Analytický komentář

„Nepouštějte domů neznámé čerty, i tak znělo jedno vyjádření hlavní hygieničky pro česká média v tomto – zase – ne úplně normálním týdnu,“ zahajuje 5. prosince moderátorka pořad Newsroom ČT a dodává: „Nás si ale pustit můžete. Je to bezpečné a stojí to za to.“

Úvod pořadu je věnován covidovým dezinformacím. Jako první se „na paškál“ dostává „ivermektin pro koně“, o kterém „antivaxeři“ tvrdí, že může vyléčit lidi z covidu, na což moderátorka vzápětí dodává, že dezinformace jsou teď dle odborníků oslovených ČT „extrémnější než v minulých vlnách“.

Nebudu teď detailněji rozebírat, že hlavním „spotřebitelem“ ivermektinu globálně jsou lidé a že desítky studií statisticky prokazují jeho pozitivní účinnost při boji s covidem (a prokazovaly už v době reportáže).

V reportáži je dále zmíněno Zdravé fórum (ZF) coby jeden z dezinformačních zdrojů.

ZF je sdružení „svobodně a v pravdě smýšlejících lidí“, v jehož řadách jsou vědci z oblasti zdravotnictví, lékaři, právníci či známé osobnosti (např. profesor epidemiologie Jiří Beran, molekulární genetička Soňa Peková, statisticko-matematicky zaměření Arnošt Komárek a Tomáš Fürst, dr. Hnízdil atd.). Sdružení začalo konfrontovat „vládní fakta“ a opatření svými zjištěními od podzimu 2020.

Konkrétně Newsroom ukazuje divákům záběr na článek Parlamentních listů – komentář – ve kterém se imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., věnuje zjištěním některých studií o klesající efektivitě vakcín v čase a upozorňuje na novou virovou mutaci, „která nám na naše opatření kašle“. Mimochodem, v onom komentáři je zmíněno i vyjádření předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka, který pro LN potvrdil, že účinnost vakcín klesá a po několika měsících „ochrana přestala fungovat“.

Další moderátorka ČT však při záběru na facebookovou stránku ZF s tímto článkem říká: „A ještě jeden příklad [dezinformace] – Zdravé fórum. Mezi své příznivce šíří třeba nebezpečný výmysl, že třetí dávka očkování je zbytečná.“ Dále pak moderátorka tvrdí, že ZF rozesílá e-mail, aby lidé nahlašovali ty, „kteří jejich lži vyvrací“.

Konkrétní důkaz, který by podporoval tvrzení ČT o tom, že ZF patří mezi dezinformátory, nebo že lže, televize nepředložila. Nedala ani prostor ZF k vyjádření se k „obviněním“. Tyto konkrétní věci „ošetřuje“ článek 5 Kodexu ČT.

Zdravé fórum se vůči reportáži ohradilo a 5. prosince 2021 zaslalo Radě ČT stížnost. Po více než půl roce Rada ČT zaslala ZF vyjádření, v němž konstatuje: „… pokud označí ČT v rámci plnění úkolu veřejné služby někoho jako dezinformátora, je nutné věc doložit, zvláště v dnešní době, kdy se hledá křehká hranice mezi lží a názorem, s kterým nesouhlasím… Tím, že doloženo nebylo nic, a hlavně (!) nebyl dán prostor poškozeným osobám zveřejněným v reportáži, byl porušen Kodex ČT, konkrétně článek 5.3, kde se klade důraz na ‚dání prostoru aktérům událostí k vyjádření‘.“

Dle zjištění serveru Echo24, které cituje předsedu Rady ČT Pavla Matochu, souhlasili s tímto vyjádřením všichni radní, resp. jeden se zdržel hlasování.

Kromě vyjádření Rady ČT však vedení veřejnoprávní televize dle ZF „neučinilo žádný krok, jímž by toto porušení napravila“.

Dalším krokem v záležitosti bylo podání žaloby „domáhající se ochrany před pomluvami, zveřejněnými Českou televizí“, kterou soud rozdělil na dvě. Jednou je spor žalobců JUDr. Tomáše Nielsena a RNDr. Zuzany Krátké proti České televizi a druhou spor žalobce Zdravé fórum proti České televizi.

V prvním případě 9. února 2023 soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Michael Květ žalobu zamítl. Nereflektoval ani na žalobci předložený fakt, že odborníci ZF mají za sebou mnohem více odborných publikací než zástupci ministerstva zdravotnictví, spolku SISYFOS či v reportáži zmíněných „fackt-checkerů“.

28. března se žalobci proti zamítnutí žaloby odvolali a koncem června mělo proběhnout jednání na odvolacím soudu – Městském soudu v Praze. Ten sice jednání několik dní před termínem zrušil, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 však zrušil a věc vrátil k novému projednání.

„Odvolatelům je třeba dát za pravdu, že nebylo žalovanou stranou prokázáno ani nebyl navržen důkaz k tvrzení, že žalobci nebo spolek Zdravé fórum lhali, šířili dezinformace a nebezpečné výmysly. Soud I. stupně zaujal dílčí správný závěr, že žalobci zastávali (zastávají) odlišný názor od dobového oficiálního názoru vlády ČR, ale neučinil z tohoto zjištění odpovídající skutkový závěr, jak s takovou situací může nakládat žalovaná [ČT],“ konstatuje ve svém rozhodnutí odvolací soud.

Další jednání v tomto prvním sporu se má uskutečnit 2. listopadu. Pokud jde o druhý spor, úvodní (ústní) jednání je plánováno o den dříve.

Deník Epoch Times požádal Českou televizi o poskytnutí důkazů pro svá tvrzení ve věci. Do doby publikování tohoto článku ČT nereagovala.