Neuroložce, imunoložce a infektologovi umožnil výbor Senátu pro zdravotnictví promluvit na zasedání. Neuroložka hovořila o případech pacientů, které léčí a kterým se zhoršil zdravotní stav po vakcinaci anti-covidovou mRNA vakcínou. Imunoložka vyzvala k vytvoření odborné komise, která by se zabývala otázkami „nežádoucích účinků vakcín, risk-benefit analýzou vakcín, vědeckou cenzurou, ale i střetem zájmů u představitelů covidové reakce“.

Předseda senátního Výboru pro zdravotnictví, MUDr. Roman Kraus, MBA, uvedl, že mohou iniciovat vytvoření odborné komise na půdě senátu, a přislíbil, že o předloženém apelu bude jednat s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

„O účast na jednání výboru jsem požádala já, potom co jsem viděla vystoupení pana Primuly a Chlíbka v médiích, kde tvrdili, že vakcíny jsou bezpečné a vedlejší účinky jsou minimální,“ sdělila neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová deníku Epoch Times. „Mám teď další dva pacienty, kteří jsou ve vážném zdravotním stavu. Již předtím jsem upozorňovala na jiné pacienty, kteří po vakcinaci vykazují závažná poškození.“

Doktorka Chlupová v minulosti informovala nastupujícího ministra Válka o vážných stavech pacientů, kteří se objevují v její neurologické ordinaci. Po vakcinaci anti-covidovou vakcínou vykazují závažná poškození zdraví. Nedávno jedna z jejích pacientek zemřela. Více…

Neuroložku zejména udivuje nezájem odpovědných úředníků a politiků o tyto reálné lidi, kteří se ocitli v obtížné zdravotní situaci. Podle doktorky Chlupové je třeba tyto závažné případy zkoumat, zjistit příčiny poškození a vyvodit z toho reálné důsledky a především „nalézt pro ně odpovídající léčbu“.

„Nechceme lidi strašit, ale jde o to, aby nastalo nějaké uvědomění, že se něco děje, že to není v pořádku, že ty vakcíny nejsou bezpečné,“ říká neuroložka. „Pacienti čekají, že dostanou nějaká vysvětlení. I já bych potřebovala vědět ohledně úbytků svalové hmoty pacientů, zda dochází v důsledku vakcinace k poškození svalů nebo nervů nebo k obojímu. Abychom věděli, jak to léčit, co těm lidem nabídnout a jak jim pomoci.“

Podle doktorky Chlupové by měly kliniky na tyto případy „spustit studie, abychom zjistili, jak těm lidem pomoci“. Někdo musí rozhodnout o tom, že se tomu bude určitý výzkumný tým věnovat a uvolnit na to peníze, říká neuroložka. Ministerstvo zdravotnictví musí podle ní převzít odpovědnost.

TIP: Vystoupení MUDr. Jaroslavy Chlupové v Senátu

Další, kdo vystoupil na jednání výboru, byla imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

„Měli jsme možnost navázat kontakt, předat informace, které považujeme za důležité, ale je nezbytné v té komunikaci pokračovat,“ sdělila deníku Epoch Times imunoložka. „Záleží i na senátorech, zda budou téma považovat za důležité a nebudou mít strach se mu věnovat.“

Podle Krátké došlo během reakce na epidemii wuchanského koronaviru k zamezování odborné diskuse nad účinky nových mRNA vakcín a způsoby řešení epidemie. Je obecně známo, že docházelo a i dnes dochází k napadání lékařů a vědců, kteří mají jiný názor nebo upozorňují na negativní účinky. To vše vedlo podle Krátké k poklesu důvěry lidí.

