Tento vypůjčený název známého románu Dorothy L. Sayersové z roku 1933 zřejmě nejlépe vystihuje absurdní pokračování případu poškozeného Pavla Buráně, který v roce 2014 čelil vydírání, z něhož byli jeho pachatelé trestním soudem nepochopitelně zproštěni.

Nyní jenom s údivem sleduje, že Městský soud v Brně bez bližšího uvažování zakázal „vydání a distribuci“ knihy autorky Marie Formáčkové Zločiny beze zbraní 2, ve kterém je (mezi jinými ostudami české justice) popsán také jeho případ.

Na základě žaloby původních obžalovaných (a soudem obžaloby zproštěných) manželů Jaroslava Novotného a Jarmily Novotné z Kunovic pod sp. zn. 112 C 59/2023, podané dne 28.3.2023, vydal předseda senátu Městského soudu v Brně JUDr. Ondřej Sekvard, Ph.D., hned již následujícího dne 29.3.2023 předběžné opatření, kterým uložil žalované INNOCENT Films Productions, s.r.o. povinnost zdržet se vydání a distribuce druhého dílu knihy Zločiny beze zbraní 2 autorky Marie Formáčkové a kol.  Více…

Nicméně říká se, že vyhrát bitvu ještě neznamená vyhrát válku, a to platí i v tomto případě.

Nezávisle na odvolání žalované vydavatelské společnosti totiž podali proti předběžnému opatření a zároveň vstoupili do soudního řízení jako vedlejší účastníci na straně žalované jak Pavel Buráň, tak Spolek Šalamoun.

S ohledem na veřejný zájem a edukaci naleznete argumentaci Spolku Šalamoun v příloze.
Manželé Novotní ke své škodě (vedeni zřejmě přesvědčením o svojí nedotknutelnosti…?) jaksi nepostřehli, že podle § 135 odst. 1 občanského soudního řádu (a bohaté soudní judikatury k němu) je sice soud v občanském soudním řízení vázán pravomocným rozhodnutím o spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu a o tom, kdo ho spáchal, ale není vázán opačným, t.j. zprošťujícím rozhodnutím, a proto může na základě vlastního dokazování dospět k závěru, že skutek, pro který byl obžalovaný zproštěn, se stal a že ho obžalovaný spáchal.

Na této argumentaci (a samozřejmě i dalších důvodech) založil Spolek Šalamoun svoje odvolánívčetně jeho následného odůvodnění a zároveň svůj vstup do řízení jako vedlejší účastník na straně žalované.

Racionálně a logicky řečeno, svojí žalobou manželé Novotní nakonec vlastně posloužili poškozenému Pavlu Buráňovi, neboť skutkový děj ze kterého byli obviněni a obžalováni v trestním řízení (a pro který nakonec byli zproštěni), se stane předmětem nového dokazování u občanskoprávního soudu.A v konečném důsledku může jeho výsledek nakonec vést i k obnově trestního řízení podle § 278 trestního řádu.Advokát Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., tak prokázal žalobcům – manželům Novotným “medvědí službu”.

Spolek Šalamoun je proto rád, že se na základě žaloby manželů Novotných znovu otevře dokazování u občanskoprávního soudu, které může vést k překvapivým výsledkům.

Člověk totiž nikdy neví, což v české justici platí obzvláště.

za Spolek Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna Ph.D.

Mgr. Šimon Mach