Se zvyšujícím se kontaktem s bezdrátovými a elektronickými zařízeními a elektromagnetickými poli (EMP) rostou i obavy z růstu neplodností a potratů, které vedou k otázkám o možné souvislosti.

Neplodnost stále častěji postihuje mladé lidi v reprodukčním věku; s neplodností se potýká přibližně 1 z 5 párů a počet potratů se každoročně zvyšuje o 1 %.

Elektromagnetická pole a poškození reprodukčních orgánů

Elektromagnetické pole z bezdrátových a elektronických zařízení může způsobovat oxidační stres u buněk citlivých na tyto vnější signály.

Orgány, které se podílejí na reprodukci, jsou ohroženy poškozením elektromagnetickými poli a výzkumy provedené na zvířatech potvrdily, že tam existuje spojitost.

Ženské orgány

U potkaních samic dochází při celotělovém vystavení EMP k poškození vaječníků, ačkoli zmíněné účinky nebyly zjištěny u lidí.

U živočichů bylo zjištěno, že EMP brání ovulaci a poškozují ovariální rezervy. Ukázalo se, že některé frekvence EMP ovlivňují růst folikulů, což může zhoršit plodnost, protože folikuly jsou zodpovědné za oplození vajíček.

Bylo rovněž potvrzeno, že kontakt s EMP prodlužuje u zvířat cyklus páření.

Mužské orgány

Myší samci vystavení radiofrekvenci mobilních telefonů měli tendenci vykazovat známky poškození varlat.

Studie z roku 2021, ve které byli myší samci vystaveni záření 4G mobilních telefonů, ukázala, že se jim v reprodukčních orgánech vytvořily nepravidelné vrstvy buněk. Na základě výsledků studie bylo zjištěno, že 4G záření může mít vliv na tkáň ledvin a varlat u pokusných zvířat.

Shrnutí studií publikované v časopise Electronic Physician uvádí, že vystavení elektromagnetickému poli snižuje a zabíjí myší buňky, jež jsou zodpovědné za produkci spermií. Studie zmíněné ve shrnutí zjistily, že kontakt s EMP způsobuje také poškození DNA v embryonálních kmenových buňkách.

Hormonální poruchy

EMP mohou přímo ovlivňovat epifýzu, což je hlavní žláza regulující hormonální rovnováhu. To snižuje hladinu melatoninu, hormonu řídícího cyklus spánku a bdělosti, a reprodukčních hormonů, jako je estrogen a progesteron. Melatonin se také podílí na tvorbě spermií.

Doktorka Elizabeth Lee Vlietová, odbornice na preventivní medicínu, podotýká, že vzestup výskytu radiofrekvenčních elektromagnetických polí je nedávný fenomén, tudíž existuje jen omezený výzkum jejich dopadů na lidské reprodukční orgány.

„iPhone byl vynalezen v roce 2007. To není dostatečně dlouhá doba na rozsáhlé výzkumy,“ míní Vlietová. Aby se zabránilo poškození vyvolanému elektromagnetickými poli,

doporučuje používat antioxidanty, jako jsou vitaminy C, D, E a melatonin, Antioxidanty působí proti oxidaci vyvolané EMP a snižují stres buněk a tkání.

Ačkoliv chybí přesvědčivé důkazy, tyto složky mohou ovlivnit poškození způsobená EMP a zabránit tak buněčnému stresu a narušení tkání.

Elektromagnetická pole poškozují spermie

Řada výzkumných prací, včetně těch na lidech, prokázala, že kontakt s elektromagnetickým polem poškozuje spermie.

„Spermie jsou jedinečně náchylné k oxidaci,“ říkál profesor Geoffrey De Iuliis z University of Newcastle, který se specializuje na reprodukční medicínu.

Spermie jsou navrženy s jediným cílem: rychle plavat a oplodnit vajíčka. Mají proto malý cytosol, který je součástí cytoplazmy. Omezený cytosol snižuje přítomnost antioxidantů, které by mohly neutralizovat oxidační stres vyvolaný EMP.

Oxidace navíc vede k poškození DNA a zhoršení zdraví i pohyblivosti spermií. Ochranné látky ve spermiích chránící DNA jsou rovněž omezené.

Spermie mají ve svých membránách také více polynenasycených tuků náchylných k oxidaci než nasycených tuků, které podporují jejich tekutost.

Pozorovací studie spojují zvýšené používání mobilních telefonů s vyšším rizikem mužské neplodnosti.

Výzkum urologa dr. Ashoka Agrawala poukázal na fakt, že muži, kteří používali telefony méně často, vykazují zvýšené objemy spermatu, množství spermií, jejich pohyblivost, životaschopnost a normální strukturu.

