Vyšetřování smrti Jeffreyho Epsteina ve federální vazbě neodhalilo žádné důkazy o trestné činnosti, uvedl 27. června jeden z dozorčích orgánů úřadu generálního inspektora amerického ministerstva spravedlnosti ve 128stránkové zprávě (pdf). Připouští nicméně, že ke smrti vedlo pochybení zaměstnanců věznice.

Úřad zjistil, že zaměstnanci věznice porušili několik zásad, včetně toho, že Epsteinovi nepřidělili nového spoluvězně poté, co byl jeho spoluvězeň přemístěn, a že ráno, kdy byl nalezen mrtvý, neprovedli obchůzku.

Epstein, zatčený 6. července 2019 na základě federálního obvinění z obchodování se sexem, byl nalezen oběšený ve své cele v Metropolitním nápravném centru v New Yorku přibližně v 6:30 ráno místního času 10. srpna 2019.

FBI úmrtí již dříve prověřovala a nenašla žádné důkazy o trestné činnosti.

„Neobjevili jsme žádné důkazy, které by byly v rozporu se zjištěním FBI ohledně absence trestné činnosti v souvislosti s tím, jak Epstein zemřel,“ uvedl úřad generálního inspektora.

„Nenašli jsme například důkazy o tom, že by se v prostoru SHU, kde byl Epstein umístěn, v příslušném časovém období nacházel někdo jiný než vězni, kteří byli zavření ve svých přidělených celách,“ uvedl dozorce. Epstein byl držen ve speciální ubytovací jednotce věznice (SHU).

Úřad vede Michael Horowitz, jmenovaný Obamou.

Generální inspektor ministerstva spravedlnosti Michael Horowitz vystupuje v únoru 2023 v Kongresu. (Anna Moneymaker / Getty Images)

Nedodržení pravidel

Ačkoli nebyl zjištěn žádný trestný čin, úředníci uvedli, že k Epsteinově smrti vedlo nedodržení základních zásad.

Politika Úřadu pro věznice vyžaduje, aby zaměstnanci speciální ubytovací jednotky, kde byl Epstein držen, kontrolovali vězně nejméně dvakrát za hodinu a aby poručíci prováděli obchůzky nejméně jednou za směnu. Tyto zásady jsou zavedeny pro ujištění ohledně toho, že jsou vězni v pořádku.

Po 22:40 dne 9. srpna nebyla provedena žádná obchůzka ani kontrola a do rána nebylo provedeno žádné sčítání vězňů, resp. až do 6:30, kdy strážníci začali dávat vězňům snídani a našli Epsteina oběšeného v cele, uvedl dozorčí orgán.

Strážníci také Epsteinovi nepřidělili nového spoluvězně poté, co byl 9. srpna přemístěn.

„Kombinace nedbalosti, nesprávného postupu a zjevného selhání při výkonu práce zdokumentovaná v této zprávě přispěla k prostředí, v němž byla pravděpodobně jednomu z nejznámějších vězňů BOP [Federálního úřadu pro věznice] poskytnuta příležitost vzít si život, což vedlo k tomu, že vyvstávají závažné otázky o okolnostech jeho smrti, jak mohlo být umožněno, aby k ní došlo, a co je nejdůležitější, zbavilo to jeho četné oběti, z nichž mnohé byly v době údajných zločinů nezletilé dívky, možnosti domáhat se spravedlnosti prostřednictvím trestního řízení,“ uvedl dozorčí orgán.

Několik zaměstnanců zfalšovalo záznamy a bylo obviněno, ale obvinění byla nakonec stažena poté, co strážníci přiznali vinu.

Dveře do cely, kam byl umístěn Jeffrey Epstein (na snímku vlevo), a prázdný interiér cely. (OCME prostřednictvím The Epoch Times)

Zjevný pokus o sebevraždu

Epstein se po uvěznění několikrát podrobil vyšetření duševního zdraví, včetně posouzení možnosti sebevraždy tři dny po vzetí do vazby. Podle hodnocení vězeňských pracovníků Epstein nepředstavoval riziko sebevraždy.

Nicméně 23. července 2019 našli zaměstnanci Epsteina s látkou kolem krku. Epsteinův spoluvězeň policistům řekl, že se Epstein pokusil o sebevraždu. Spoluvězeň uvedl, že spal, dokud na něj Epstein nedopadl. Epstein původně tvrdil, že se ho spoluvězeň pokusil zabít a že mu bylo řečeno, že se zaměstnanci nebudou starat o to, jestli mu spoluvězeň ublíží, ale později sdělil, že neví, co se stalo, a odmítl o tom mluvit.

Policisté u Epsteina zavedli zostřené hlídání. Následujícího dne byl Epstein z režimu hlídání sebevrahů vyřazen a do 30. července 2019 byl pod psychologickým dohledem. Poté Epstein dostal nového spoluvězně. Tento spoluvězeň byl 9. srpna přemístěn a nebyl vybrán žádný náhradník. Téhož dne nechali policisté Epsteina uskutečnit telefonní hovor, který nebyl nahráván ani monitorován. Epstein řekl, že se chystá zavolat své matce, ale ve skutečnosti podle úřadů volal někomu jinému.

Žádné důkazy, které by podporovaly teorii o vraždě

Hlavní newyorský soudní lékař určil, že Epstein spáchal sebevraždu. Jeho bratr uvedl, že Epstein se sám nezabil, a patolog, který byl přítomen pitvě, řekl, že důkazy ukazují na vraždu.

Podle zprávy generálního inspektora neměl žádný ze zaměstnanců ani vězňů věrohodné informace o tom, že příčinou smrti nebyla sebevražda. Tři z vězňů mohli vidět Epsteinovu celu a uvedli, že v hodinách před jeho smrtí neviděli nikoho vstoupit.

Generálnímu inspektorovi se nepodařilo získat záznam z žádné kamery kromě jedné –⁠ ostatní prý byly porouchané –⁠ a na tomto záznamu Epsteinova cela vidět nebyla. Na záběrech nebylo vidět, že by se k cele někdo blížil, uvádí se ve zprávě.

Pracovníci kanceláře generálního inspektora vyslechli 54 svědků, včetně zaměstnanců, vězňů a Epsteinova příbuzného.

Generální inspektor vydal úřadu osm doporučení, včetně zavedení lepšího procesu přidělování spoluvězňů a zavedení postupů, které zajistí, že vězni, u nichž je vysoké riziko sebevraždy, budou mít spoluvězně.

Mluvčí úřadu sdělil deníku The Epoch Times e-⁠mailem, že úřad zprávu obdržel a některé z doporučených postupů již zavedl.

„Tato zlepšení zahrnují pečlivou kontrolu videozáznamů z omezených prostor, aby bylo zajištěno, že obchůzky zaměstnanců jsou prováděny včas a správně. Kromě toho byli poručíci pověřeni prováděním pravidelných sčítání v omezených prostorech, zatímco zaměstnanci jsou nyní povinni předkládat zprávy o vězních umístěných o samotě. Kromě toho je povinností informovat ředitele věznice o důkladné kontrole vždy, když je osoba umístěna na dohled pro sebevrahy,“ uvedl mluvčí.

Úřad věznici v srpnu 2021 s ohledem na to, co se stalo, dočasně uzavřel.

původního článku newyorské redakce přeložil MiC.