„Česká pošta dlouhodobě nabízí k odkupu nemovitosti, pro které už v rámci svého nynějšího provozu nemá využití. Jedná se o nemovitý majetek ve vlastnictví státu s právem hospodaření ČP, prodej se řídí především zákonem o státním podniku. Celý proces probíhá delší dobu, jeho důvodem není pouze aktuální rušení poboček,“ avízuje Česká pošta na Twitteru, co uvádí na svém webu. 

„Ze současných 300 pošt, které se k 1. červenci uzavřou, jich sídlí čtvrtina v objektech České pošty. Většina z nich nebude mít pro státní podnik další využití, proto budou nabídnuty k odkupu podle  pravidel, jež uvádí tisková zprávaČeské pošty.

„Praha mohla získat další byty pro tolik potřebné nájemní bydlení. Bohužel Česká pošta opět nedodržela dohodu a nenabídla Praze část domu na Praze 2, kde právě volné bytové kapacity jsou. O prodeji jsme se dozvěděli až z médií,“ poznamenává Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy a (ještě chvíli) starostka Prahy 2. 

„Nedopustím, aby se objekty České pošty v Praze proměnily v další kancelářské prostory!“ tweetla na svém profilu Alexandra Udženija a pokračuje: „Chci, aby město žilo a mladí lidé měli kde bydlet. Zastavili jsme proto veřejnou aukci části domu na Praze 2, kterou Česká pošta vypsala, a za Prahu jednáme o přednostním právu jejího odkupu.“

Česká pošta zajistí komunikaci mezi státem a občany

Podle ministerstva vnitra je plán transformace České pošty pro její další směřování naprosto zásadní: jeho dokončení i příprava transformace běží podle plánu, který stanovil ministr vnitra Vít Rakušan. Na hotový plán naváže vytvoření dalších parametrů transformace. 

Strategický výbor pro transformaci České pošty potvrdil, že termín dokončení plánu transformace státního podniku platí a příprava transformace tak běží dle plánu. Termín stanovil ministr vnitra na 30. června 2023. 

„Transformační plán, který vznikne k 30. červnu, je nezbytný pro to, aby Česká pošta mohla úspěšně jednat s bankami o dalším financování svého chodu. Stanoví také podmínky a postup rozdělení České pošty na nové subjekty, tedy na Českou poštu fungující na základě poštovní licence a na jednu nebo více komerčních částí. Tuto restrukturalizaci je nutné dokončit do konce roku 2024,“ uvedl Vít Rakušan.

Úkolem strategického výboru je dohlížet na tvorbu plánu transformace, schvalovat jeho cíle a zajistit potřebnou koordinaci mezi dotčenými ministerstvy. Jeho členy jsou vrcholoví manažeři České pošty a zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu, uvedla Klára Dlubalová z tiskového odboru MV.

 „Plán transformace bude k 30. červnu obsahovat i rámcový dlouhodobý výhled fungování České pošty, a to především z pohledu dodatečných služeb, které může Česká pošta poskytovat jako primární kontaktní místo mezi občany a státní správou, například v oblasti daní, dotací, vydávání dokladů nebo sociálních podpor,“ dodává Rakušan. 

Dlouhodobý výhled bude respektovat, že Česká pošta zajistí komunikaci mezi státem a občany, především seniory, kteří nebudou schopni nebo ochotni přejít ve styku se státem na komunikaci digitální, ujišťuje ministerstvo vnitra.

Syntéza návrhů a zvýšení cen České pošty

Syntézu všech návrhů, jejich ekonomické posouzení a ve spolupráci s dalšími smluvními partnery pošty i jejich soulad se všemi právními a regulatorními předpisy zajišťuje společnost KPMG, kterou Česká pošta vybrala na základě veřejné soutěže.

Tvorba plánu transformace České pošty 30. červnem nekončí, zainteresované týmy se plynule začnou věnovat upřesnění služeb, které bude stát do budoucna od České pošty požadovat, a parametrů, na základě kterých za ně bude platit. V této fázi přípravy transformačního plánu zároveň definují dodatečné služby, které by měla Česká pošta občanům poskytovat. Při přípravě této části plánu transformace bude stejně jako dosud spolupracovat s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, státní Digitální a informační agenturou a Českým telekomunikačním úřadem.

Úprava cen České pošty od 1. července

„Česká pošta od 1. července 2023 přistoupí k úpravě cen listovních zásilek. Nadále platí, že držitelé zákaznických karet České pošty budou mít cenu výhodnější,“ upozornila na Twitteru Česká pošta. 

„Ke zvýšení cen Česká pošta musí přistoupit, a to především z důvodů dlouhodobého poklesu zájmu o tuto službu při stále rostoucích nákladech,“ uvedla pošta ve zprávě.

„Takže lidi službu nechtějí, protože je drahá a špatná. A řešením není zlevnění/náprava, ale další zdražení,“ poznamenává k této zprávě Tina Bluemelova, uživatelka Twitteru.

Česká pošta naposledy zvyšovala ceny dopisů letos v únoru, předtím v listopadu 2022. Od července 2023 zdraží poslání obyčejného dopisu na 27. Doporučené a cenné psaní bude dražší o 10 Kč.