine Waghmar, hostující vědecký pracovník pro oblast Indie z Royal United Services Institute (RUSI) a SOAS South Asia Institute v Londýně, sdělil v e-mailu deníku Epoch Times, že Indie byla prvním moderním státem, který v roce 1952 zavedl politiku plánování rodiny, která pokračuje dodnes. V Číně byla směrnice o politice jednoho dítěte zavedena v roce 1980 a ukončena v roce 2016.

Upozornil, že třetina předpokládaného indického růstu se odehraje převážně ve státech Bihár a Uttarpradéš, přičemž oba tyto státy jsou socioekonomicky chudé. „Kde je pokles nejvýraznější a očekává se, že bude pokračovat, jsou jižní státy, které jsou ve všech sociálních ukazatelích pokročilejší a kde klesá porodnost spolu s nárůstem stárnoucí populace. Například každý pátý obyvatel Keralu bude v roce 2025 starší 60 let,“ uvedl Waghmar a dodal, že to bude mít po určitou dobu vnitropolitické důsledky, neboť to bude živit rozdíly mezi severem a jihem země, což povede k dlouhodobým problémům regionalismu a politického zastoupení.

Upozornil také, že tento prudký nárůst počtu obyvatel, který znamená zvýšení počtu pracovních sil ve srovnání s tím, k čemu dochází v Číně, je ve prospěch Indie jen částečně. Bude se i nadále potýkat s vážnými problémy, neboť indická nezaměstnanost zůstává nad 7 %. Rozvíjející se sektor služeb a informačních technologií, který v poslední době poháněl velkou část indické prosperity, nebude schopen absorbovat všechny, zejména 254 milionů Indů ve věku 15-24 let.

„Premiér [Naréndra] Módí to bude muset vzít v úvahu, až se bude příští rok ucházet o znovuzvolení, a Dillí se pokusí využít současného trendu západních dodavatelských řetězců přesouvat své aktivity z Číny,“ domnívá se Waghmar.

Podle Lehbergera budou následné vlády čelit značnému množství sociálních a ekonomických problémů, pokud nepřijdou s řešením palčivých otázek, které provázejí příležitosti. Jedná se hlavně o snížení chudoby, nerovnosti a nezaměstnanosti mezi nízko-kvalifikovanou pracovní silou, degradaci životního prostředí či moderní infrastrukturu.

Indie by podle něj měla být obezřetná vůči snahám Číny ovlivnit Indii, aby se podřídila čínské linii v rámci uskupení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) a Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Indie by se neměla stát „nevědomým spoluviníkem proti předním demokraciím“ a zničit „zavedený mezinárodní řád založený na pravidlech“.

„K dosažení svého cíle Putin i Si Ťin-pching doufají, že využijí indických tradic nezúčastněných zemí i proti-západních spodních proudů a reflexů,“ komentuje Lehberger.

S tím, jak se zostřuje soupeření mezi Indií a Čínou, Indie by se měla začít bránit proti dravým investicím a technologické kolonizaci. „Zatímco Indie proplouvá těmito výzvami a snaží se udržet nebo rozšířit své strategické zájmy, jedna věc je jasná: rostoucí počet obyvatel Indie bude i v příštích letech určovat její roli ve světě,“ uzavírá Lehberger.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje
Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje

V loňském roce zažilo Německo skutečný průmyslový kolaps. Aritmeticky řečeno, každé tři minuty byl uzavřen jeden podnik. Jen malá část podniků podala návrh na insolvenci. Odumírání podniků již dlouho nahlodává jádro ekonomiky.

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury
Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací.

Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur ze zmrazených ruských aktiv pro Kyjev
Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur ze zmrazených ruských aktiv pro Kyjev

Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur (34,9 miliardy Kč) z výnosů ruských aktiv zmrazených v Evropě pro Ukrajinu, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.