Podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsme si dosud zvykli na to, že povinné ručení platí ten, kdo vůz vlastní. Podle právě projednávané novely zákona by mělo dojít ke změně.

Pokud budete jezdit ve voze svých rodičů, tím je myšleno, že vám vůz dají k dlouhodobému užívání, měli byste to být nově právě vy, kdo bude odpovědný za placení povinného ručení. Alespoň takto se vysvětlují právě probíhající legislativní změny.

V podstatě se jedná o situace, kdy se liší provozovatel vozu a vlastník vozu.

Do takové situace se dostávají například leasingové společnosti, které by novela přiměla k tomu, aby pojištění vozu přešlo na jeho provozovatele.

Novela se má řídit heslem: „Kdo vozidlo řídí, je zodpovědný i za škody, proto má pojištění platit řidič (provozovatel vozu).“

Otázkou zůstává, jak bude stát zjišťovat, jestli jste provozovatel vozu ve smyslu novely zákona, nebo jak bude stát zjišťovat, že majitel vozu vůz neprovozuje, ale provozuje jej někdo jiný, protože vůz můžete kdykoliv někomu příležitostně půjčit.

Novela zákona se také chystá zvýšit minimální výši pojistného, čímž pojistné pro jednotlivce zdraží řádově o jednotky stovek korun.