Česko přebírá své sedmé předsednictví ve Visegrádské skupině (V4) od Slovenska v dramatickém geopolitickém kontextu pokračující války na území Ukrajiny, uvádí odbor komunikace Ministerstva zahraničních věcí. K symbolickému předání předsednictví došlo na summitu předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny 26. června 2023 v Bratislavě, české předsednictví oficiálně startuje 1. července 2023 a potrvá jeden rok.

„Česko nadále vnímá visegrádský formát jako tradiční středoevropskou platformu pro pěstování dobrých sousedských vztahů prostřednictvím dialogu a praktické, na člověka zaměřené spolupráce, s konkrétními přínosy pro občany zemí V4. To se odráží i v  programu našeho předsednictví pod mottem V4 pro občany,” uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

V rámci pilíře 1 „Bezpečná a vyspělá společnost“ bude české předsednictví podporovat vztahy mezi občany a občanskou společností v oblastech kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu či sportu. Významnou roli bude hrát Mezinárodní visegrádský fond. Součástí prvního pilíře bude i tradiční spolupráce V4 v oblastech vnitřní a vnější bezpečnosti, civilní ochrany, veřejné správy a zdravotnictví, přibližuje odbor komunikace a dále dodává:

V rámci pilíře 2 „Inovativní a propojená ekonomika“ se české předsednictví zaměří na sektorové projekty a iniciativy, které souvisejí zejména s posilováním konektivity v dopravě a energetice, s podporou odolnosti prostřednictvím posilování energetické a surovinové bezpečnosti a diverzifikace a s přechodem na inovativní, digitální a zelenou ekonomiku a podporu čistých technologií.

Pilíř 3 se bude soustředit na politickou i praktickou „Podporu Ukrajiny“ a jejích občanů na řadě úrovní a v řadě sektorů. Důležitou roli budou hrát specifické programy Mezinárodního visegrádského fondu pro Ukrajinu a pro ostatní země Východního partnerství a jejich společnosti.