V červenci proběhla v médiích kauza uzavření bankovních účtů Nigelu Farageovi kvůli jeho politickým názorům. Britské Unii svobodného projevu zase v minulosti zablokoval účet Paypal. Ve Spojených státech šla banka JP Morgan Chase ještě o krok dál, kdy zavřela účty nejen dr. Mercolovi (kritikovi očkování), ale i jeho spolupracovníkům. Banky tak vytvářejí atmosféru známou před listopadem 1989, kdy byl vytvářen tlak, aby se člověk nestýkal s „nevhodnými lidmi“, aby neměl problémy v práci, či jeho děti ve škole.

Hlavními akcionáři banky JP Morgan Chase jsou největší správci finančních fondů na světě – Vanguard a BlackRock (vlastnící majoritní podíl ve většině korporací – bank, farmaceutických společností, zbrojařském průmyslu apod.) Generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink v jednom rozhovoru uvedl, že: „Chování se bude muset změnit. Musíte si vynutit chování.” („You have to force behaviours.”). Nikým nevolená „novodobá “aristokracie” (termín propůjčený od sociologa Petra Hampla) tak zavádí totalitní manýry, pro které nikdo nehlasoval. Následuje překlad článku dr. Mercoly, kde popisuje znepokojující jednání banky JP Morgen Chase.

Analýza Dr. Joseph Mercola

Souhrn v několika větách

  • 13. července 2023 mě banka JP Morgan Chase Bank informovala, že ruší všechny účty mé firmy, stejně tak jako osobní účty mého generálního ředitele, finanční ředitelky, jejich partnerů a dětí.
  • Mému generálnímu řediteli oznámili, že jeho děti nebudou mít možnost si v bance Chase v budoucnu otevřít účet.
  • Důvod tohoto rozhodnutí nebyl sdělen, pouze to, že došlo k „neočekávané aktivitě“ v blíže neurčené záležitosti.
  • Tak vypadá nový systém sociálního kreditu, který může každý člověk na planetě očekávat od zaváděných digitálních měn centrálních bank (CBDC). Postavte se proti dnešnímu převládajícímu narativu, a váš finanční život bude jednoduše vymazán.
  • Už teď je dost obtížné přeskákat všechny překážky. Jakmile bude vše digitalizováno, zrušena hotovost, plně zaveden a automatizován systém sociálního kreditu, může se tento druh odvetných akcí za nesprávné myšlení stát pro některé lidi rozsudkem smrti.

13. července 2023 mě banka JP Morgan Chase Bank informovala, že ruší všechny běžné i investiční účty mé firmy, stejně tak jako osobní účty mého generálního ředitele, finanční ředitelky, jejich partnerů a dětí.

Důvod tohoto rozhodnutí nebyl sdělen, pouze to, že došlo k „neočekávané aktivitě“ v blíže neurčené záležitosti. Nejstarší účet byl u banky aktivní 18 let.

Politicky motivované šikanování

Tak vypadá nový systém sociálního kreditu, který může každý člověk na planetě očekávat od zaváděných digitálních měn centrálních bank (CBDC). Postavte se proti dnešnímu převládajícímu narativu, a váš finanční život bude vymazán stisknutím tlačítka.

Už teď je dost obtížné přeskákat všechny překážky. Jakmile bude vše digitalizováno, zrušena hotovost, plně zaveden a automatizován systém sociálního kreditu, může se tento druh odvetných akcí za nesprávné myšlení stát pro některé lidi rozsudkem smrti.

Moje finanční ředitelka Amalia Legaspiová, jejíž účty u banky Chase – včetně společného účtu s manželem – byly zrušeny spolu s tím mým, se nyní snaží vyřešit, jak zaplatit zdravotní péči svého manžela na Filipínách. Je upoután na lůžko s demencí, zcela závislý na její finanční podpoře, a ona si na jeho jméno nesmí otevřít jiný bankovní účet.

Musím předložit všechny právní dokumenty včetně notářsky ověřeného čestného prohlášení lékaře z Filipín, abych dokázala, že můj manžel není schopen nakládat se svými financemi, a požádat federální úřad, aby ukládal důchod přímo na můj osobní účet,“ řekla Legaspiová internetovému listu Florida’s Voice.

Zrušen byl rovněž účet syna paní Legaspiové, z něhož si hradí výdaje na vysokou školu. Můj generální ředitel Steven Rye se domnívá, že jeho účet a účet jeho ženy byly zrušeny kvůli mým názorům na covid-19. Prohlásil to v rozhovoru pro Florida Voice.

