Milan Kajínek

18. 8. 2023

TÉMA: Případ Coriolus

Podle informací deníku The Epoch Times v červnu 2023 avizoval úřad bulharského ministerstva zemědělství místním prodejcům, že k nim přijde na kontrolu s cílem zakázat prodej doplňku stravy obsahující léčivou houbu outkovku pestrou (Coriolus versicolor). Podobné pokusy o zákaz prodeje této chorošovité houby se udály nedávno také v Německu i České republice.

Deník Epoch Times dostal k nahlédnutí informace o sporu mezi Bulharskou agenturou pro bezpečnost potravin (BFSA) a společností MLD Trading Ltd, která na místním trhu prodává Coriolus jako doplněk stravy.

Podle zpráv z Bulharska jsou po zákazu prodeje úřadem spadajícím pod ministerstvo zemědělství bulharští zákazníci „znepokojení a zmatení“.

„Denně přicházejí četné žádosti od zákazníků, kteří požadují přípravek, aby mohli dokončit alespoň současný cyklus léčby,“ sdělila deníku Epoch Times vědecká poradkyně a mykoložka Alexandra Petrova. „Vzhledem k náhlému zablokování našich dodávek nejsme schopni reagovat. Klienti nám často volají a popisují své zmatení a potřebu užívat doplněk stravy z léčivé houby, z něhož jejich zdraví v průběhu let profitovalo.“

Zákazníci se obracejí nejenom na prodejce, ale také na státní úřad BSFA, aby jim podal vysvětlení zákazu.

Doplněk stravy „Coriolus-MRL je v Bulharsku registrován od roku 2008 a je zcela v souladu s místními předpisy a předpisy EU“, sdělila zástupkyně MLD Trading Ltd deníku Epoch Times.

Podobně tomu bylo také v České republice, kde byla outkovka (Coriolus) řádně prověřena a povolena do prodeje ministerstvem zdravotnictví v roce 2006. Přesto se v roce 2013 úředníci ministerstva zemědělství jali její prodej zakázat.

Podobný scénář se odehrává v Bulharsku. Doplňky stravy z léčivé houby byly řádně registrovány a povoleny k prodeji, ale úřady po téměř patnácti letech otočily a podnikají kroky k jejímu zákazu. Proč?

Co úředníkům vadí na chorošovité houbě?

Screenshot z veřejně dostupné reklamní nabídky českých prodejen nabízejících Coriolus versicolor - Outkovku pestrou. Na obrázku dole jsou fotografie Outkovky pestré.
Screenshot z veřejně dostupné reklamní nabídky českých prodejen nabízejících Coriolus versicolor – Outkovku pestrou. Na obrázku dole jsou fotografie Outkovky pestré.

Houba, o kterou se úřady „perou“ s prodejci a občany, je v Evropě po staletí využívána pro své antitibakteriální, antitivirové a protinádorové účinky. [1]

Z řady zdrojů zaznívají zkušenosti s jejím vynikajícím vlivem na podporu homeostázy, [2] tedy stavu celkové vnitřní rovnováhy tělesného organismu.

„V průběhu let byly publikovány místní články, které sdílejí pouze pozitivní ohlasy zákazníků,“ uvádí doktorka Vihra Damianova-Petrova, výkonná ředitelka MLD Trading Ltd. Nedávno však podle ní Bulharská agentura pro bezpečnost potravin (BFSA) „uspořádala kampaň, která pozastavila prodej Coriolus versicolor na území země pro všechny výrobce a distributory“.

Na základě čeho úřady „bojují“ proti outkovce pestré

Outkovka pestrá neboli coriolus versicolor je chorošovitá houba běžně se vyskytující v České republice a po staletí přirozeně rostoucí v Evropě. (Rebecca L / Pixabay)

Podle britské laboratoře a evropských prodejců doplňků stravy z outkovky pestré jsou kroky úřadů „absurdní“, protože jediné, o co se opírají, je takzvaný „zápis houby do katalogu potravin nového typu“.

