Aktualizace: 31. 8. 13:30 o komentář Ing. Zajíčka

Během několika uplynulých let zažívali studenti hlásící se na střední školy i jejich rodiče obavy, zda se na vytouženou střední školu, či vůbec nějakou, dostanou. Důvod? Silné ročníky a vícero přihlášek „na hlavu“ vs. kapacity škol v některých krajích. U prestižnějších škol jde o „standardní“ situaci.

CERMAT a ministerstvo školství by chtěly situaci zlepšit ještě letos a do nadcházejícího kolotoče s přihláškami na střední školy (SŠ), tj, do února 2024, by chtěly mít v provozu nový digitalizovaný systém. Ten by měl přispět k řešení komplikované situaci nejistot.

Na senátním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 1. srpna 2023 uvedla náměstkyně ministra školství Martina Běťáková, že cílem je „zabránit chaosu, kdy uchazeči o SŠ si podávají dvě přihlášky, ale obě dvě mají stejnou váhu. To znamená, že ti nejlepší, kteří podají nejlepší výkony u přijímacího řízení, jsou přijati zpravidla na obě školy a blokují místa. A dokud neproběhne ten proces, kdy mají 10 dní od oznámení výsledků na to, aby se rozhodli… až potom se školám… uvolní ta místa a nabízejí je dalším, kteří dostali ‚nepřijetí‘.“

Dvanáctimilionovou zakázku na digitalizovaný systém přijímacího řízení „rozběhl“ CERMAT v polovině července s uzávěrkou 23. srpna. Dle ředitele Miroslava Krejčího zahrnuje dodání systému tři roky provozu a možný rozvoj. Do řízení se přihlásilo šest zájemců, ale vítěz zatím není vybrán. Dle Krejčího by mělo být jasno začátkem příštího týdne.

Běťáková na senátním výboru předestřela představu ministerstva o fungování systému. Ten by měl dle návrhu umožnit registraci až tří přihlášek v prvním kole přijímacích řízení s tím, že studenti přiřadí jednotlivým přihláškám prioritizaci.

A tedy, pokud by se student dostal na vícero škol zároveň, systém jej přiřadí k nejvíce preferované škole. V méně preferovaných školách by pak automaticky uvolnil místo ostatním.

„Unie CZESHA digitalizaci přijímacího řízení podporuje. Sníží administrativní náročnost a zrychlí proces přijetí uchazečů. Podstatné je, aby změnu včas projednala poslanecká sněmovna, abychom stihli změnu ještě v tomto roce,“ komentoval chystaný systém Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady Unie školských asociací ČR.

Nový systém je však potřebné upravit i legislativně. Ve prospěch tlačícího času by v tomto případě měla hrát shoda napříč politickými stranami, kterou avizoval dle ČT ministr školství Mikuláš Bek (STAN).