Konzervativní část české veřejnosti upozorňuje na to, že téměř žádný prezidentem navrhovaný kandidát na post ústavního soudce „není konzervativní“. Prezident bude dnes pravděpodobně obhajovat své poslední tři kandidáty na jednání pléna Senátu.

Senát dnes bude hlasovat o třech kandidátech: JUDr. Robertu Fremrovi, prof. JUDr. Kateřině Ronovské, Ph.D. a JUDr. Veronice Křesťanové, Dr.

Ústavně právní výbor senátu již všechny tři kandidáty schválil a stejně tak i senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice. (zdroj)

Kritické hlasy nyní varují, že prezidentovi nominanti „vychýlí tradiční rovnováhu“ ústavního soudu.

„Je dobrým zvykem navrhovat soudce konzervativní i soudce progresivní, nominanty z různých právních profesí, míst republiky a věkových skupin,“ uvádějí konzervativci z Aliance pro rodinu. „Pokud bude Ústavní soud jednobarevný, bude tak rozhodovat dalších 10 let progresivisticky a liberálně.“

Prezident Pavel podle kritiků opakovaně nominuje „progresivní a liberálních soudce a akademiky, kteří jsou explicitně či implicitně pro redefinici manželství, mateřství a otcovství“. Pavel svůj progresivní postoj veřejně potvrdil také osobním přednesením zdravice na akci hnutí Jsme fér, které usiluje o změnu významu manželství, aby uzákonilo manželství pro homosexuální a lesbické svazky, adopci dětí a náhradní mateřství pro homosexuální partnery.

Ani jeden z posledních tří kandidátů podle kritiků „není konzervativní“. V posledních dnech upozorňují na investigativní článek novináře Aleše Borovana (zdroj), který ukazuje, že prezidentem preferovaná kandidátka Kateřina Ronovská je „napojená na jeho sponzory a Deník N“.

Jak z reportáže vyplývá, Ronovská vede katedru občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ale zároveň již několik let působí v dozorčí radě Nadace Independent Press. Ta vlastní majoritní podíl 56,6 % v „levicově orientovaném“ Deníku N.

Nadaci Independent Press zakládala skupina vlivných miliardářů, jejich výčet Borovan shrnuje zde. Část z nich podle Borovana „přispívala milionovými částkami i na prezidentskou kampaň Petra Pavla“.

Podle konzervativců je nominace Ronovské na post ústavního soudce projevem „výrazného vlivu progresivistických miliardářů stojících právě za prezidentem Pavlem“.

Prezident Pavel se bude dnes účastnit jednání Senátu od 12 hodin.