Milan Kajínek

19. 5. 2023

Řada českých lékařů, expertů a vědců si začíná stěžovat, že místo odborné diskuse nad opatřeními a důsledky vakcinace novou mRNA technologií pokračují útoky a snahy o dehonestaci názorových oponentů. Takové útoky nejsou obvyklé a nemají historický precedent, naopak se jedná o nový jev radikalizace části odborného spektra, které se podílelo na vydávání vládních nařízení k omezování občanských svobod a podporuje plošnou vakcinaci mRNA technologií.

Například Sdružení matematiků, imunologů a statistiků (SMIS) upozorňuje na skutečnost, že se „představitelé pro-vakcinační strategie“ snaží ohrožovat lékaře a vědce, kteří upozorňují na nutnost vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti anticovidových vakcín u každého jednotlivce.

Objevují se dokonce případy pokusů a aktivní snahy profesně ohrozit a zdiskreditovat názorové oponenty nebývalým způsobem, „a to jak u laické veřejnosti, tak i ve vědeckých kruzích“, uvádí SMIS. (zdroj)

Jaká témata jsou bodem střetu?

Bodem střetu jsou mimo jiné například následující témata:

  • nežádoucí účinky a rizika anticovidového očkování na zdraví člověka
  • otázka ochrany proti nakažení slizniční imunitou
  • je očkování bezpečné a prospěšné pro všechny?
  • účinnost nošení roušek na zabránění šíření covidu-19
  • nutnost izolace a zákazu návštěv a zákazu vycházení

Jedna strana silně kritizuje „šíření dezinformací státními úřady“, které na začátku očkovací kampaně prokazatelně prohlašovaly a úmyslně vytvářely dojem, že očkování vytvoří takzvanou „bezinfekčnost“, přičemž bylo opakovaně prokázáno, že očkovaní lidé šířili virus stejně jako lidé neočkovaní.

Státní nařízení o uvolnění pohybu a zrušení nařízení pro nošení roušek pro ty očkované nemělo vědecký základ, bylo nejenom nezákonné a diskriminační, ale způsobilo efekt, kdy očkovaní lidé roznášeli virus. Ve stejné době byli neočkovaní dostáváni do nevýhodných pozic a nezákonnými prostředky tlačeni k tomu, aby se nechali očkovat.

Nová „očerňující sémantika“

Druhá strana vydává seznamy „dezinformátorů“, kterým by podle nich veřejnost neměla naslouchat.

Součástí problému je podle expertů skutečnost, že některé výsledky ověřených vědeckých výzkumů, které nepodporují plošnou vakcinaci nebo hovoří o neúčinnosti či negativních důsledcích vládních opatření, jsou částí odborného spektra přehlížena nebo zlehčována.

Přehlížení, zlehčování a bagatelizace se zpravidla objevuje na straně těch, kteří se na vládních nařízeních podíleli, ať už jako poradní orgány nebo přímo.

V této názorové bitvě využívá agresivnější zájmová strana termíny, které obrazně připevňuje k lidem nebo projektům jako nálepku „nedůvěryhodnosti“, což má podle nich dokazovat, že jejich postupy a tvrzení jsou „správné“. Někdy také vzbuzují dojem, že jejich tvrzení jsou „jediná správná“ tvrzení, byť se ve vědeckých kruzích běžně vede neustálá debata a poznání se také průběžně vyvíjí.

V této souvislosti se objevují útoky a takzvané „nálepkování“ jako:

  • dezinformace
  • antivaxer
  • dezinformátor

Přičemž je nesnadné přesně určit, zda je dezinformátorem ten, kdo je za něho označován, či ten, kdo tyto „nálepky“ udílí.

Případy nedávných útoků v odborných kruzích

Vojtěch Thon, klinický imunolog a profesor na Masarykově univerzitě v České republice. (Deník / Attila Racek)

Jedny z posledních útoků směřovaly na profesora Vojtěcha Thona, členy sdružení SMIS a další odborníky. A to nejenom v tisku, ale i v rozhlase nebo na stránkách sociálních sítí.

Některé závažné útoky byly vedeny mimo zaběhanou novinářskou etiku, kdy má být protistraně vždy poskytnuta možnost reagovat. Ti, kteří jsou obviněni, mají zpravidla dostat prostor se k obviněním vyjádřit. Některá česká média přestala plnit roli nestrannosti a výběrově dávají hlas pouze určité skupině lidí, kterou doslova nechají útočit na „ty druhé“, aniž by dali protistraně prostor k reakci.

V případě prof. Thona již podle zpráv deníku The Epoch Times došlo k profesnímu ohrožení na půdě Masarykovy univerzity kvůli jeho článku vydanému v Mladé frontě.

SMIS pro změnu rozhořčilo část českých vakcinologů svým článkem, který byl jako Dopis redakci zveřejněn v aktuálním čísle Časopisu lékařů českých. V něm vyzdvihlo význam slizniční imunity a poděkovalo redakci za dlouhodobou podporu a zveřejňování příspěvků o vývoji imunity proti SARS-CoV-2 po prodělané infekci.

Kritizováno je i odborné setkání nazvané Poškození dětí a mladé generace pořádané v Praze, kde se hovořilo o „vakcinaci, rozvoji závažných nežádoucích účinků u lidí po nadbytečném podání vakcín a význam správného lékařského postupu při očkování“ a také byla podrobně analyzována opatření týkající se doby takzvané „koronavirové krize“.

Mezitím zrakům médií unikl například i Mezinárodní summit o covidu, který se konal na půdě Evropského parlamentu.

Stále větší část českých odborníků vyzývá k otevření odborné diskuse mezi protistranami a ukončení útoků a dehonestačních kampaní.

Přečtěte si také

Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy
Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy

Snahy Viktora Orbána stylizovat se do pozice mírotvůrce jsou špatné a „nejsou v evropském zájmu“, uvedl český premiér Petr Fiala v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí po srdečních chorobách, zasahuje více než 17 milionů lidí ročně.

„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany
„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý americký prezident Donald Trump v závěru čtyřdenního sjezdu Republikánské strany přijal nominaci do listopadových prezidentských voleb.

Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci
Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení za protest na dálnici M25 v 2022.

10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie
10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie

Naposledy jste možná napsali básničku na základní škole, ale nebojte se. Vezměte si tužku a začněme.