Washington – Republikánští i demokratičtí zákonodárci se snaží zablokovat krok ministerstva školství, které chce zastavit financování školních programů lukostřelby a myslivosti pod záminkou aplikace vloni schváleného zákona o bezpečnějších komunitách (BSCA).

Zákon BSCA, který byl schválen v návaznosti na několik známých případů střelby v celé zemi, změnil část zákona o základním a středním vzdělávání z roku 1965 (ESEA) tak, aby bylo zakázáno používat federální finanční prostředky na výcvik školního personálu v používání nebezpečných zbraní.

„Bohužel a v rozporu se záměrem Kongresu si ministerstvo školství špatně vyložilo formulaci, která vylučuje některé vzdělávací aktivity z příjmu federálních prostředků,“ uvedli zákonodárci v dopise z 5. září adresovaném ministru školství Miguelu A. Cardonovi.

„Výklad ministerstva vyvolal obavy vedoucích představitelů okresů a států, že fondy ESEA již nebude možné využívat na vzdělávání v oblasti lukostřelby, bezpečnosti v myslivosti nebo na jiné mimoškolní programy.“

Ministerstvo školství požádalo místní a státní vzdělávací agentury, aby pro programy lukostřelby a myslivosti hledaly alternativní zdroje financování, uvádí se v dopise.

„Je to znepokojující, protože tyto obohacující programy mohou hrát v životě studentů důležitou roli. Lukostřelba je inkluzivní mimoškolní aktivita, která poskytuje příležitost studentům z různých sociálních vrstev naučit se sport a soutěžit,“ uvádí se ve zprávě.

„Kurzy a programy zaměřené na bezpečnost v myslivosti hrají důležitou roli při výuce bezpečnosti, správě chovu volně žijící zvěře, vztahů s vlastníky pozemků a osobní odpovědnosti studentů.“

Podle zprávy se v kroužcích bezpečné myslivosti proškolilo více než 600 tisíc studentů a výzkumy ukazují, že v posledních pěti desetiletích se díky vyšší účasti na těchto programech „výrazně snížil počet zranění při lovu“.

Zákonodárci vyzvali ministerstvo školství, aby si znění zákona BSCA vykládalo „tak, jak to zamýšlel Kongres“, a „ nadále nepožadovalo po vzdělávacích subjektech, aby hledaly jiné zdroje financování vzdělávacích obohacujících programů, které jsou v souladu se záměrem zákona ESEA“.

Dopis podepsalo 18 amerických zákonodárců z obou politických stran.

Ochrana práv plynoucích z druhého dodatku (právo nosit zbraň)

Demokratka Claudia Tenneyová ve svém prohlášení pro Fox News kritizovala Bidenovu vládu za to, že prosazuje svůj „radikální program zaměřený proti druhému dodatku tím, že zakazuje financování programů lukostřelby a střeleckých sportů v rámci ESEA“.

„Na školách v severní části státu New York jsou nabízeny programy lovu, lukostřelby a střeleckých sportů, které studenty učí, jak zodpovědně zacházet se střelnými zbraněmi,“ řekla politička, která

4. srpna představila návrh zákona, který ruší současná federální omezení loveckých a lukostřeleckých programů. Návrh zákona byl postoupen sněmovnímu výboru pro vzdělávání a pracovní sílu.

Bidenova administrativa přichází s tímto návrhem v době, kdy školní programy jako lukostřelba zaznamenaly „nebývalý nárůst účasti“, jak uvádí National Rifle Association (NRA) Hunters’ Leadership Program.

Do kroužků lukostřelby, které byly zahájeny v roce 2002, se každoročně zapojí 1,3 milionu žáků čtvrtých až dvanáctých tříd. V roce 2023 se programu účastnili studenti ze 49 amerických států a osmi kanadských provincií. Národního turnaje ve školní lukostřelbě se zúčastnilo 3 838 mladých lidí z 36 států.

Prezident Národního programu lukostřelby ve školách, Tommy Floyd, uvedl v červencovém rozhovoru pro Fox News, že nová Bidenova politika není správná. „V mnoha komunitách je to právě střelecký sport a dovednosti ze střeleckého sportu, které pomáhají mladým lidem vyrůst v zodpovědné dospělé. Těží také ze zkušeností a vztahů se svými vzory,“ uvedl.

„Všechny rybářské a myslivecké organizace se usilovně snaží využít každý kousek finančních prostředků, a to nejen pro bezpečnost a vzdělávání lovců, ale i pro obecné pochopení toho, proč je hospodaření s přírodními zdroji tak důležité. … Jakékoli směrnice, kde se byť jen uvažuje o nějakém ,možná‘ nebo zákazu pro sportovní střelbu, je obrovským negativem.“

Bidenovo „odtažení“ od Američanů

Mimo poslankyni Tenneyovou i další zákonodárci předkládají legislativu, která má čelit nejnovějšímu kroku Bidenova ministerstva zaměřenému proti školní lukostřelbě a myslivosti.

V srpnu představil republikán Mark Green návrh Zákona o ochraně mysliveckého dědictví a vzdělávání. Ten má za cíl „upřesnit, že zákaz používání federálních finančních prostředků na vzdělávání pro určité zbraně se nevztahuje na používání těchto zbraní pro výcvik v lukostřelbě, lovu nebo jiných střeleckých sportech“.

Republikán Mark Green hovoří s novináři poté, co byl zvolen předsedou výboru pro vnitřní bezpečnost Sněmovny reprezentantů na zasedání republikánského řídícího výboru Sněmovny reprezentantů v budově amerického Kapitolu ve Washingtonu, 9. ledna 2023. (Anna Moneymaker / Getty Images)

V prohlášení pro Washington Examiner označil Green rozhodnutí Bidenovy vlády za „přímý odraz jeho nesouznění s mnoha Američany“. Poukázal na to, že „myslivci a rybáři jsou našimi nejvýznamnějšími ochránci přírody“.

Mluvčí ministerstva školství trvala na tom, že ministerstvo pouze provádí zákony „tak, jak je vypracoval Kongres“, a že je „otevřeno zapojení členů ohledně změn tohoto znění zákona“.


původního článku americké redakce deníku The Epoch Times přeložila Kateřina Kudláčková ml. Článek byl redakčně zkrácen.