„Je nezbytné zastavit pokles důvěry veřejnosti ve vědu a zdravotnictví. Je nutné obnovit vědeckou diskusi, ze které byli vyřazeni lidé s kritickými názory,“ sdělila imunoložka členům senátního výboru. „Přimlouváme se i za to, abychom více podpořili české odborné instituce jako Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, hygienické stanice a vědce, kteří nebyli tolik slyšet, ale mají zkušenosti a morální integritu.“

Krátká navrhla, aby se zdravotní kruhy „společně věnovaly problematice nežádoucích účinků vakcín, risk-benefit analýze vakcín, nadúmrtím, poklesu porodnosti, vědecké cenzuře, ale i střetu zájmů u představitelů covidové response“.

Krátká také požádala o vytvoření odborné skupiny na půdě Senátu, „ve které by se alespoň některé problémy začaly řešit“ a ve které by se mohli „propojit různí odborníci, kteří mají k tématu co říci.“

Doktorka Krátká sdělila Epoch Times, že „v zahraničí se tématu věnují mnohem více“ a i když čeští politici nemají o řešení problematiky zájem „stejně je to dostihne,“ míní imunoložka.

O příspěvku infektologa Prof. MUDr. Jiřího Beneše, CSc. budeme informovat v následujícím článku.

TIP: Textový přepis apelu sdružení SMIS na zdravotní výbor Senátu

Co na to říkají senátoři

Slyšení bylo zařazeno na jednání výboru 1. srpna 2023 ve spolupráci se senátorem MUDr. Romanem Krausem, který zdravotnímu výboru předsedá. „Už jsem s ním v minulosti jednala, odkázala nás na něj senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která se o případy vedlejších účinků vakcín dlouhodobě zajímá,“ sdělila doktorka Chlupová deníku Epoch Times.

Senátor Kraus na jednání uvedl, že téma „otevře při jednání s ministrem Válkem“.

„Můžeme iniciovat vytvoření odborné komise na půdě senátu, ale řekla jste strašně důležitou věc, že nemáme česká data – ať už o očkování nebo u ostatních aspektů,“ uvedl senátor Kraus. „Neříkám, že tomu nevěřím. Nejsem natolik fundovaný, abych to mohl udělat v tomto oboru, ale určitě si beru za své, že máme problémy, které si neumíme vysvětlit, a je dobré zjistit jejich příčinu, zda ji přičítat covidu nebo vakcinaci, kvůli budoucí strategii vakcinace, pokud budeme vůbec vakcinovat.“

Senátorka Jitka Chalánková doporučila uspořádání odborného semináře nebo veřejného slyšení na půdě Senátu, který by problematiku hlouběji otevřel a zapojil do diskuse všechny strany.

Podle Chalánkové Česká vakcinologická společnost již vydala doporučení pro období listopadu, ale „nebaví se s ostatními“ a bylo by dobré „dostat je všechny k jednomu stolu, aby probíhala skutečná diskuse“ a neprobíhala „zákopová válka“.

Senátor prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc. uvedl, že práce zveřejněná v odborném časopise Lancet „nedoporučuje lidem, kteří prodělali covid, aby dostávali posilující dávku (vakcíny), protože to vyvolává řadu nepříznivých vedlejších příznaků“.

„V IKEMu jsme měli velký seminář, kde se hodnotily výsledky tisíce studií, které ukázaly, že po jakémkoliv očkování je po třech měsících efekt nulový,“ řekl senátor Pirk k otázce covidových vakcín.

Senátorka MUDr. Věra Procházková uvedla, že „naprosto souhlasí“ s tím, že by o vhodnosti vakcinace měl rozhodovat praktický lékař toho kterého pacienta, protože „postoj ke covidu je vysoce individuální“.

„Jestli ho dostanete nebo ne, jak ho proděláte…,“ uvedla senátorka. „Já jsem v první fázi celý první rok jezdila v záchrance, neměli jsme očkování, neměli jsme ochranné pomůcky, a přesto jsem ho nedostala. Možná jsem ho měla a prošel velice dobře.“

Senátor MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. uvedl, že je třeba provést studie, které zjistí, jak velkou část obtíží populace „můžeme přiřknout očkování a jakou část obtíží tvoří poddiagnostikovaný post-covidový syndrom“.