Je známo, že mateřská znaménka jsou běžným jevem během porodu nebo po něm. Já se narodila s mnoha mateřskými znaménky a bavilo mě vymýšlet si o nich příběhy. Například na čele mám červené mateřské znaménko ve tvaru písmene V, o kterém lidé v Indii, kde jsem vyrůstala, věřili, že je to trišula, znamení Pána Šivy (hinduistického božstva známého jako bůh destrukce a opětovného stvoření). Dalším mateřským znaménkem, se kterým jsem se narodila, je hnědá skvrna na pravé noze, o které lidem říkám, že je to mapa místa, odkud jsem v minulém životě pocházela.

Ale všechny domněnky stranou, co přesně se skrývá za cestami našich mateřských znamének?

Mateřská znaménka se liší velikostí a tvarem, a dokonce i barvou. Tam, kde je někteří z nás mají výrazná, jsou u jiných jemnější. Některá jsou dědičná, zatímco jiná jako by vznikla náhodně. Je však něco skutečně náhodné?

Ve světle všech těchto variací je běžné, že se ptáme na důvod jejich vzniku. Lidé tak činili po celé věky a my se podíváme na tradiční i vědecké poznatky obklopující tajemství mateřských znamének.

Je to prastará víra, stále přítomná ve většině náboženství, že celý život člověka je centimetr po centimetru zaznamenán v jiném časoprostoru. To by mohlo vysvětlovat záhadu vzpomínek na minulé životy u některých lidí, protože jejich předchozí životy stále zůstávají v jejich psychice a vybavují se jim jen jako rozptýlené útržky a někdy jako úplná vize. Existuje ještě jeden způsob, jakým se zážitky z minulých životů projevují, a tím jsou mateřská znaménka.

Mateřské Znaménko
Mateřské znaménko na noze. (Dave Shaver / Flickr)

Proč se objevují mateřská znaménka?

Z jednoho vědeckého pohledu se mateřská znaménka objevují nebo vznikají v důsledku tvorby kožního pigmentu, který je uložen v hlubších vrstvách a který se zcela nedostane na povrch kůže.

Jiné vysvětlení naznačuje, že existují také typy mateřských znamének, které vznikají v důsledku abnormálních krevních cév pod kůží. Ať tak či onak, vědě se zatím nepodařilo rozluštit, co vlastně vznik mateřských znamének způsobuje.

A teď pojďme ke starověké vědě! Zatímco moderní věda chápe tato znaménka spíše na povrchní úrovni a stále není schopna vystopovat jejich původ, tradiční neboli starověké znalosti vykreslují mateřská znaménka a jejich výskyt na hlubší a duchovnější úrovni. Podle těchto názorů lze na mateřská znaménka nahlížet jako na:

  • znamení, které určuje vlastnosti a charakter člověka

Část těla, kde se tyto neobvyklé skvrny objevují, může mít význam pro předpověď povahových rysů dítěte, až vyroste. Například v čínských kulturách se dlouho věřilo, že pokud se dítě narodí s mateřskými znaménky, například s mateřským znaménkem na pravé noze, znamená to, že z něj vyroste někdo, kdo procestuje celý svět.

  • dědičné mateřské znaménko

Některé děti se rodí s mateřskými znaménky díky svým genům. Dítě může mít mateřské znaménko na krku stejně jako jeho otec, matka, prarodiče, teta nebo strýc. V mnoha případech se tato znaménka objevují na stejném místě jako u otce nebo matky. Dnes už víme, že když ve filmech ztracené dítě identifikují jeho biologičtí rodiče díky znaménku, je to inspirováno skutečným životem.

  • zranění v těhotenství

Existuje také několik případů, kdy tato znaménka skutečně svědčí o tom, že matka během nošení dítěte konzumovala určité potraviny. Častým příkladem jsou jahodová mateřská znaménka, která podle některých vznikají, když matka sní příliš mnoho jahod 🙂

Existují také mýty, které naznačují, že neobvyklá mateřská znaménka mohou u dětí vyvolat i silné pocity matky. Například náhlý šok nebo pocit strachu může způsobit vznik mateřského znaménka na dítěti.

