Senátorka JUDr. Daniela Kovářová položila prezidentovi otázku během jednání o nových kandidátech na ústavní soudce. „Kdy nám pošlete várku konzervativních kandidátů, aby byl náš Ústavní soud hodnotově vyvážený?“

Prezident odpověděl, že má „snahu, aby návrhy byly co nejvyváženější“, a dodal, že nezná „jedinou definici slova konzervativní“, a požádal senátorku Kovářovou, aby mu „sdělila svojí definici, co znamená konzervativní“, aby s ní mohl při volbě kandidátů pracovat.

„Pan prezident nezná definici konzervatismu?“ ptá se následně Kovářová. „Pan prezident neví, že v základních otázkách civilizačních, lidskoprávních, společenských, náboženských, kulturních, výchovných lze téměř vždy jasně identifikovat buď spíš progresivistický, nebo spíš konzervativní přístup?“

Senátorka Kovářová dále upozornila na to, že toto je téma, které je zkoumáno například při sestavování Nejvyššího soudu USA a dalších vrcholných orgánů zemí naší části světa.

„Konzervatismus není žádná má soukromá definice, to je dilema, na kterém se láme náš dnešní svět,“ uvedla Kovářová během jednání pléna Senátu.

Dále přečetla definici pojmu, který pochází z latinského „conservare“ – uchovávat a je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií.

„Základní charakteristikou konzervatismu je otevřená tendence bránit se (rychlým) změnám a podporovat tradiční normy a hodnoty jako řád, autorita, tradice, vlast, rodina, náboženství, soukromé vlastnictví, hierarchizace společnosti a morálka,“ vysvětluje Kovářová.

Senátorka také prezidentovi položila další otázku, zda „je tak těžké pochopit, že konzervativní přístup obnáší hájení zásad, které se osvědčily?“

Deník Epoch Times požádal prezidenta o komentář.

Mluvčí prezidenta sdělila deníku Epoch Times, že „prezident Pavel své vyjádření poskytl na plénu Senátu“, a že uvedený článek, tedy reakci senátorky Kovářové, „komentovat nebude,“ uvedla Eva Hromádková.

Článek byl aktualizován 7. srpna v 15:32 a odpověď mluvčí prezidenta.