Lékař, imunolog a vědec z Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Vojtěch Thon vysvětluje proč dle jeho výzkumu dochází k nežádoucím účinkům mRNA vakcín a jak se mRNA dostává do buněk. Podle profesora Thona byla dlouhodobě tajena určitá data a nehovořilo se o tom, že člověka především chrání slizniční imunita nikoliv pouze samotná vakcína.

Existuje rozdíl mezi účinky vakcinací do svalu a a získáváním slizniční imunity.

„Zde je zásadní věc, jak se mRNA vakcína dostává do buňky, kdy ji tam dostáváme pomocí trojského koně, což jsou ony lipidové nanopartikule, ale bohužel to vede k tomu, že systémově do našeho svalu čili do našeho těla podaná očkovací látka na úrovni takzvané mRNA vakcíny, se rozsévá do celého těla, čímž jsou jasně dané a předvídatelné nežádoucí účinky, protože dochází k poškození tkání na základě oněch imunitních dějů,“ říká profesor Thon.

Podle Thona se u „klasické vakcíny“ vytváří v organismu „určité depo“ a nešíří ve velkém množství dál do těla. U mRNA vakcín „zde máme rozsev do celého těla, čímž se zcela logicky mohou rozvíjet autoimunitní poškození,“ vysvětluje Thon.

„Podívejme se na zásadní datový snímek, který byl dlouhodobě tajen. Data jsem nakonec získal z Austrálie, kde byl tento snímek také rok tajen. Tato data byla známá již v lednu 2021. Podívejte se na zásadní data o tom, jak to vypadá v experimentálním systému, v tomto případě potkanů, kteří byli naočkováni jednou dávkou do svalu a lipidy byly radioaktivně označeny. Všimněte si, že látka se dostává na místa, kam by se dostávat neměla. Není přeci podávána do cév, ale do svalu. Podívejme se, že během dvou hodin se nám to navyšuje do orgánů jako jsou játra, slezina, nadledviny, ovaria, kostní dřeň a další, což není v pořádku. Zde máte nachystány vedlejší účinky, o kterých se vědělo na samém začátku, když se začalo vakcinovat,“ říká prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., který je mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti imunologie.

Vojtěch Thon v posledních třech letech spolupracuje na velké studii sledující vývoj lidské imunity během epidemie a očkování anti.covidovými vakcínami.

Přednáška Vojtěcha Thona k tématu