Myslím, že všechny účty zrušili kvůli názorům Dr. Mercoly (našeho zaměstnavatele). Projevoval nesouhlasné názory k hlásanému narativu o covidu a byl spoluautorem knižního bestselleru ‚The Truth About COVID-19‘ (Pravda o covidu), který upozornil na pravděpodobnost, že tento virus byl uměle vytvořen v laboratoři financované americkým Národním institutem zdraví.“

V květnu 2023 podepsal floridský guvernér Ron DeSantis zákon, který výslovně zakazuje finančním institucím odmítat nebo rušit služby na základě politického nebo náboženského přesvědčení.

Banka Chase se zřejmě podřizuje nějaké jiné „autoritě“ a možná odmítá uvést konkrétní důvod zrušení účtů „z právních důvodů“, protože ví, že jedná protiprávně.

Vícegenerační trest za špatné myšlení

Kromě zrušení účtů Ryeovi a jeho manželce bylo Ryeovi také sděleno, že účet u banky Chase si nebudou moci otevřít ani jeho malé děti.

Těžké uvěřit, že vaše rodina, žena ani děti nesmějí mít bankovní účet kvůli názorům vašeho zaměstnavatele. Nikdy neudělali nic špatného, všichni máme naprosto čistý rejstřík,“ řekl Rye listu Florida Voice.

V odpovědi na hlasovou zprávu sdělil Ryeovi zástupce banky Chase, že důvod zrušení jeho ani manželčiných osobních účtů nemůže být „z právních důvodů“ sdělen. Bylo mu však řečeno, že si může podat žádost o nové zvážení situace. „Pokusíme se o to, protože jste dobrým klientem naší instituce,“ uvedl zástupce.

Často říká: „Tak přejděte prostě k malé bance.“ Pro mnoho firem to ale není ideální řešení, protože malé banky jsou ničeny a žádný záchranný balík jim nikdo nedá. I když je malá banka pojištěna u FDIC (federální pojištění vkladů), pojištění se vztahuje pouze na souhrn vkladů na všech účtech do výše 250.000 USD. Tato nepokryje ani jednu výplatu mezd.

Jako online byznys musíte mít navíc platební brány a účty pro online transakce – a kryptoměny nemají takovou infrastrukturu a nejsou tak všeobecně přijímány, aby se hodily většině firem.

Morální úroveň banky Chase

Společnost Mercola Market má více než 150 zaměstnanců a tisíce dodavatelů, kteří pěstují, zpracovávají, vyrábějí a distribuují produkty a zajišťují logistiku našeho podnikání. Půjdou banky po všech našich zaměstnancích? Začnou zavírat účty našim dodavatelům? Půjdou po našich zákaznících?

Opakuji, že se jedná o systém sociálního kreditu v akci. Jen si představte, jak snadné bude regulovat projevy a jednání lidí, až bude veškerá měna digitální, centrálně řízená a povinná.

Něco takového se může stát každému. Moje finanční ředitelka ani generální ředitel nejsou já. Nejsou přímo zapojeni do šíření mých názorů a jejich manželky a děti s mým podnikáním ani s mými názory už rozhodně nemají nic společného. Přesto jsou i oni „trestáni“ jen proto, že jsou příbuzní lidí, kteří pro mě pracují.

Představte si, že by se vám někdo mstil za to, co řekl nebo udělal váš soused, zaměstnavatel, kamarád nebo nějaký vzdálený příbuzný. Tak bude vypadat naše budoucnost, pokud všichni neodmítneme na tuto hru přistoupit. Zcela zásadní je odmítnout digitální měny centrálních bank a udělat vše, co je v našich silách, abychom tento systém nezavedli. Závisí na tom život a svoboda našich dětí a vnoučat. Naše dnešní činy budou určovat budoucnost našich potomků, a to možná navždy.

Na závěr mi dovolte připomenout, že pokud si banka Chase myslí, že stojí na nějaké morální výši, není to tak. I když je asi přesvědčena, že prokazuje světu laskavost, když ruší účty takzvaným „antivaxerům“, neměla problém napomáhat snahám o sexuální obchod s dětmi u takových lidí jako Jeffrey Epstein. Své styky s tímto známým pedofilem přerušila až několik měsíců před jeho smrtí.

Mluvčí banky Chase řekl deníku The Epoch Times , že „k rušení účtů dochází převážně z důvodu boje proti praní špinavých peněz nebo ověření totožnosti“. Takže silně pošpiněné výnosy z Epsteinových nechutných podniků byly pro JP Morgan Chase v pořádku, ale u vkladů firmy prodávající přírodní produkty pro zdraví a biopotraviny hrozí praní špinavých peněz a mohly by banku poškozovat. Tak vypadá morální a etický základ, na němž banka Chase stojí.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil Tomáš Staněk, výsledný text upravil Jaroslav Pešta.

Zdroj: articles.mercola.com