  • ukazatele události v minulých životech

Nejrozšířenější víra o mateřských znaménkách je, že jde o znamení z předchozího života a převtělování. Podle toho mateřská znaménka ukazují na nějaké trauma, kterému mohla osoba čelit během předchozí reinkarnace nebo před smrtí. S rostoucím počtem lidí, kteří vyhledávají terapeuty zabývající se regresí do minulých životů, se potvrdilo, že některá mateřská znaménka nejsou vůbec náhodná a mají souvislost s událostmi z minulých životů. Např:

1. Znamení po kulce

Takové mateřské znaménko může naznačovat, že daná osoba byla v minulém životě zasažena kulkou. Nerovnoměrný vzor nebo léze po stranách znaménka ukazují na prach z výstřelu, který časem zhnědne. V případě mírného vystouplého znaménka se může jednat o náznak, že kulka uvízla v těle během smrti v minulém životě.

2. Stopa po popálení

Dalším běžným mateřským znaménkem je údajně popáleninové znaménko z minulých životních událostí. Jedná se o vybledlé načervenalé mateřské znaménko, které vypadá, jako by byla kůže kdysi spálená. Tmavší verze znamená, že zranění nebylo pročištěno a předchozí život není tak dávný.

3. Rozptýlené broky

Mateřská znaménka na těle, která vypadají jako rozptýlené stopy nebo vzory, naznačují postřelení v minulém životě. Kůže během tohoto života byla poněkud spálená od výstřelu, a proto se jeví jako černá. Předpokládá se, že velikost těchto mateřských znamének se s každým narozením nebo reinkarnací zmenšuje.

Profesor Ian Stevenson z Virginské univerzity se ve svém článku „Mateřská znaménka a vrozené vady odpovídající zraněním na zemřelých osobách“ zabýval pigmentovými mateřskými znaménky a důvody jejich výskytu na určitých místech kůže.

Zjistil, že „v případech, kdy byla identifikována zemřelá osoba, jejíž detaily života se neomylně shodovaly s výpovědí dítěte, byla téměř vždy nalezena těsná shoda mezi mateřskými znaménky a/nebo vrozenými vadami na dítěti a ranami na zemřelé osobě.“

„Ve 43 ze 49 případů, kdy byl získán lékařský dokument (obvykle zpráva o pitvě), potvrdil shodu mezi ranami a mateřskými znaménky nebo vrozenými vadami).“

Tento odvážný výzkum (pdf) vedl k několika průlomovým diskusím na vědeckém poli.

Ať už se jedná o dobré znamení nebo o strašidelný průstřel, cesta mateřského znaménka je nepochybně starší než člověk sám. Zdá se, že naše mateřská znaménka mají svou historii, ale to, jak s tímto životem naložíme, je stále v našich rukou. V každém životě se rodíme s určitým záměrem a uvědomit si a poučit se ze svých minulých životních zkušeností může být v mnoha ohledech součástí procesu uzdravení, po kterém všichni vědomě či podvědomě toužíme.

A teď se jdu podívat, jestli opravdu vystopuji polohu místa narození ve svém předchozím životě pomocí mapy, s níž jsem se narodila…

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanoviskům The Epoch Times.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.


Zdroje:

https://www.nairaland.com/3412617/birthmark-meanings-shapes-location-body

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/de-stress/what-the-moles-on-your-body-reveal-about-your-past-life/photostory/84230954.cms?picid=84231079

https://www.childrensskincenter.com/2018/12/21/what-is-a-birth-mark-and-why-do-you-getthem/#:~:text=Hereditary%20%E2%80%93%20Some%20people%20have%20birthmarks,same%20spot%20as%20the%20relative!