Proč byla houba zapsána mezi „potraviny nového typu“, přestože se v Evropě přirozeně vyskytuje a využívá stovky ne-li tisíce let? Protože nařízení vydané Evropskou komisí 25. listopadu 2015 stanovuje, že na seznam nových potravin bude zapsána každá potravina, u níž nebude prokázáno, že se v zemích EU prodávala před 15. květnem roku 1997.

Tedy nehledě na staleté zkušenosti, potvrzení státních institucí a studií o nezávadnosti Coriolu, musejí prodejci doložit, že se Coriolus prodával v zemích EU před květnem 1997. A toto například české ministerstvo zemědělství považovalo za pádný důvod k zákazu prodeje Coriolu na dobu šesti let, než prohrálo soudní spor s prodejcem Pragon, který nyní soudně vymáhá od ministerstva odškodnění ve výši 57 milionů korun. více…

Bulharský prodejce informoval úřady o prohraném soudním sporu v České republice a o prohraném soudním sporu v Německu, kde soud vyměřil státním úřadům pokutu ve výši 200 tisíc euro. (zdroj)

K absurdnosti celé situace ještě přispívá fakt, že na onen seznam, který je nezávazný, je pouze informativní a nemá žádný právní dopad, byl Coriolus zapsán pouze ve statusu X, což znamená:

„Byl vznesen dotaz, zda tento výrobek vyžaduje povolení podle nařízení o nových potravinách. Podle informací, které mají příslušné orgány členských států k dispozici, nebyl tento výrobek používán jako potravina nebo složka potravin před 15. květnem 1997. Proto je před jeho uvedením na trh v EU jako potraviny nebo složky potravin nutné provést posouzení bezpečnosti podle nařízení o nových potravinách,“ uvádí stránka Evropské komise obsahující katalog. (zdroj)

Stojí v pozadí zákazu farmaceutické firmy, nebo neschopnost úředníků?

Coriolus versicolor je na evropském trhu nepřetržitě již více než čtyři desetiletí, přinejmenším od konce 70. let,“ sdělil deníku Epoch Times výkonný ředitel společnosti Mycology research laboratory (MRL) William Ahern.

Jednají úřady ve prospěch občanů? Je konzumace doplňků stravy z této houby skutečně pro občany nebezpečná? Nebo sehrává v pozadí zákazu Coriolu roli nějaká „farmaceutická lobby“ velkých firem prodávajících léky, které se snaží z trhu vytlačit levné účinné byliny, houby atd., aby místo nich mohly prodávat své vlastní drahé syntetické produkty?

Obžaloba během soudního procesu 26. července 2023 na Obvodním soudě pro Prahu 1 vznesla teoretickou otázku: „Kdo měl z jednání úřadů prospěch?“ Zástupce českého ministerstva zemědělství otázku přímo v soudní síni zkritizoval. „Ohrazujeme se proti tvrzení, že ministerstvo jedná na zakázku. Pro takové nařčení by musely být předloženy tvrdé důkazy,“ řekl Mgr. Zdeněk Tesner.

Podstatné na celé věci je však to, že podle soudu jednalo ministerstvo „nezákonně“, když Coriolus zakázalo prodávat, protože svůj zákaz opírá pouze o zápis v orientačním katalogu.

Někteří pozorovatelé k případu konstatují, že zákaz Coriolu „nedává rozumný smysl“, a volají po tom, aby se občané, kteří platí činnost českých a unijních úřadů, zamysleli nad tím, zda úřady v tomto případě „konají výlučně v dobrém úmyslu, kvůli ochraně zdraví občanů“, nebo k ochraně „velkých firem a jejich tržeb“.

Nastávají také rozpory v praktickém chování úřadů Evropské komise, které na jedné straně zakazují občanům využívat levnou a prospěšnou houbu z „obav o jejich bezpečnost“ a na druhé straně umožňují například používání glyfosátu, který je s velkou pravděpodobností rakovinotvorný (více…) a působí jako endokrinní disruptor, narušující fungování soustavy žláz s vnitřní sekrecí – šišinky, štítné žlázy, nadledvinek, slinivky břišní a pohlavních orgánů. Více…

Nabízí se tedy otázka, proč je levná, přirozeně rostoucí houba Coriolus podle úřadů hrozbou pro zdraví občanů, ale chemikálie glyfosát se může po tunách v přípravku Round-up stříkat na pole zemí Evropské unie? Round-up vyrábí korporace Monsanto – nadnárodní společnost se sídlem v USA podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátových herbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů a rovněž největší producent geneticky modifikovaného obilí. Více…

Boje o léčivou houbu v Bulharsku pokračují

V současné době se společnost MLD „proti rozhodnutí úřadů odvolává k soudním orgánům“ a „očekává konečné rozhodnutí úřadů o budoucnosti výrobku“.

