Vláda schválila nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliard korun. Smlouvu se švédskou stranou 24. května podepsal vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování Lubor Koudelka. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové vyjednalo nákup bojových vozidel za necelý rok od chvíle, kdy vedení resortu rozhodlo o zrušení původního tendru. Po devíti letech od rozhodnutí realizovat nákup této techniky nezbytné pro splnění klíčového aliančního závazku, jímž je vybudování těžké pozemní brigády do roku 2026, tak vstupujeme do realizační fáze. Pořizujeme techniku, která splňuje požadavky Armády ČR, a smlouva zároveň zajišťuje minimálně 40% podíl českého obranného průmyslu na této zakázce, uvádí stránky Ministerstva obrany ČR.

„Pořízení bojových vozidel pěchoty je významný milník k výstavbě těžké brigády a také k modernizaci armády a posílení naší obranyschopnosti,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

„Neverending story končí, armáda dostane bojová vozidla pěchoty CV90. Všichni, kdo sloužili u starých bévépéček zamáčknou slzu. Předchozí vládě plus za to, že vybrala CV90. Je to rozumná volba,“ tweetuje vojenský publicista a bývalý voják Armády ČR Jiří Vojáček.

Předchozí vlády tento závazek v minulých dvou volebních obdobích přes všechny proklamace nenaplnily, podotýká tiskový odbor MO a vysvětluje:

Původní výběrové řízení skončilo v roce 2021 nezdarem. Všichni uchazeči, jejichž nabídky byly předchozím vedením rezortu vyřazeny, neakceptovali úpravy podmínek tendru, které doporučila právní analýza zadaná ministryní Černochovou. Zakázka tedy musela být zrušena. Vláda proto loni v létě pověřila ministryni obrany jednat přímo s vládou Švédského království o pořízení bojových vozidel pěchoty CV90. Toto vozidlo bylo vybráno proto, že jde o jediné bojem prověřené, je používané v řadě evropských zemí a splňuje požadavky Armády ČR.

K nákupu bojových vozidel náleží i veškerý servis, jako je školení, náhradní díly a další příslušenství.

„V minulosti se u jiné techniky ukázalo, že je potřeba mít dostatečné skladové zásoby. Navíc ceny bojové techniky jdou neustále nahoru kvůli špatné bezpečnostní situaci, proto jsme se rozhodli výhodnou švédskou nabídku, která zachovává původní jednotkovou cenu, využít ihned,“ vysvětlil vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování a akvizice MO Lubor Koudelka. Cenu se podařilo udržet i díky koordinovanému postupu se Slovenskem, které tyto stroje rovněž pořizuje pro svou armádu.

Ministryně obrany Jana Černochová
Ministryně obrany Jana Černochová na tiskové konferenci, 24. května 2023. (vlada.cz)

„Dnešním podpisem smlouvy vítáme Českou republiku v rostoucí rodině uživatelů bojových vozidel pěchoty CV90. Jde o vozidlo postavené pro drsné podmínky a náročný terén, které bylo navíc v rámci mezinárodních misí prověřeno přímo v boji. Zařazení tohoto špičkového, ve Švédsku vyvinutého vozidla do výzbroje povede nejen k posílení české armády, ale i k posílení NATO jako celku,“ uvedl Pal Jonson, švédský ministr obrany.

Pro české firmy to znamená nejen příležitost spolupracovat na vozidlech pro českou armádu, ale po dohodě s výrobcem i pravděpodobné zapojení do budoucích kontraktů pro další evropské země, uvádí ministerstvo obrany.

Specifické je smluvní zajištění celého kontraktu, byly uzavřeny dvě smlouvy: Zaprvé, dvoustranná smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím zastoupeným švédskou vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty, a zajišťuje hlubokou spolupráci mezi Českou republikou a Švédskem na desítky let.

Zadruhé, trojstranná dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR, švédskou agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds coby výrobcem vozidel, předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.

Otázky a odpovědi na BVP CV90 zde.