Institut Paula Ehrlicha ve svém bulletinu zveřejnil, že na Německo připadá více než polovina všech podezřelých případů vedlejších účinků vakcín na celém světě.

Od zahájení očkování vakcínou proti covidu-19 na konci roku 2020 obdržel Institut Paula Ehrlicha (PEI) 1 452 hlášení o podezření na nežádoucí účinky vakcíny klasifikované jako „postvakcinační syndrom“. Podle zprávy PEI je to přibližně polovina ze všech 2 657 případů podezření na „post-vac syndrom“ – tj. poškození vakcínou – registrovaných celosvětově z Německa. To je nadprůměrné číslo, zejména proto, že v této zemi nebyla ani zdaleka podána polovina všech dávek vakcíny na světě.

Konkrétně na straně 25 bulletinu o bezpečnosti léčiv PEI, který je přičleněn k Institutu Roberta Kocha, se píše: „V rámci sledování bezpečnosti léčiv obdržel Institut Paula Ehrlicha celkem 1 452 případů hlášení podezření na nežádoucí účinky v různých časových intervalech po očkování vakcínou proti covidu-19 a nezávisle na délce trvání nežádoucích účinků, které byly klasifikovány jako „long covid“ podobný syndromu chronické únavy (myalgická encefalomyelitida, CFS/ME), syndrom posturální tachykardie (POTS) včetně obtíží hlášených jako malátnost po námaze (PEM, malaise after exertion) nebo obtíží hlášených jako „post-vac.“

Časový interval od očkování se v jednotlivých případech lišil, uvádí se ve zprávě. V bulletinu se dále o možných „post-vac syndromech“ uvádí, že příznaky se podobají příznakům u pacientů s dlouhodobým nebo post-covidovým syndromem:

„Podle dostupných údajů se v Německu používá termín „post-vac“, který popisuje různé potíže, protože jsou spojeny také s long/post covidem. U těchto podezřelých případů je hlášen nadprůměrný počet různých příznaků na jeden podezřelý případ, které je bez dalších diagnostických informací obtížné přiřadit k syndromu. Velmi často by však v hlášeních podezřelých případů chyběly důležité klinické informace, zejména o době výskytu prvních příznaků a době trvání, případně o tom, zda jsou příznaky stále přítomny, takže diagnostickou jistotu hlášených zdravotních poruch nelze ve většině případů posoudit.“ Koincidence s infekcí covid-19 se také často nedá posoudit.

Statistické manipulativní přesvědčování?

V návaznosti na tuto zprávu PEI z března 2023 a s odkazem na ni zveřejnila PEI 15. května 2023 prohlášení o „postvakcinačním syndromu“ po očkování vakcínou proti covidu-19, ve kterém uvádí, že na základě dosud očkovaných dávek vakcíny a počtu hlášených podezření na onemocnění, u kterých byly hlášeny stížnosti na výše uvedený komplex příznaků, je míra hlášení menší než jeden podezřelý případ na 100 000 očkování (0,73 / 100 000). „Takovéto podezřelé případy jsou tedy v časové souvislosti s očkováním vakcínou proti covidu-19 hlášeny extrémně zřídka.“

Kromě toho neexistuje žádný rizikový signál pro výskyt těchto obtíží po očkování konkrétním vakcinačním přípravkem proti covidu-19. Navíc neexistuje žádný medicínsky věrohodný důkaz pro přímou příčinnou souvislost mezi výskytem výše uvedených potíží typu long/post covid a očkováním vakcínou proti covidu-19.

1 650 volajících na bavorskou horkou linku za pouhé dva týdny

Tolik oficiální údaje o 1452 hlášeních podezření na nežádoucí účinky očkování z Německa, které zveřejnila PEI. Zda se jedná o „nedostatečné hlášení“, je otázka, která vyvstává o to více, že do poraden přichází velký počet osob, které se staly obětí očkování. Zde je příklad z Bavorska: jen za první dva týdny se na bavorskou linku pomoci lidem se zdravotními problémy po očkování proti covidu obrátilo o téměř 200 lidí více, tj. 1650 osob.

Kvůli velkému zájmu lidí, kteří hledali pomoc se stížnostmi vnímanými jako vedlejší účinky očkování po injekci proti covidu, musel být na začátku 3. dubna personál horké linky navýšen o dva pracovníky. Do konce března bylo v Bavorsku zaznamenáno „pouze“ 84 uznaných nežádoucích účinků vakcíny na každých 29 milionů podaných vakcín proti covidu-19. Podle listu „Ärzteblatt“ během návalu na bavorskou horkou linku mnoho volajících hlásilo někdy i vážné zdravotní potíže, často nejasné diagnózy a odpovídajícím způsobem i psychický stres.

Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) se v Německu od prosince 2020 do začátku dubna 2023 uskutečnilo více než 192 milionů očkování proti covidu – více než 59 milionů Němců podstoupilo tzv. základní imunizaci. Na internetových stránkách německé vlády se uvádí, že proti covidu bylo v Německu očkováno již více než 75 % lidí. Podle německé online statistické platformy Statista bylo na celém světě do 27. června 2023 podáno více než 13,4 miliardy dávek vakcíny proti covidu.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.