TÉMA: Případ Coriolus

Analytický komentář

Soudní spory o možnost prodávat po staletí používanou houbu outkovku pestrou jako doplněk stravy probíhají od listopadu 2013, kdy se ministerstvo zdravotnictví a Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokusily jejímu prodeji zabránit. Společnosti Pragon, která se proti zákazu odvolala, dal soud za pravdu a inspekce musela nařízení zrušit. Soudní spory však trvaly šest let a Pragon nyní požaduje náhradu za „způsobené škody a maření podnikání“.

Další veřejně přístupné soudní jednání o náhradě škody je naplánováno na 26. července 2023, kdy se bude společnost domáhat kompenzace od ministerstva zemědělství.

Případ zákazu léčivé houby outkovky pestré [1], která se v Evropě používá po staletí kvůli jejím silným protibakteriálním, protivirovým a protinádorovým účinkům, je při pohledu na průběh zákazu a soudního procesu ukázkou „zmatečného jednání“ českých úřadů i úřadů podléhajících Evropské komisi.

Outkovka pestrá neboli Coriolus versicolor je chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v České republice a po staletí přirozeně rostoucí v Evropě. Její tvar dal vzniknout anglickému názvu houby Turkey Tail Mushroom neboli „krocaní ocas“.

Absurdní kocourkov

Screenshot z veřejně dostupné reklamní nabídky českých prodejen nabízejících Coriolus versicolor – outkovku pestrou. Na obrázku dole jsou fotografie outkovky pestré.

Ještě 25. července 2006 vydal Státní zdravotní ústav odborný posudek o nezávadnosti doplňku stravy coriolus. A následující měsíc potom vydalo samotné ministerstvo zdravotnictví souhlas s uvedením coriolu jako doplňku stravy do prodeje v České republice.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který spadá pod Evropskou komisi, zapsal outkovku pestrou do takzvaného „katalogu nových potravin“ 7. července 2006 (zdroj), čímž dal signál, aby byl její prodej zastaven. Proč?

Katalog CAFAB (dále jen katalog) měl původně sloužit k tomu, aby zabraňoval vstupu geneticky modifikovaných organismů na evropský trh s potravinami nebo vstupu potravin vyráběných novými technologiemi, u nichž dosud není jasně zřejmý důsledek na lidské zdraví.

„Absurdní částí“ katalogu se však stalo nařízení, podle kterého se na seznam nových potravin dostane každá potravina, u níž nebude prokázáno, že se v zemích EU prodávala před 15. květnem roku 1997. Přestože se nejedná o cizokrajnou houbu, byl coriolus na seznam zapsán, protože údajně žádná z členských zemí nebyla schopna doložit písemné záznamy (důkazy) o tom, že se houba prodávala před květnem 1997. Více zde…

Kvůli tomu musí být bezpečnost coriolu podle komise CAFAB teprve „prokázána autorizačním procesem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách“. Připomeňme skutečnost, že v červenci 2006 vydal Státní zdravotní ústav ČR odborný posudek o nezávadnosti doplňku stravy coriolus.

Jak později soud uvedl, je katalog potravin nového typu pouze doporučujícím seznamem, který nemá právní závaznost. Katalog podle soudu „není produktem legislativního procesu, tudíž jej není možno považovat za součást legislativního rámce České republiky, respektive Evropské unie“.

Absurdnost vývoje událostí dokresluje fakt, že české ministerstvo zdravotnictví (MZd) prodej coriolu povolilo poté, co jej Evropská komise zapsala do katalogu a po dobu sedmi let jej zápis v katalogu nikterak neznepokojoval.

Teprve 11. listopadu 2013 se „probudila“ MUDr. Anežka Sixtová z Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství ministerstva zdravotnictví, a začala rozesílat dopisy, aby byl prodej coriolu zastaven. Důvod? Protože je zapsán v katalogu.

Podle soudu však „není možné opírat legislativní zdůvodnění rozhodnutí“ zákazu prodeje o zápis v katalogu. Jenom proto, že je coriolus v katalogu zapsán, neznamená, že se tím automaticky ruší jeho oficiální povolení k prodeji vydané ministerstvem.

Další „kocourkov“ nastal v době, kdy soud rozhodnutí o zákazu prodeje coriolu zrušil. Soud rozhodl v červnu 2017, ale Státní zemědělská a potravinářská inspekce prodlužovala zákaz další dva roky. Až 17. července 2019 vydala inspekce rozhodnutí, kterým nakonec původní zákaz prodeje zrušila.

V dubnu 2020 jsme provedli on-line průzkum [5] v zemích Evropské unie, abychom zjistili, zda se v nich coriolus jako doplněk stravy pro lidi běžně prodává. Objevili jsme aktivní prodej v zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Anglie. Například v USA jsme narazili na aktivní prodej coriolu na Floridě, v OregonuMichiganuPensylvánii. V Kanadě jsme objevili prodej v Québeku.