Četné laboratorní studie, v jejichž rámci vědci vystavili vzorky spermatu magnetickým polím o mimořádně nízkých frekvencích, jak ELF, tak radiofrekvenčnímu EMP, prokázaly zhoršenou pohyblivost spermií a DNA. To bylo prokázáno ve studii, v níž byly lidské spermie vystaveny záření o síle 1 militesly po dobu dvou hodin.

Urolog Dr. Ranjith Ramasamy, docent na University of Miami, prováděl nejnovější studii o vystavení Wi-Fi sítím a shledal, že spermie jsou obzvláště citlivé na elektromagnetické pole z Wi-fi, ale už ne tak na 4G nebo 5G sítě.

Vědci nemají jasno, jakým způsobem se tato zjištění odrážejí v reálném životě. Podle profesora De Iuliise zatím nepanuje shoda na tom, zda je oxidace hlavním faktorem poškození způsobeného EMP, přestože se tato teorie uznává.

Podle něj může i mírné zvýšení teploty, byť i jen o několik stupňů, vyvolat podobné účinky na spermatické buňky, ať už u zvířat nebo ve zkumavce.

Pokud jde o souvislost mezi působením elektromagnetických polí a mužskou neplodností, profesor De Iuliis se zdržel definitivního přisuzování tohoto jevu určitým vlivům a naznačil, že pokud nějaký vliv existuje, je pravděpodobně nepatrný vzhledem k tomu, že od nástupu mobilů a bezdrátových zařízení nedošlo k výrazným posunům v míře neplodnosti.

Epidemioložka Devra Davisová, vědkyně zabývající se zdravím životního prostředí, zakladatelka organizace Environmental Health Trust a nositelka Nobelovy ceny za mír, však tuto souvislost podporuje a zdůrazňuje, že výsledky ze studií na zvířatech mají svou váhu.

„Každý lék, který dnes používáme, je testován na zvířatech. Jak byste mohli odmítnout studie na zvířatech, pokud jde o enviromentální předpověď?“ řekla.

Ramasamy doporučuje mužům, kterých se to týká, omezit používání různých zařízení a udržovat odstup od primárních zdrojů bezdrátového elektromagnetického pole. Dále radí, aby si muži nedávali telefony do kapes u kalhot v blízkosti varlat.

Elektromagnetická pole a potraty

Vystavení EMP během těhotenství se dává do souvislosti s potraty, uvádí Kjell Hansson Mild, radiační konzultant z Umea University ve Švédsku. pro The Epoch Times.

Epidemiologické studie porodních vad a potratů u těhotných žen pracujících v kancelářích ukázaly, že EMP vyzařované z počítačového monitoru může narušit reprodukci člověka.

Snad nejznámější studie pochází od společnosti Kaiser Permanente v Kalifornii. Studie monitorovala více než 900 těhotných žen a vyhodnotila spojitost mezi vystavením neionizujícímu EMP a rizikem potratu.

U žen vystavených vyšším hladinám magnetického pole bylo riziko potratu téměř trojnásobné ve srovnání s ženami s nižší expozicí.

„Vzhledem k současnému nedostatku rozsahu výzkumu neznáme hranici, za kterou se mohou objevit problémy, rovněž dosud neznáme možné mechanismy zvýšeného rizika,“ uvedl v tiskové zprávě hlavní autor studie dr. De-Kun Li, reprodukční a perinatální epidemiolog z Kaiser Permanente.

Jiná studie z roku 2021 provedená v Íránu dospěla k závěru, že elektromagnetická pole s frekvencí nad 50 Hz zvyšují riziko potratu.

Souvislost mezi působením EMP a potratem vyvolává otázku zdravotních rizik způsobených frekvencemi ultrazvuku během těhotenství. I ultrazvukové záření vytváří EMP.

Studie prokázaly, že ultrazvuk může zvyšovat oxidaci, ačkoli jeho nežádoucí účinky u lidí zůstávají neprůkazné.

„V současné době neexistují spolehlivé důkazy o tom, že by ultrazvuk byl pro vyvíjející se plod škodlivý,“ píše na svých internetových stránkách Americká vysoká škola porodníků a gynekologů. „Je však možné, že v budoucnu budou zjištěny nějaké dopady. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby ultrazvuková vyšetření prováděli pouze kvalifikovaní zdravotníci a ze závažných důvodů.“

Rizika elektromagnetických polí však mohou přetrvávat i po narození dětí. Jedna španělská studie objevila spojitost mezi používáním mobilního telefonu těhotnými ženami a zvýšeným rizikem problémů s chováním potomků.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložila H. T. W.