Setkal jsem se s ujgurskou ženou v hotelu Aria. Zajímala mě aktuální situace v její domovině, čínské provincii Sin-ťiang. Ale pozor, Ujgurové neradi používají čínský název a raději říkají Východní Turkestán. Čínský režim v jejich zemi provádí bezohlednou etnickou čistku a řídí systematickou kulturní genocidu, která přináší řadu obětí na životech.

Když jsem usedl s paní Zumretay Arkinovou k rozhovoru, nejprve jsem chtěl vědět, zda se můžu ptát na její rodinu a soukromé záležitosti, aby nedošlo k ohrožení její bezpečnosti. Ujgurové patří k jedné z nejpronásledovanějších skupin v Číně, společně s příznivci Falun Gongu, křesťany a Tibeťany tvoří velkou skupinu vězňů svědomí v čínském vězeňském systému.

Jako předsedkyně výboru žen při Světovém ujgurském kongresu (WUC) promlouvá paní Arkinová na půdě OSN a apeluje na zahraniční vlády, aby věnovaly větší pozornost situaci v její rodné zemi.

„Narodila jsem se v Urumči, hlavním městě Východního Turkestánu. Já a moje nejbližší rodina dnes žijeme v Kanadě,“ říká paní Zumretay. „Mnoho mých příbuzných však zůstalo v mé rodné zemi.“

„Do Prahy jsem přijela kvůli pořádání výstavy zachycující kopie dokumentů, které v minulém roce unikly z policejních úřadů v Sin-ťiangu,“ vysvětluje Arkinová. „Spolu s tím také ukazujeme snímky obětí genocidy, Ujgurů, kteří byli internováni v táborech.“

V Praze došlo také k několika setkáním mezi Ujgury a poslanci českého parlamentu nebo k diskusi v Americkém centru.

„Kdybych měla popsat současnou situaci, je vlastně velmi hrozivá. Od roku 2017 došlo k masové výstavbě provizorních táborů, které byly postaveny všude kolem. To je politika, která byla zavedena čínskou vládou v průběhu let, zejména se Si Ťin-pchingem, který se dostal k moci. Konsoliduje veškerou moc a zavedl řadu právních předpisů, které umožňují tento masový dohled,“ říká Zumretay a mezi tím sleduje hosty hotelu, kteří procházejí vstupní halou za mými zády.

V této době došlo podle ní k „vybudování systému koncentračních táborů“, zavedení předpisů proti extremismu a zneužívání protiteroristického zákona, který vstoupil v platnost již v roce 2016. Je známo, že Ujgurové jsou často zatýkáni pod záminkou obvinění nebo podezření z účasti na „terorismu“, což může být podle Arkinové „téměř cokoliv“. Jedná se o jedno z vágních obvinění, podobných obviněním z „podvracení státní moci“ nebo „ohrožování státní bezpečnosti“, která mají tak široký výklad, že může být kdokoliv zatčen téměř za jakoukoliv činnost.

„Od té doby došlo ke svévolnému zadržení nejméně třech milionů Ujgurů a jejich umístění do koncentračních táborů, které čínská vláda označuje jako převýchovná centra,“ říká Arkinová. „Zde jsou zadržováni pouze kvůli své etnické a náboženské identitě a jsou vystavováni různým formám mučení.“

Jako mluvčí ujgurských žen upozorňuje na zprávy, že uvnitř táborů jsou „zadržované ženy vystaveny sexuálnímu zneužívání, včetně znásilnění, sterilizacím a různým druhům dalšího ponižování“.

TIP: Mezinárodní společenství umožnilo čínskému režimu rozšířit potlačování náboženské svobody, říká předseda USCIRF

O současné situaci ve Východním Turkestánu dnes nazývaném jako Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang hovoří Dolkun Isa (uprostřed) a Zumretay Arkinová (vpravo), Praha 20. června 2023. (Milan Kajínek | The Epoch Times)

Investigativní novinář Ethan Gutmann poukazuje na skutečnost, že mnohé z praktik, které používá čínský režim na ujgurské etnikum, byly vyvinuty během pronásledování duchovního hnutí Falun Gong. Počet stoupenců Falun Gongu dosahoval v Číně v roce 1999 až 100 milionů. Během následné represivní politiky exprezidenta Ťiang Ce-mina byly miliony z nich internovány v nově vybudovaných pracovních táborech a záchytných centrech, docházelo k mučení a k jejich zneužívání jako nedobrovolných dárců orgánů ke komerčním transplantacím.

