Zatímco prezident české republiky Petr Pavel odcestoval do Kodaně, první dáma, Eva Pavlová v pondělí 15. května 2023 pozdravila účastníky Konference rané péče EURLYAID. Nad celou akcí převzala i záštitu, jak uvedl hradní web.  

„Každé dítě si zaslouží vstoupit do života s co nejlepšími vyhlídkami na svou budoucnost. Žijeme ve vyspělé společnosti, proto by se nemělo stávat, že rodiny dětí narozených s hendikepem nebo vážným onemocněním čekají na pomoc celé měsíce, nebo se o ní dokonce vůbec nedozví. Proto jsem velmi ráda, že součástí této konference je i diskusní fórum, kterého se zúčastnili zástupci ministerstev, odborných platforem i rodičů,“  řekla Eva Pavlová při této příležitosti.

Poté se v Senátu připojila také ke slavnostnímu setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže. Akce je spojená s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků Českého červeného kříže, zachránců života z řad veřejnosti a podporovatelů.