Podle nové studie přišly desítky zdravotnických klinik ve státě Oregon o pracovníky kvůli povinnému očkování vakcínou proti onemocnění covid-19, které nařídil státní zdravotní úřad.

Zhruba polovina klinik, které vyplnily zaslané dotazníky, uvedla, že přišly o stálé zaměstnance. Většina z těch, které hlásí ztrátu zaměstnanců, se nachází ve venkovských oblastech.

„Oregonské nařízení očkování proti covidu-19 zvýšilo míru proočkovanosti zdravotnického personálu, avšak zesílilo personální problémy, které mají nepřiměřený dopad na venkovské oblasti,“ uvádí Dr. Brigit Hatchová, profesorka na Oregon Health & Science University, a její spolupracovníci.

Oregonská guvernérka Tina Kotková (demokraté), ani Oregonský zdravotnický úřad na žádosti o komentář nereagovaly.

Bývalá oregonská guvernérka Kate Brownová (demokraté), vyhlásila povinné očkování v roce 2021. V srpnu 2021 oznámila, že od 18. října 2021 již nebude platit alternativní testování.

Brownová tvrdila, že donucení pracovníků k očkování pomůže zajistit dostatek pracovníků k ošetření pacientů.

Vakcíny nikdy nezabránily nákaze ani přenosu a tehdejší údaje ukázaly, že ochrana poskytovaná vakcínami časem slábne, což brzy přimělo federální úřady k povolení posilujících dávek očkování.

Oregonský zdravotnický úřad očkování nařídil, i když připustil, že očkované osoby se mohou nejen nakazit, ale že nesou podobnou virovou „nálož“ neboli množství viru jako neočkované osoby.

„Varianta delta způsobuje prudký nárůst případů infekcí neočkovaných a případů průlomu očkování. Toto pravidlo je nezbytné, aby pomohlo kontrolovat covid-19, chránit pacienty a chránit zdravotnický personál státu,“ komentoval tehdy úřad státu Oregon vydané nařízení.

Platnost nařízení byla v květnu pozastavena.

„OAR 333-019-1010 se nyní pozastavuje, protože je známo, že imunita z primárního očkování časem slábne, takže od té doby se u většiny osob doporučují 2 posilovací očkování. Kromě toho virus, který způsobuje covid-19, zmutoval tak, že původní očkování poskytuje jen malou dlouhodobou ochranu proti infekci aktuálně cirkulujícími kmeny.“

„A konečně, v tomto okamžiku je již většina osob virem infikována (podle jednoho odhadu 94 %), což dává přeživším osobám na určitou dobu stupeň imunity přinejmenším rovnocenný tomu, který poskytuje původní očkovací dávka,“ uváděl tehdy oregonský vládní úřad.

Nařízení bylo zrušeno v červnu 2023.

Více informací o studii

Hatchová a spoluautoři studie provedli průzkum, během něhož rozeslali pracovníkům klinik primární péče po celém státě dotazníky.

Průzkumu se zúčastnili pracovníci 80 klinik ve 28 okresech, z toho se 38 klinik nachází ve venkovských oblastech a 42 ve městech.

Otázky v průzkumu se týkaly toho, zda klinika přišla o pracovníky v důsledku ukončení pracovního poměru nebo výpovědi a jaký dopad mělo povinné očkování na personální obsazení kliniky.

Podle výsledků průzkumu více než polovina, tj. 52,6 %, venkovských klinik přišla v důsledku nařízení o práci. Přibližně 4 z 10 klinik v městských oblastech přišly kvůli požadavkům na očkování o práci. Celkem 37 klinik přišlo kvůli nařízení o práci.

Přibližně 45 % venkovských klinik a 21 % městských klinik uvedlo, že celkový dopad na počet zaměstnanců byl významný nebo velmi významný. Přibližně třetina klinik uvedla, že dopad byl malý, a zbytek hodnotil nařízení jako bez dopadu.

„Vyžadovalo to, aby ti z nás, kteří zůstali, pracovali tvrději, více hodin a snažili se zastoupit ty, kteří byli propuštěni. Pocity přepracovanosti, stresu a vyhoření jsou velmi velké,“ řekl výzkumníkům jeden lékař z venkovské kliniky.

Jiný lékař uvádí: „Ztráta funkčního personálu a změna naší pracovní dynamiky ovlivnila péči, kterou poskytujeme našim pacientům, způsobem, který negativně ovlivnil nejen náš personál, nemocnici, pacienty a morálku, ale i celou komunitu. Vzhledem k tomu, že žijeme ve venkovské oblasti, mělo to následky, ze kterých se jen tak nevzpamatujeme.“

Nařízení zahrnovalo výjimky z náboženských nebo zdravotních důvodů. Venkovské kliniky měly mnohem častěji zaměstnance, kteří obdrželi výjimku, přičemž 71 % z nich uvedlo, že alespoň jeden zaměstnanec výjimku dostal. Ve srovnání stejnou výjimku ohlásila pouze třetina městských klinik. Někteří zaměstnanci uvedli, že si nebyli jisti, zda na jejich pracovišti byla nějaká výjimka udělena.

Většina klinik přijímala zaměstnance před zavedením nařízení, včetně přibližně čtvrtiny klinik, které přijímaly lékaře.

Také jiné studie zjistily, že povinné očkování mělo za následek snížení počtu zaměstnanců. Výzkumníci v Anglii například nedávno uvedli, že nařízení vedlo ke ztrátám.

Někteří lidé v Oregonu varovali, že nařízení povede ke snížení počtu zaměstnanců. Oregonská asociace zdravotních sester uvedla, že někteří pracovníci byli vůči nařízení natolik odmítaví, že kvůli požadavkům opustí svou profesi.

Podle výzkumu se míra očkování díky nařízení zvýšila. 60 % pracovníků uvedlo, že nařízení přimělo lidi k očkování.

„Přesto asi polovina klinik hlásila úbytek zaměstnanců, což je pro již tak napjatý systém zdravotní péče problematické, zejména pro malé kliniky a kliniky ve venkovských oblastech,“ uvádějí výzkumníci.

Navrhli, aby se v budoucnu při zavádění mandátu zohlednily rozdíly mezi městskými a venkovskými klinikami a zvážilo se, za jakých podmínek jsou povoleny výjimky.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.