Technologická společnost Huawei vložila do britských univerzit prostřednictvím výzkumných grantů a darů nejméně 30 milionů liber (asi 810 milionů Kč). Tento telekomunikační gigant, kterého americká vláda považuje za hrozbu pro národní bezpečnost, je největším čínským dárcem vysokoškolských institucí ve Velké Británii.

V uplynulých čtyřech letech vynaložila společnost Huawei a její dceřiná společnost HiSilicon vyrábějící pokročilé čipy miliony liber na financování projektů v oblasti informačních, technologických a komunikačních technologií vedených britskými odborníky.

Jedna z univerzit obdržela od roku 2017 granty ve výši 10,7 milionu liber (13,5 milionu USD).

Complaints After Undercover BBC Reporter Accompanies LSE Students In North Korea Trip
Celkový pohled na Londýnskou školu ekonomie a politických věd 15. dubna 2013. (Oli Scarff / Getty Images)

Toto sponzorování opět vyvolalo znepokojení kritiků, kteří tvrdí, že financování ze strany Pekingu vystavuje univerzity a města, v nichž instituce sídlí, riziku „obrovských“ škod.

Odhalení přicházejí jen několik dní poté, co jedna z předních kanadských univerzit uvedla, že přerušuje styky se společností Huawei. Univerzita ve Waterloo uvedla, že po vypršení smlouvy v letošním roce již nebude s čínským technologickým gigantem spolupracovat, aby „ochránila vědecký výzkum“ na škole, uvedla Charmaine Deanová, prorektorka pro výzkum.

Kanadská bezpečnostní zpravodajská služba již dříve varovala kanadské akademické instituce, že výzkumná partnerství mohou být prostředkem špionáže, ohrožovat duševní vlastnictví a umožnit, aby se technologický pokrok dostal do rukou Číňanů nebo jiných režimů.

Deanová v prohlášení uvedla, že ukončením partnerství univerzity se společností Huawei vznikne mezera ve financování výzkumu, kterou, jak doufá, pomohou zaplnit kanadské podniky a vláda.

Výzkum v oblasti umělé inteligence a cloudu

Z žádostí o svobodný přístup k informacím (FOI) zaslaných více než 160 vzdělávacím institucím ve Velké Británii vyplývá, že mnohé z nich braly peníze od společnosti Huawei a jejích dceřiných společností zařazených na černou listinu, stejně jako od dalších podniků z Číny obviněných z trestné činnosti a porušování lidských práv.

Ze všech britských institucí, které odpověděly na otázky o zdrojích svého financování, téměř všechny obdržely granty nebo dary od společnosti Huawei nebo jejích společností. Některé univerzity – včetně London School of Economics – odmítly odpovědět na otázky týkající se jejich peněžních zdrojů z Pekingu, což znamená, že částka v řádu mnoha milionů liber bude pravděpodobně výrazně vyšší.

Z těch, které odpověděly, Edinburská univerzita potvrdila, že od roku 2017 do roku 2022 obdržela od Huawei granty na výzkum ve výši 10 798 369 liber (asi 291 milionů Kč). Skotská univerzita se spoléhá na finanční podporu od společnosti Huawei co se týče technologických projektů realizovaných Fakultou informatiky. Technologická společnost také financovala několik studentských a doktorandských pobytů pro výzkum v podobných oblastech.

Imperial College of London, která se specializuje na vědu, inženýrství, medicínu a obchod, získala v letech 2018 až 2022 z čínských zdrojů 18 380 012 liber (494 milionů Kč).

Společnost Huawei je uvedena jako jedna z 20 organizací napojených na čínský režim, které poskytují obrovské peněžní částky na výzkumné projekty. Podle získaných dokumentů financovala telekomunikační společnost v letech 2018–2022 celkem 16 univerzitních projektů. Patřil mezi ně výzkum strojového učení velkých dat, robustních algoritmů pro sledování pohybů rukou a bezpečného kódování kanálů.

britanie huawei
Logo čínské společnosti Huawei na budově jejího britského ředitelství v Londýně, 28. ledna 2020. (Daniel Leal-Olivas/AFP via Getty Images)

Jak již dříve odhalil deník The Epoch Times, londýnská univerzita rovněž obdržela finance od China National Offshore Oil Corporation – čínské státní ropné společnosti, která byla v minulosti obviněna z vazeb na obchodníky s drogami a z porušování lidských práv v Barmě. Společnost také měla spolupracovat s Komunistickou stranou Číny při posílání zaměstnanců, kteří se věnují duchovní praxi Falun Gong, do pracovních táborů a zadržovacích převýchovných center, kde se je státní složky snažily přinutit, aby se vzdali své víry.

Dvě z nejuznávanějších britských univerzit, Cambridge a Oxford, rovněž obdržely od společnosti Huewai významné finanční prostředky.

Za poslední čtyři roky si Cambridgeská univerzita připsala na výzkumných grantech 2,6 milionu liber. Podle námi získaných dokumentů přijala od telekomunikační společnosti také dary v odhadované výši 10 milionů liber. Univerzita uvedla, že tyto dary šly na informatiku, podporu studentů, inženýrství a „matematiku tisíciletí“.

Oxfordská univerzita obdržela v roce 2018 od společnosti Huawei pouze jeden výzkumný grant: peněžní částku v rozmezí 100–249 tisíc liber (2,6 – 6,6 milionu Kč) na projekt týkající se odolnosti umělé inteligence.

Hrozba pro národní bezpečnost

Britská vláda v roce 2022 nařídila, že technologie Huawei musí být do konce roku 2027 odstraněny ze všech veřejných sítí 5G. Zákaz účasti na 5G síti následoval po pokynech Národního centra kybernetické bezpečnosti, které uvedlo, že bezpečnost produktů této společnosti (například zařízení používaných na telefonních stožárech a telefonních ústřednách) již nelze zajistit kvůli dopadu amerických sankcí.

Firma byla v USA roce 2020 zařazena na seznam národních bezpečnostních hrozeb, přičemž americkým společnostem bylo zakázáno využívat dotace na nákup jejího vybavení. Výbor pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů USA již dříve varoval, že telekomunikační zařízení od společnosti Huawei by mohl čínský režim využívat ke špehování amerických občanů.

Mark Sabah, ředitel britské a unijní pobočky nadace The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, uvedl, že univerzity se vystavují obrovskému riziku tím, že přijímají právě obrovské množství finančních prostředků ze zdrojů, jako je Huawei.

„Je to vysoce riziková strategie univerzit, která může způsobit obrovské škody vysokoškolskému sektoru i britským městům obecně.“

„Pokud by totiž univerzity začaly přicházet o peníze a studenty, nemají dostatečné plány na zmírnění rizika těchto investic.“

Sabah uvedl, že technologický gigant investoval miliony nejen do britských univerzit, ale také do dalších projektů, včetně pokusu o provozování britské sítě 5G.

„Vláda to správně zastavila kvůli masivnímu odporu,“ dodal.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.