Ministerstvo spravedlnosti nedávno zveřejnilo dva návrhy na úpravu sexuálních trestných činů. Kromě nové definice znásilnění a návrhu nových trestných činů mají mít soudy nově možnost ukládat místo trestu odnětí svobody i jen peněžitý trest.

V médiích okamžitě proběhly spekulace, že sexuální delikventi by se díky navrhované novele mohli ze sexuálních trestných činů „vykoupit“. Ministerstvo spravedlnosti vydalo ještě v pátek tiskovou zprávu, kde namítá, že návrhy jsou mylně vykládány.

„Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty. Jen umožňuje, aby i v těchto případech mohla oběť uspokojit svůj nárok na náhradu nemajetkové újmy jednodušší cestou, a to z výtěžku z uloženého peněžitého trestu,“ píše se v prohlášení. Podle ministerstva má navíc navrhovaná změna posílit práva obětí na náhradu nemajetkové újmy.

Právní sdružení Prolibertate však tvrdí, že obě tyto informace ministerstva spravedlnosti nejsou pravdivé.

Obě varianty novely trestního zákoníku podle sdružení právníků skutečně zavádějí možnost trestat viníky pokutou, a to i v případě sexuálního deliktu spáchaného na dítěti. Pokuta jako příjem státu zase sníží možnost oběti domoci se náhrady nemajetkové újmy.

Sdružení uvádí konkrétní příklady penalizace z obou verzí návrhu novely z rukou ministerstva spravedlnosti:

Varianta 1: „Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti.“

Varianta 2: „Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti“.

„Znění obou návrhů nedává prostoru pro jiný výklad, než že ministerstvo spravedlnosti skutečně přichází s možností, aby byly pachatelům i těch nejzávažnějších sexuálních trestných činů, jako je znásilnění dítěte, uloženy jen peněžité tresty,“ uvádí se v tiskovém prohlášení Prolibertate.