MLD Trading Ltd úřadům sdělila, že Coriolus versicolor „nespadá do kategorie nařízení EU o nových potravinách, protože nesplňuje základní kritéria stanovená tímto nařízením pro zařazení mezi nové potraviny“. Argumentaci podepřela několika dokumenty.

V bulharské kauze možná sehrály roli i české úřady, které svým jednáním pravděpodobně vytvořily „mezinárodní chaos“, protože okolní státy neupozornily na prohraný soudní proces a ani podle obžaloby nesmazaly Coriolus z takzvaného mezinárodního Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).[3]

Tam čeští úředníci houbu zapsali 6. ledna 2014 (pdf), což mohlo mít podle jedné ze stran obžaloby negativní důsledky na situaci prodeje Coriolu v dalších zemích unie.

„Jak již bylo zmíněno, snažíme se proti tomuto neopodstatněnému rozhodnutí Bulharské agentury pro bezpečnost potravin odvolat. Poskytujeme úřadům četné vědecké výzkumy provedené v průběhu mnoha let práce v Bulharsku i po celém světě, stejně jako studie o dlouhodobém využití Coriolus versicolor a funkčních hub v humánní medicíně,“ sdělila deníku Epoch Times vědecká poradkyně a mykoložka Alexandra Petrova.

Poznámky:

[1] Outkovka pestrá neboli Coriolus versicolor je chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v ČR: Na stránkách: Adaptogeny.cz / superionherbs.cz / mycomedica.cz / cinskyherbar.cz / vitalita.cz / Houbareni.cz

Pro označení outkovka pestrá se používá několik rozdílných vědeckých názvů: Trametes versicolor, Coriolus versicolor nebo Polystictus versicolor. zdroj

[2] Homeostáza – stálost vnitřního prostředí organismu a stálost tělesných pochodů, vč. různých mechanismů, které tuto stálost zajišťují. Přesto, že na organismus působí neustálé změny, jeho vnitřní parametry jsou udržovány v relativně stálých rozmezích. Regulace probíhají na zpětnovazebním principu. Myšlenku o stálosti vnitřního prostředí organismu poprvé vyslovil roku 1857 Claude Bernard, autorem pojmu homeostáza je Walter B. Cannon (1. pol. 20. stol.). zdroj

[3] Co je Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)? Jednoduše každý členský stát Evropské unie (EU) je do systému zapojen. Každý stát vybral jeden státní úřad, který je do systému zapojený. Více…

Aktuální hlášení v RASFF k potravině Coriolus versicolor k 31. 7. 2023 naleznete zde

POZOR: Systém RASFF omezuje z neznámého důvodu přístup veřejnosti a firmám k celé historii zápisů. Občanům je systémově omezeno časové období, ve kterém mohou hlášení prohledávat. Systém ukazuje notifikace pouze dva roky zpětně.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Trump byl zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli
Trump byl zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli

Trump byl lehce postřelen do ucha. Strážci zákona uvedli, že se Trump zřejmě stal terčem atentátu.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Můžete se vitaminem B12 předávkovat?
Můžete se vitaminem B12 předávkovat?

Je nezbytný pro zdravou funkci mozku a nervů, a protože se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje, na jeho dostatečný příjem by si měli dávat pozor zejména vegani a vegetariáni.

Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře
Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře

Navzdory cílům Xi Jinpinga modernizovat Lidovou osvobozeneckou armádu a vyzvat Spojené státy na souboj o pozici nejvyšší vojenské mocnosti na světě je čínský režim pravděpodobně jen „tygrem na papíře“.