Jak šel Jan Kavan za Britskou vládou? Jak jsme vybudovali rudý kapitalismus? Proč jsme v roce 1989 nevěděli, co chceme? Kavan vzpomíná na diskuze občanského fóra a na to, jaká byla vize po roku 1989.

Odpovídá na otázky, co je to Thatcherismus s lidskou tváří nebo proč odmítal spolupráci se všemi zpravodajskými službami? Jaký má názor na přístup k cenzuře nebo na svobodnou diskusi o tradičních hodnotách?

Jan Kavan (* 17. října 1946 Londýn) je bývalý předseda Valného shromáždění Organizace spojených národů, český politik a diplomat. Po sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, pak za Klub poslanců sociálně demokratické orientace, v 90. letech místopředseda Zemanovy vlády a ministr zahraničních věcí, senátor za ČSSD, a také předseda Valného shromáždění OSN.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.