Občanská platforma Iniciativa 21, která vznikla jako společenství lékařů, psychologů, právníků a dalších odborníků, pořádá v pátek 19. května multioborovou debatu „o následcích covidové krize“ a následnou diskusi „o východiscích a řešeních“.

Iniciativa 21 během takzvané „koronavirové krize“ nesouhlasila s tím, co nazývá „mocenským přístupem státu k nemoci covid-19“, a poukazovala na to, že státní úřady se podílely na „šířením dezinformací, strachu a paniky“.

Mezi kritizované postupy patřily například „manipulativními kampaně státu, kontrola občanů, omezováním lidských práv – ovládáním, nevybíravým nátlakem na očkování včetně očkování dětí a se všemi způsoby nátlakového a často nelegálního postupu státu vůči svobodným občanům“.

Debatu, která se uskuteční v pátek 19. května 2023 od šestnácti hodin v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm, bude česká redakce deníku The Epoch Times přenášet on-line a záznam debaty poskytne v archivu.

Ohledně pozvaných hostů ohlásila platforma odborníky z Iniciativy 21, SMIS a dalších aktivit. Program debaty naleznete zde.

Konkrétně mají do diskuse vstoupit David Formánek, Robin Čumpelík, Radovan Dluhý, MSc. B.A. , Ing. Petr Kohl, MUDr. Hana Zelená, Ph.D., MUDr. Vladimír Čížek, MUDr. Radan Gocál, Mgr. Kamila Hronová, Mgr. Daniel Štach, Mgr. Filip Jadlovec, Mgr. Petr Vrána, Mgr. Ivana Fehérová,, Ph.D., Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D., RNDr. Jan Piňos či RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D.

Okruhy témat, o kterých se bude diskutovat, budou zdraví, věda, medicína, moderní technologie, psychologie, děti, média, cenzura, bezpečí, svoboda, manipulace, informace, ekologie, peníze nebo krize a  chaos.

Platforma má za cíl „posílit respekt k lidským svobodám a právům i demokratickým principům naší země“. Podle platformy je však třeba, aby se o „skutečné zdraví“ zasazoval každý člověk svojí vlastní aktivitou a „odpovědným přístupem k sobě samému“.

Podle Iniciativy 21 je třeba usilovat o „medicínu založenou na individualizovaném vztahu pacienta a lékaře s respektováním práva pacienta rozhodovat o svém zdraví“, a o „nepodjaté a vyvážené informování médií bez cenzury“.

Iniciativa také, ve spojení s onemocněním covid-19 a jeho prevencí a léčbou, volá po „široké debatě skutečných odborníků bez dehonestace názorových oponentů“.