Žaloba za maření podnikání

Po šesti letech soudních sporů dosáhla společnost Pragon zrušení zákazu prodeje „outkovky pestré“. Nyní od ministerstva zemědělství požaduje 57 milionů jako náhradu škod. (Kopie loga spol. Pragon)

Z obav, že budou někteří zaměstnanci ministerstva zdravotnictví a inspekce podobné „nezákonné zákazy“, jak rozhodl soud, v budoucnosti opakovat, podala společnost Pragon žalobu na ministerstvo a inspekci o náhradu škod způsobených společnosti jejich činností.

Škodu, kterou způsobil šest let trvající zákaz prodeje a šest let trvající soudní a právní spory, společnost podrobně vyčíslila na celkovou částku přesahující 57 milionů korun.

Pragon se začala domáhat náhrady škody u Odboru odškodňování na ministerstvu zemědělství 18. prosince 2019 (pdf) a zároveň také požaduje „zrušení předpisů, jejichž aplikací byl vznik škody zapříčiněn“. V době psaní tohoto článku spor stále probíhá bez výsledného verdiktu.

Ministerstvo zemědělství v dubnu 2020 odpovědělo deníku Epoch Times, že „vzhledem k tomu, že jde o živou, neuzavřenou kauzu, nebude se ministerstvo zemědělství ani Státní zemědělská a potravinářská inspekce k dalším tvrzením vyjadřovat“. Předpokládá se, že situace je nyní totožná.

Hlavní osoby za zákazem coriolu

Níže uvádíme menší retrospektivu jmen lidí, kteří seděli na klíčových pozicích v době zákazu prodeje coriolu. Deník Epoch Times nenaznačuje jakoukoliv jejich přímou spojitost se zákazem. Na klíčových dokumentech MZd a SZPI, které zákaz outkovky pestré uvedly do pohybu, stojí pouze tato konkrétní jména – Anežka Sixtová a Petr Cuhra.

Ministerstvo zdravotnictví

(vlevo) Anežka Sixtová, pověřená řízením odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví, 19. října 2010 v malostranském Kaiserštejnském paláci, Praha. (mzd.cz)
Anežka Sixtová, MZd, 19. října 2010. (mzd.cz)

Dopis z ministerstva zdravotnictví (MZd) byl zaslán 11. listopadu 2013 za vlády premiéra Jiřího Rusnoka. MZd tehdy řídil ministr MUDr. Martin Holcát, MBA. Hlavním hygienikem byl MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ředitelem odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví byl Stanislav Wasserbauer. A konečně osobou podepsanou pod dopisem z 11. listopadu 2013 je MUDr. Anežka Sixtová z Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZd. (Dopis MZd)

Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Ing. Petr Cuhra, SZPI. (szpi.gov.cz)

Pod rozhodnutím Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) z 11. prosince 2013 o zákazu prodeje coriolu je podepsán Ing. Petr Cuhra, ředitel Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze. V té době působil na postu vrchního ředitele Sekce kontrolní a právní ÚI SZPI pan Ing. Martin Klanica(Rozhodnutí SZPI)


Poznámky:

[1] Outkovka pestrá neboli Coriolus versicolor je chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v ČR: Na stránkách: Adaptogeny.cz / superionherbs.cz / mycomedica.cz / cinskyherbar.cz / vitalita.cz / Houbareni.cz.

Pro označení outkovka pestrá se používá několik rozdílných vědeckých názvů: Trametes versicolor, Coriolus versicolor nebo Polystictus versicolor. zdroj

Anglicky se jí říká Turkey Tail Mushroom neboli krocaní ocas (někdy také cloud mushroom – obláčková houba). Čínsky je nazývána yun zhi. Japonsky kawaratake. zdroj

[2] Dopis od Ministerstva zdravotnictví ČR, které tímto dopisem z 11. listopadu 2013, čj: 40422/2013/OVZ dalo podnět SZPI k vydání příslušného zákazu. Dopis MUDr. Anežky Sixtové, ředitelky odboru ochrany veřejného zdraví ze dne 11. listopadu 2013. zdroj

[3] Rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Inspektorát v Praze. Protokol č. P180-1028513 ze dne 2. prosince 2013, SZPI, Inspektorát v Praze, kterým SZPI zahájil z podnětu MZd kontrolu se zaměřením na potravinu coriolus. Obsahuje také Opatření č. P180-10285/13/C ze dne 2. prosince 2013, kterým SZPI, Inspektorát v Praze coriolus zakázal. zdroj

[4] Doporučení Komise 97/618/EHS y 29. července 1997, která se týkají vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti potravin. zdroj Od 25. listopadu 2015 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. zdroj

[5] Paradoxně nebylo těžké vyhledat a zjistit, že v těchto následujících zemích se coriolus, jako doplněk stravy pro lidi, běžně prodává a jsou to navíc členské státy EU!: Německo – 1234; Francie – 12; Španělsko 123; Portugalsko – 1; Anglie – 1; USA – FloridaOregonMichiganPensylvánie; Kanada – Québec.