Později byl podle Gutmanna tento systém „úspěšně“ aplikován na vyhlazování ujgurského etnika. Více…

Během pronásledování Falun Gongu byly také vyvíjeny kamerové systémy na rozpoznávání tváře (face recognition), kterými jsou dnes monitorováni Ujgurové v provincii Sin-ťiang.

Již v roce 2009 prohlašovala Rebiya Kadeerová, že hlavní město Urumči je „jako koncentrační tábor pro Ujgury“. „Je to jako policejní stát zaplavený čínskými bezpečnostními složkami. Urumči je jako koncentrační tábor pro Ujgury, kteří žijí v naprostém strachu. Ujguři se bojí o život, bojí se čínských bezpečnostních sil a čínského davu,“ řekla Kadeerová v roce 2009 deníku Epoch Times.

Dnes je podle Zumretay Arkinové kromě nepřetržitého policejního dohledu každodenním chlebem také nucená práce napříč různými odvětvími.

Rozhovor s ujgurskou ženou Zumretay Arkinovou v hotelu Aria o aktuální situaci v její domovině, čínské provincii Šin-ťiang. (Milan Kajínek | The Epoch Times)

Kulturní i fyzická genocida

Čínský režim má podle Arkinové dlouhodobý plán na snižování počtu ujgurského etnika ve Východním Turkestánu. „Ženy jsou také vystavovány násilným porodům ve snaze skutečně snížit počet obyvatelstva v regionu, zejména v jižní části. Počet obyvatel výrazně klesl mezi lety 2015 a 2018,“ říká Arkinová.

„Ženy jsou vystaveny násilné sterilizaci. Nejde pouze o potraty, ale o nejrůznější zákroky, které mají zabránit plození potomků. Mladší děti jsou oddělovány od svých rodin a posílány do internátních škol, kde jsou přinuceny žít bez svých rodin a mají být začleňovány do sjednocené chanské čínské identity,“ sdělila Zumretay Erkinová deníku Epoch Times.

Podle mluvčí ujgurského kongresu se jedná o snahu zbavit malé ujgurské děti kultury jejich rodin a předků a oddělit je od kulturních kořenů.

„Jak dobře víte, to zničí kulturu,“ říká Zumretay. „Nejprve se zaměřili na naše elity, kulturní osobnosti, intelektuály, učence a profesory, vlivné lidi. To byla první skupina, která se stala cílem těchto represí, kterými se nás čínská vláda opravdu snaží duchovně zlomit, ale také zničit naši kulturu, způsob života a také zabránit budoucím generacím, aby se identifikovaly jako Ujgurové,“ říká Zumretay.

Postup čínského režimu je podle Arkinové jasný: pokud se už děti nebudou ztotožňovat s jejich kulturou a tradicemi, pokud je oddělí od jejich kořenů a rodin, dosáhnou svého cíle „převýchovy“.

TIP: Ujgurské etnikum, národ určený k „vyhlazení“?

Hlídka policistů v Kašgaru v západním Sin-ťiangu v Číně, 4. června 2019. (Greg Baker / AFP / Getty Images)

Zpráva OSN ze srpna 2022 popisuje v této oblasti dlouhodobě probíhající genocidu, tisíce zmizelých lidí, mučení, násilné regulace porodnosti, nucené pracovní tábory, represe, zneužívání a další vážná porušování lidských práv čínskou vládou. (zdroj)

Ujgurové, dvanáctimilionový národ žijící na západě Číny, „čelí genocidě“. Na tomto hodnocení situace se shodla mezinárodní komunita v čele se Spojenými státy, Kanadou, Nizozemskem, ale i Českou republikou v prvních měsících roku 2021.

Postavení etnické a náboženské menšiny, která se potýkala s diskriminací již před vznikem Čínské lidové republiky v roce 1949, se výrazně zhoršilo s proměnou bezpečnostní politiky čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. V roce 2017 se na veřejnost dostaly první informace o podmínkách v koncentračních táborech pro Ujgury.

Podle odhadů poslal čínský režim do nápravných táborů k takzvané politické převýchově od roku 2017 až milion Ujgurů. Celkový počet obyvatel ve vazbě či s omezením pohybu a dalších občanských práv je však pravděpodobně mnohem vyšší, uvádí projekt Sinopsis. Více…