Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře

Ornitologové mají v současnosti v pozornosti hnízdění ptáků, pozornost věnují především mokřadním oblastem. A vyhledávají další podobné lokality, ve kterých se příslušní ptáci rádi zdržují. Všimli si, že na Josefovských loukách vzešlo hned několik překvapení:

„Především se zde vylíhla dvě mláďata jeřábů popelavých. Je to vůbec poprvé, co se tady jeřábům podařilo vyhnízdit. Tento chráněný druh je známý svou plachostí a skrytým způsobem života. Vyhnízdění obezřetných jeřábů i přes stále vzrůstající návštěvnost ptačího parku ČSO je dalším důkazem toho, že obnovené mokřady mohou skvěle sloužit ptákům i lidem,“ uvádí Lucie Hošková, vedoucí oddělení práce s veřejností ČSO.

Kolpík bílý. (Tom Pospíšil / Bird foto)

Během jedné z exkurzí potkali další milé překvapení, mohli pozorovat kolpíka bílého. Přilákal jej nově vytvořený komplex tůní, tzv. ptačník. Kolpík bílý je ve východních Čechách vzácnou návštěvou, obvykle ho lze totiž pozorovat především na jihu republiky, kde i v malém počtu hnízdí. Pozorování v jiných regionech Česka patří mezi výjimečné. Tím se počet druhů ptáků pozorovaných na Josefovských loukách vyšplhal již na 193, kvitují ornitologové.

Ptačí park Kosteliska na Hodonínsku

Jednoznačně největším překvapením bylo odchycení mladé užovky stromové, což dokázalo, že se náš nejvzácnější had v ptačím parku rozmnožuje.

Užovka
Užovka stromová, mladý druh vzácného hada. (ČSO)

„Co se týče ptáků, tak účastníci exkurzí v ptačím parku mohli a mohou obdivovat např. lžičáky pestré, orly mořské, husice liščí, kolpíky bílé nebo početné rodinky hus velkých, kterým se velmi líbí na loukách pasených uherským stepním skotem, našimi neúnavnými pomocníky,“ pochvaluje si Hošková.

Ptačí park Mnišské louky u České Lípy

V ptačím parku na okraji České Lípy hnízdí kopřivky obecné, bekasiny otavní, labuť velká, husice nilská, ledňáček říční i jeřábi popelaví, sčítají pozorovatelé.

Velmi pravděpodobně se o hnízdění nově pokoušejí i čírka modrá, lyska černá nebo potápka malá. A překvapení jsou i z rostlinné říše – na loukách vykvetla orchidej prstnatec májový.

Neschází ani odlišný zvukový doprovod, než ptačí: „V našich mokřadních parcích to i pěkně kváká – o žáby zde opravdu není nouze a to včetně kuněk obecných, rosniček zelených nebo blatnic skvrnitých.“

Ve čtvrtém a nejmenším ptačím parku, pískovně Malá Lipová u Přerova, vlastně žádná překvapení nejsou. Což ale vůbec nevadí, sdělují pozorovatelé, protože „jsme velmi rádi, že si zde opět hloubí nory elegantní břehule říční a v tuto dobu se k nim přidávají i barevné vlhy pestré, kterých zatím doletělo nejméně 30“. Floru obohacují vykvetlé vzácné vstavače vojenské.

Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. Jsou pro vás otevřené celý rok. Můžete přijet po vlastní ose nebo se přidat k některé z četných akcí pro veřejnost. Vždy ovšem prosím mějte na paměti, že ptačí parky jsou tady především pro ptáky! Období hnízdění je pro ně velmi náročné, nedělejme jim to tedy těžší. Zdržujte se prosím na stezkách, nevstupujte do porostů, za žádnou cenu nerušte hnízdící ptáky! Nepoužívejte hlasové provokace a nesnažte se ulovit tu nejhezčí fotografii, pokud by to mělo znamenat, že ptáky budete rušit. Pokud s sebou berete své psí kamarády, držte je prosím na vodítku.